Asiantuntija vastaa: kaikki mitä sinun tulee tietää sähkön hinnasta juuri nyt

Tähän artikkeliin on haastateltu Oomin Marko Rinta-Korhosta. Marko on tuonut Oomiin mukanaan Pori Energiasta yli 20 vuoden vankan kokemuksen sähkömarkkinoista sekä vahvat sidokset Satakunnan yrityksiin. Luotettavuus ja asioiden sujuva hoitaminen ovat Markon mielestä tärkeintä, kun teemme yhteistyötä yritysten kanssa.

Mitkä kaikki asiat vaikuttavat sähkön hintaan?

Sähkön hintaan vaikutta hyvin moni tekijä. Pohjoismainen vesitilanne on suurimpia tekijöitä hinnan muodostumisessa. Pohjoismainen vesitilanne on ollut poikkeuksellisen vahva tänä vuonna, mikä on painanut Nord Poolin systeemihinnan hyvin alhaiseksi. Lämpötilalla on myös suora vaikutus hintaan, koska lämpötila ohjaa kulutusmäärää vaikuttaa se samalla myös hintaan.

Pohjoismaissa ja myös Suomessa on viime vuosi rakennettu hyvin voimakkaasti lisää tuulivoimaa ja sen myötä tuuliolosuhteiden vaikutus sähkön hintaan on kasvanut.

Sähkönhintaan vaikuttaa myös polttoaineiden ja päästöoikeuden hinta. Päästöoikeuden hintaa ohjataan poliittisesti korkeammaksi, jotta energiantuotanto siirtyisi enemmän ympäristöystävällisemmäksi ja päästöoikeuden hinta onkin noussut viimeisen kolmen vuoden aikana lähes nelinkertaiseksi.

Pohjoismaat ovat jakautuneet useaan hinta-alueeseen, joista Suomi on yksi alue. Sähköä siirretään alueiden välillä siirtoyhteyksiä käyttäen. Mikäli alueen kulutus on suurempi kuin alueen oma tuotanto, joudutaan sähköä hankkimaan siirtoyhteyksien kautta muilta alueilta, mikä puolestaan nostaa alueen hintaa. Siirtoyhteyksiä joudutaan myös välillä huoltamaan ja vikatilanteissa ottamaan myös kokonaan pois käytöstä. Näissä tilanteissa saattaa alueen hinta nousta hyvinkin korkeaksi.

Miten sähkön hinta on muuttunut viimeisen vuoden aikana ja miksi?

Sähkön hintaa on tosiaan ohjannut vesitilanne viimeisen vuoden aikana hyvin voimakkaasti. Johdannaismarkkinoilla vahva vesitilanne ja vuodenaikaan nähden alhaisena toteutuneet kulutukset ovat laskeneet systeemihintaa yli 40 prosenttia. Koska suurin osa vesivoiman tuotannosta sijaitsee Norjassa ja Ruotsissa, emme ole Suomessa päässeet hyötymään hinnan laskusta samalla tavalla ja Suomen alueen hinta laskenutkin vain noin 10 prosenttia.

Vahva vesitilanne on vaikuttanut vieläkin voimakkaammin spot-hinnoissa. Pohjoismainen systeemihinta on tänä vuonna toteutunut noin 10 euron tasolle, joka on 75 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2019. Suomen spot-hinta on toteutunut noin 25 euron tasolle, jossa muutos viime vuodesta on noin 43 prosenttia.

Miten sähkön hinta tulee kehittymään lähitulevaisuudessa ja miksi?

Sähkönhinnan kehittymistä on hyvin vaikeaa ennustaa. Vesitilanne on edelleenkin hyvin vahva ja mikäli syksy ja talvi toteutuu sateisena ja leutona, tulee systeemihinta toteutumaan matalana pitäen samalla Suomen aluehintaeron korkeana. COVID-19 virustilanteen jatkuminen pitkään tulee heijastumaan sähkönkulutukseen alentavasti ja samalla tuoden polttoaineiden, päästöoikeuksien sekä myös sähkönhintoja alaspäin. Olkiluoto 3 on viimeisimmän ilmoituksen mukaan kerrottu aloittavan tuotantonsa helmikuussa 2022 ja mikäli aloitus edelleen viivästyy tästä, tulee se pitämään Suomen hinnan korkeana.

Miten varmistun, ettei yritykseni maksa sähköstä liikaa?

Mikäli sähkönhankinta ei ole yritykselle merkittävä kuluerä, niin tekemällä spot-sopimuksen pystyy varmistamaan, että sähkönhinta on aina markkinahinnan mukainen. Mikäli yrityksenne arvostaa hankintahinnan ennustettavuutta, on määräaikainen sopimus silloin oikea vaihtoehto.

Miten Oomi pitää minut ajan tasalla hinnan muutoksista?

Tämä uutiskirje on yksi kanava, jonka avulla pystymme kertomaan sinulle markkinahintojen tilanteesta. Samalla mietimme myös muita mahdollisia kanavia, joiden kautta pystymme informoimaan tilanteesta aktiivisemmin, jotta pystymme auttamaan yritystänne hankintapäätöksen tekemisessä.

Haluatko tarkempaa tietoa sähkön hinnasta tai palveluistamme? Ole yhteydessä yhteyshenkilöösi tai yritysmyyntiimme.