Oomi uudistuu käynnissä olevan markkinamuutoksen mukaisesti 

Oomi on aloittanut 1.1.2024 alkaen uudella organisaatio- ja toimintamallilla, joka auttaa Oomia vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin sekä käynnissä olevaan markkinamuutokseen. Oomi organisoitui kahteen liiketoimintayksikköön: kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. 

Uusi organisaatio- ja toimintamalli vastaa Oomin päivitettyä strategiaa. Strategian ytimessä on visio: ”haluamme olla asiakkaan halutuin kumppani muuttuvan arjen palveluissa sekä energiamurroksen ratkaisuissa”. Oomilla on sähkön lisäksi tarjolla koteihin ja yrityksille laaja kirjo aurinkovoima-, työsuhdepyörä- ja muita arkea helpottavia energiapalveluja. 

─ Uusi organisaatiorakenteemme ja tapa, jolla jatkossa toimimme, tukevat entistä paremmin asiakastarpeiden ratkaisemista ja uusien palvelujen kehittämistä. Aiempaa ketterämpi rakenne myös selkeyttää liiketoimintojen tulosvastuullisuutta ja kustannustehokkuutta, toimitusjohtaja Tuomas Oksanen kertoo taustoista.  

─ Koko toimialamme käy läpi merkittävää muutosta ja me haluamme olla muutoksen kärkijoukoissa. Fokuksemme on vahvasti digitaalisessa palvelunkehityksessä, jolla varmistamme laadukkaan asiakaskokemuksen. Jatkamme rohkeasti myös uusien kasvuliiketoimintojen ja kumppanuuksien kehittämistä, jatkaa Oksanen. 

Suurin muutos Oomissa tapahtuu liiketoiminnoissa, jotka on järjestetty uudelleen kahteen tulosvastuulliseen liiketoimintaryhmään: kuluttaja- ja yritysliiketoimintaan. Kuluttajaliiketoiminnan johtajana aloittaa Jani Peuhkurinen. Hän on aiemmin vastannut Oomin Uudet tuotteet ja palvelut -yksiköstä. Yritysliiketoiminnan johtajana aloittaa Ari Lehtinen, joka on aiemmin vastannut Oomin sähköliiketoiminnasta. Eri asiakasryhmille uusi toimintamalli näkyy entistä ketterämpänä ja laadukkaampana palveluna sekä räätälöityinä energiaratkaisuina.  

Osana organisaatiomuutosta Oomi yhtiöitti vuoden alussa vahvassa kasvussa olevan yritysasiakkaiden aurinkoliiketoiminnan Oomi Solar Oy:ksi. Keskittymällä yritysasiakkaiden aurinkoliiketoimintaan Oomi Solarilla on entistä paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaita kasvavassa markkinassa. Oomi Solarin toimitusjohtaja on Olli Tuomivaara

Liiketoimintoja tukevia yksiköitä ovat asiakkuus, HR, brändi ja markkinointi, viestintä ja vastuullisuus, talous ja riskienhallinta, teknologia ja uudet liiketoiminnot.