Oomi Tuotekohtaiset ehdot, yritykset:
Oomi Jatkuva

Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa asiakkaan sopimusta Oomi Oy:n kanssa. 

Oomi Jatkuva sopimusehdot 1.1.2023 alkaen

Toistaiseksi voimassa olevan Oomi Jatkuva -sopimuksen hinta muodostuu sähköjohdannaisten markkinahintaan sidotusta energiahinnan osuudesta, myyjän marginaalista, perusmaksusta sekä arvonlisäverosta. 

Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottu osuus muuttuu säännöllisesti puolivuosittain (6 kuukauden välein) sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Markkinahintaan sidotut hintajaksot ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Hintajaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja hintajaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa oomi.fi/yritykset-jatkuva.

Hinta määräytyy ennen hintajaksoa Nasqad OMX Commodities sähköpörssissä noteerattujen hintajaksoa vastaavien kvartaalituotteiden Q1–Q2 sekä Q3–Q4 perusteella seuraavasti: 

  • Hintajakso 1.1.–30.6.
    Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 15.5.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona. 
  • Hintajakso 1.7.–31.12. 
    Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.11.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona. 

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen edellä kuvatulla tavalla saatu systeemihinta ja aluehintaero. Laskutuksessa käytettävä hinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4 eli tammi-maaliskuu ja loka-joulukuu) huomioidaan painoarvolla 65 % ja kesäkvartaali (Q2 ja Q3 eli huhti-kesäkuu ja heinä-syyskuu) painoarvolla 35 %. Edellä kuvatulla tavalla saatuun hintaan lisätään myyjän marginaali (c/kWh) ja lisäksi laskutetaan perusmaksu (e/kk) sekä arvonlisävero. 

Aikasähkön päiväajan (ma–su 7–22) hinta on 110 prosenttia ja yöajan (ma–su 22–7) hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).

Kausisähkön talvipäiväajan (1.11.–31.3. ma–la klo 7–22) hinta on 115 prosenttia ja muun ajan hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).

Oomi Jatkuva -sopimuksen hintajaksojen vaihtelu on olennainen osa sopimuksen luonnetta. Oomi Jatkuva -sopimuksen markkinahintaan sidottuun hintaosuuteen kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnanmuutokset eivät siten ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2).