Oomi Tuotekohtaiset ehdot, yritykset:
Oomi Jousto

Ehdot voimassa 15.8.2023 alkaen

Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa asiakkaan sopimusta Oomi Oy:n kanssa. 

Oomi Jousto

Oomi Jousto on määräaikainen sopimus, jossa sopimuksen ehdot ja hinnat määräytyvät sopimuksen tekohetkellä sovitun mukaisesti.

Oomi Jousto -sopimuksen hinta muodostuu kolmesta osasta: 1) Kuukausittaisesta perusmaksusta (€/kk), 2) Sähköenergian kiinteästä hinnasta (snt/kWh), sekä 3) Kulutusvaikutuksesta (snt/kWh). Asiakkaan sähköenergiasta maksama hinta määräytyy sähköenergian kiinteän hinnan (2) ja kulutusvaikutuksen (3) perusteella.  

Oomi Jousto -sopimuksella laskutetaan perusmaksun ja kiinteän energian lisäksi kulutusvaikutus. Kulutusvaikutus vaihtelee kuukausittain asiakkaan tuntikohtaisen sähkönkulutuksen sekä pörssisähkön tuntihintojen perusteella, eikä siten ole kiinteä.  

Kulutusvaikutus (snt/kWh) määräytyy pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaiseman sähkön tuntikohtaisen Suomen aluehinnan (snt/kWh) ja asiakkaan tuntikohtaisen kulutuksen (kWh) perusteella. 

Kulutusvaikutus muodostuu siitä, miten asiakkaan kulutus ajoittuu edullisimmille ja kalliimmille tunneille. Kulutusvaikutus tarkoittaa asiakkaan kulutuksella painotetun keskihinnan ja pörssisähkön keskihinnan erotusta.

Kulutusvaikutus (snt/kWh) lasketaan seuraavasti:

A/B - C, missä

A/B = Kulutuksella painotettu laskutusjakson keskihinta (c/kWh), jossa:

A = Laskutusjakson jokaisen tunnin kulutus kerrottuna kyseisen tunnin pörssihinnalla (eli Nord Pool Spotin Suomen aluehinnalla). Näin saadut kustannukset summataan yhteen (snt).

B = Laskutusjakson sähkönkulutus yhteensä (kWh).

C = Laskutusjakson pörssisähkön keskihinta (snt/kWh).

Kulutusvaikutus nostaa tai laskee asiakkaan maksamaa sähköenergian hintaa (snt/kWh) verrattuna kiinteään hintaan siten, että laskulla näkyvä sähköenergian hinta on kiinteä hinta + kulutusvaikutus. Kulutusvaikutus on tiedossa vasta jälkikäteen, laskutuskauden päätyttyä.

Mikäli asiakas ei ole toisin ilmoittanut Oomille 14 päivää ennen määräaikaisuuden päättymistä tai tehnyt uutta määräaikaista sopimusta, sopimus jatkuu määräaikaisen kauden päättymisen jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla.

Jousto-sopimuksen hyödyt ja riskit

Oomi Jousto -sopimuksen laskutushinta riippuu pörssisähkön hinnasta kulutusvaikutuksen osalta. Pörssisähkön hinta vaihtelee tunneittain ja asiakkaalla on mahdollisuus laskea omaa sähkön hintaa keskittämällä kulutusta vuorokauden edullisimpiin tunteihin. Jos kulutus painottuu kalleimmille tunneille, kulutusvaikutus muodostuu laskutushintaa nostavaksi verrattuna sopimuksessa määritettyyn sähköenergian kiinteään hintaan. Mikäli sähköä käytetään kuukauden joka tunti saman verran, kulutusvaikutus on nolla.

Pörssisähkön hinta voi vaihdelle voimakkaasti tunneittain ja kuukausittain. Tyypilliset toteutuneet arvot kulutusvaikutukselle* ovat olleet:

Kulutusvaikutuksen keskiarvo: +0,93 snt/kWh (alv 0 %).

Asiakkaista 67 %:lla kulutusvaikutus on -1,21 ... +2,98 snt/kWh (alv 0 %) välissä.

Asiakkaista 95 %:lla kulutusvaikutus on -3,31 … +5,08 snt/kWh (alv 0 %) välissä. * Otanta Oomin asiakaskannasta, 95 prosentin luottamustaso, virhemarginaali +-0,21 snt/kWh. Laskentajakso: 1.2.2022-31.1.2023. Valitulla aikajaksolla kulutusvaikutus on ollut historiallisesti