Oulun Vihreäsaaren aurinkopuiston laajennus valmistuu kesällä

Viime vuonna valmistunut Vihreäsaaren aurinkopuisto on rakennettu tuottamaan aurinkosähköä Oulun kaupungin tarpeisiin. Ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen on aloitettu jo laajennusosan suunnittelu ja rakentaminen.

Tällä hetkellä vuodessa noin 5 000 megawattituntia tuottava ja maksimiteholtaan viiden megawatin Vihreäsaaren aurinkopuisto tulee olemaan Suomen mittapuulla merkittävän kokoinen. Oulun kaupunki on sitoutunut ostamaan kaiken tuotetun sähkön sopimuksen mukaisella kiinteällä hinnalla. Oomi omistaa puiston ja on vastannut sen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Oomi vastaa myös aurinkopuiston ylläpidosta.

– Oulun kaupungin kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaan Vihreäsaaren aurinkopuiston koko tuotanto menee Oulun kaupungin tarpeisiin. Laajennusosan valmistuessa koko aurinkopuiston tuotanto tulee olemaan lähes 10 000 megawattituntia, mikä on noin yksitoista prosenttia Oulun kaupungin sähkönkulutuksesta, kertoo liiketoimintapäällikkö Antti Korkala.

Vihreät arvot edellä

Vihreäsaaren aurinkopuisto tulee vähentämään Oulun kaupungin hiilidioksidipäästöjä merkittävästi – puiston päästövähenemä vuodessa tulee olemaan noin 770 tonnia. Aurinkopuisto mahdollistaa Oulun kaupungille pitkäjänteisen ja kannattavan sähkönhankinnan uusiutuvalla energialla.

Aurinkopuiston laajennusosa valmistuu nopeammin ja kustannustehokkaammin kuin ensimmäinen osa, koska rakentamiskäytäntöjä on onnistuttu kehittämään merkittävästi. Laajennusosan rakentaminen alkoi marraskuussa metsän raivauksella ja maatöillä, ja kokonaisuudessa infratyöt saatiin valmiiksi alkuvuodesta. Voimalan teline- ja laiteasennukset aloitettiin helmikuussa ja voimala saadaan tuotantoon kesän aikana. Työt suunniteltiin ympäröivän luonnon vaatimukset ja vihreät arvot huomioiden.

– Saarella villinä kasvaneet pajukot ja pusikot raivattiin pois toisen rakennusvaiheen alta. Alueelta kuljetettiin kaikkiaan noin 19 rekka-autollista haketta hyötykäyttöön Oulun Energialle. Kasviston lisäksi rakennussuunnittelussa on huomioitu alueen eläimistö ja niille aiheutuvan haitan minimointi. Vihreäsaarella elävät linnut ja muut eläimet mahtuvat edelleen elämään ja pesimään aurinkopaneeleiden välissä, kuvailee Korkala.

Kaksipuoliset aurinkopaneelit tuottavat talvellakin

Aurinkovoimalan molemmissa vaiheissa on hyödynnetty kaksipuoleisia paneeleja, jotka soveltuvat erityisen hyvin pohjoisiin oloihin. Paneelit voivat tuottaa energiaa myös paneelin takapuolelta lumen heijastuksista.

– Kokonaisuudessaan alueelle tulee lähes 18 000 kaksipuolista aurinkopaneelia ja aurinkopuiston kokonaisteho on lähes 10 megawattia. Olemme saaneet niistä jo erinomaisia kokemuksia aurinkovoimalan ensimmäisessä vaiheessa, tähdentää Korkala.