Latauslaitteiden avustushakemusten käsittelyssä ruuhkaa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on myöntänyt ja myöntää vuosina 2022 ja 2023 avustuksia työpaikoille ja taloyhtiöihin asennettaviin sähköautojen latauslaitteisiin. Hakemuksia tuli viime vuonna runsaasti, mikä on pidentänyt käsittelyaikoja.

Vuoden 2022 loppuun mennessä työpaikkojen latauslaitteille haettavia avustushakemuksia oli tullut ARA:lle 365 kappaletta, joista on käsitelty toistaiseksi vajaa puolet. Taloyhtiöille tarkoitettuja hakemuksia on jonossa noin 900 kappaletta. Hakemusten käsittelyssä onkin nyt ruuhkaa, ja osa vuoden 2022 aikana toimitetuista hakemuksista tulee siirtymään ratkaistavaksi vuoden 2023 määrärahasta.

Vuoden 2023 aikana tehtyjen työpaikkojen avustushakemusten käsittelyajaksi ARA arvioi kolmesta neljään kuukautta. Avustus on mukana valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 samoin ehdoin kuin vuonna 2022, miljoonan euron määrärahalla. Avustuksessa on edelleen käynnissä jatkuva haku, ja hakemuksia voi toimittaa ARAn verkkoasioinnin kautta.

Avustusta voivat hakea esimerkiksi yritykset, kunnat ja kunnalliset laitokset, kuntayhtymät, säätiöt, seurakunnat ja rekisteröidyt yhdistykset. Avustusta ei ole mahdollista hyödyntää asiakaspaikoituksen latauslaitteiston rakentamiseen, vaan se on tarkoitettu ainoastaan työntekijöiden latauslaitteiden asennuksiin.

Oomi tekee latauspisteprojektista asiakkaalle vaivattoman

Taloyhtiöille suunnattujen avustusten kohtalo on vielä vuoden 2023 alussa epävarma, ja käsittelyaika on tällä hetkellä jopa yli puoli vuotta. Avustusta voivat hakea asuinrakennuksen omistavat yhteisöt, kuten taloyhtiöt ja vuokrataloyhteisöt sekä niiden omistamat pysäköintiyhtiöt.

Avustuksia jaetaan niin pitkään, kun määrärahaa on jäljellä. Mitä nopeammin vuoden alussa hakemuksen tekee, sitä todennäköisempää on, että avustuksen myös saa, vaikka käsittelyajat olisivatkin pitkiä.

– Me Oomissa pidämme huolen siitä, että projekti on avustuksen saaneille asiakkaalle mahdollisimman helppo ja vaivaton. Suunnittelemme ja rakennamme latauspisteet aina yksilölliset tarpeet ja avustuksen asettamat reunaehdot huomioiden, lupaa Oomin projekti-insinööri Markus Rytkönen.

Me Oomissa pidämme huolen siitä, että projekti on avustuksen saaneille asiakkaalle mahdollisimman helppo ja vaivaton.

ARA myöntää energia-avustuksia työpaikkojen ohella myös asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Avustusta voivat hakea niin henkilöasiakkaat kuin taloyhtiöt. Tarkemmat ohjeet hakuun löytyvät ARAn verkkosivuilta: