Työsuhdepyöräkysely: Työsuhdepyörä on lisännyt pyöräilyä

Syyskuussa 2020 Valtion liikuntaneuvosto ilmaisi lausunnossaan kannattavansa esitystä työsuhdepolkupyörän tuloverovapaudesta.

Lausunnossa linjattiin mm. seuraavaa: ”Uudistuksella on paljon potentiaalia lisätä pyörän käyttöä etenkin lyhyehköillä työmatkoilla henkilöauton sijaan sekä samalla vähentää liikenteen päästöjä. Uudistus voi olla myös vaikuttava ja kustannustehokas keino fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan lisäämiseksi niin uusien kuin nykyisten pyöräilijöiden keskuudessa.”

Vuoden 2021 alusta verovapaa etu astui voimaan ja selvitimme nyt, miten alkuvuodesta voimaan tullut etu on todellisuudessa vaikuttanut ihmisten pyöräilytottumuksiin. Selvitimme yhdessä kumppanimme Vapauden kanssa, onko työsuhdefillarietu lisännyt ihmisten fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaa. Tulokset olivat huimaavia:

  • 73 % vastaajista ei olisi hankkinut työsuhdepyörää ilman työnantajan panostusta
  • 92 %:lla vastaajista työsuhdepyörä on lisännyt viikoittaisen pyöräilyn määrää
  • 42 % vastaajista ei juurikaan pyöräillyt ennen työsuhdepyörän hankintaa
  • 56 % kertoo, että työsuhdepyörä on korvannut auton käyttöä

Anonyymi kysely toteutettiin kesällä 2021

Vapauden työsuhdepyöräedun piirissä on noin 50 000 työntekijää ja koska pyöriä on nyt toimitettu sen verran paljon, niin päätimme kysyä kesäkuussa asiakasyritystemme työntekijöiltä, miten työsuhdepyöräedun hyödyntäminen on vaikuttanut heidän viikoittaiseen pyöräilymääräänsä” kertoo Vapauden perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Ampuja.

Kyselyn vastausprosentti oli 37,5 % ja se koostui anonyymista online-kyselystä, joka lähetettiin kevään aikana Vapauden kautta pyöränsä hankkineille, joilla oli ollut työsuhdepyörä vähintään kaksi viikkoa käytössä. Kysely lähetettiin noin 800 henkilölle, joista 300 henkilöä vastasi kyselyyn.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan omaa vastausta edellisen vuoden samaan kuukauteen. Kyselyssä kysyttiin seuraavaa:

1. Arvioi, kuinka paljon pyöräilit viikossa ennen työsuhdepyörän hankkimista? Vertaa edellisen vuoden samaan kuukauteen.  

2. Kuinka paljon enemmän pyöräilet viikossa nyt kun sinulla on työsuhdepyörä?

3. Olisitko hankkinut pyörää ilman työnantajan tarjoamaa työsuhdepyöräetua? (kyllä/ei)

4. Onko työsuhdepyörä korvannut tai vähentänyt automatkojasi?

Valinnaisena viimeisenä kysymyksenä oli ”Mikä työsuhdepyörässäsi / työsuhdepyöräedussa on parasta?”, johon oli mahdollisuus kirjoittaa avoin vastaus. Muiden kysymysten vastausvaihtoehdoissa oli useampi numeerinen vaihtoehto, jotta saimme vertailukelpoista dataa kerättyä.

Lähes ¾ työntekijöistä ei olisi hankkinut pyörää ilman työnantajan panostusta.

Saimme työsuhdepyöräkyselyymme satoja vastauksia ja 73 % vastanneista kertoo, että ei olisi hommannut työsuhdepyörää ilman työnantajan tarjoamaa etua.

Lisäksi jopa 42 % kertoi, että ei juurikaan pyöräillyt ennen kuin tuli hankkineeksi työsuhdepyörän. Tästä ei-pyöräilevien joukosta jopa 80 % ilmoitti myös, että ei olisi hommannut pyörää ilman työnantajan tukea.

Tiesimme kyllä, että työsuhdepyöräetu on mahtava lisä työhyvinvoinnin ylläpitopakkiin, mutta että näin mahtava lisä! Suurin osa työntekijöistä ei siis olisi aktivoitunut pyöräilyssä ilman työnantajan panostusta. Kiitos kuuluu siis kaikille hyvinvointia tukeville työnantajille!” Ampuja selvittää.

Myös Oomin asiakkaat ovat ottaneet uuden työsuhdepyöräpalvelun innokkaina vastaan.

Me oomilaiset haluamme olla mukana mahdollistamassa yritysten siirtymisen entistä kestävämpiin liikkumismuotoihin, samalla kun pääsemme pyöräedulla vaikuttamaan kokonaisten työyhteisöjen hyvinvointiin. Kyselyn tulokset kertovat, että työsuhdepyöräetu on mahdollistanut pyöräilyn ilon löytymisen myös heille, jotka eivät ennen pyöräilystä niin välittäneet” kertoo Oomin liiketoimintajohtaja Jani Peuhkurinen.

Onko työsuhdepyöräetu lisännyt työntekijöiden pyöräilyä?


On.

Saatujen vastausten perusteella yli 92 %:lla työsuhdepyörä on lisännyt viikoittaista pyöräilyä ja sitä kautta liikuntaa sekä yleistä hyvinvointia.

Yli puolella kaikista vastanneista pyöräily on lisääntynyt vähintään 3 – 4 tunnilla viikossa ja osalla pyöräilyn määrä on lisääntynyt jopa yli 10 h viikossa verrattuna aiempaan aikaan ennen työsuhdepyörää.

Noin seitsemällä prosentilla vastaajista työsuhdepyörällä ei ole ollut vaikutusta pyöräilyn määrään tai pyöräily on jopa saattanut vähentyä aiemmasta. Isolla osalla tästä ryhmästä työsuhdepyöräksi oli hankittu sähköpyörä tai muutoin hyvin laadukas kulkuneuvo muiden jo olemassa olevien pyörien rinnalle – tästä ryhmästä löytyi useampia ”pyöriä ei voi koskaan olla liikaa” -henkisiä harrastajia.

Kaksi prosenttia kaikista vastanneista ilmoitti pyöräilevänsä muutenkin runsaasti eli yli 10 tuntia joka viikko, eivätkä havainneet viikoittaisessa pyöräilyssä suurta kasvua työsuhdepyörähankinnan jälkeen.

Työsuhdepyörä on korvannut viikoittaista autoilua

Yli puolet (56 %) kaikista vastanneista kertoo, että työsuhdepolkupyörä on korvannut auton käyttöä.

Kolmasosalla kaikista vastaajista työsuhdepyörä on korvannut viikoittaisia automatkoja yli kaksi kertaa viikossa. Isolla osalla (37 %) näistä vastaajista työsuhdepyörä on valikoitunut auton sijaan kulkupeliksi useammin kuin kolme kertaa viikossa. Prosenttiosuudet ovat pitkälti samat, riippumatta siitä onko työsuhdepyöräilijä profiloitunut ennestään aktiivipyöräilijäksi vaiko ilmoittanut ettei juurikaan pyöräillyt ennen työsuhdepyörän hankintaa.

Olemme superiloisia saaduista tuloksista, sillä saamme vahvistusta sille, että työsuhdepyöräetu on lisännyt erittäin paljon ihmisten liikuntaa ja lisäksi vaikuttanut todella positiivisesti ihmisten valintoihin kestävimpien liikkumisratkaisujen puolesta!”, Ampuja iloitsee.

Työsuhdepyörässä parasta on saadun rahallisen hyödyn lisäksi sähköavustus, huolettomuus, terveydelliset hyödyt ja liikunnan ilo

Viideososa työntekijöistä nostaa avoimissa vastauksissaan työsuhdepyörän parhaimmaksi asiaksi saadun rahallisen hyödyn (verotuettu etu).

Myös sähköpyörien suosio näkyy vastauksissa, sillä iso osa mainitsee, että pitkät ylämäet ja vastatuuli eivät ärsytä nykyään juuri lainkaan ja pyöräilystä ei käytännössä enää löydy yhtään ikävää asiaa.

Pyörän hankkineissa on myös runsaasti sellaisia työntekijöitä mukana, jotka arvostavat sitä, että kerrankin on ollut mahdollisuus valita laadukas, kevyt, unelmien pyörä, jossa huollot saa paketoitua mukaan etuun. Työsuhdepyörän hankinnan, maksamisen (verovapaa lyhennys palkasta) ja sen huoltamisen huolettomuus nousivat yleisestikin korkealle parhaiden asioiden listalla.

Osa vastaajista on löytänyt liikunnan ilon uudelleen ja pyöräily on lisännyt huomattavasti niin fyysistä kuin henkistäkin hyvinvointia sekä luonnosta nauttimista. Osalla työsuhdepyöräilijöistä korostuivat vahvasti terveysnäkökulmat (mukaan lukien mielenterveys) ja kolme prosenttia vastaajista korosti sitä koettua iloa, miten pyöräily sopii erinomaisesti polvivaivoista kärsivälle siinä tilanteessa, kun on joutunut luopumaan juoksemisesta.

Yhteenvetona voisi todeta, että on vaikea kuvitella toista työsuhde-etua, joka kannustaa ulkoilemaan ja kuntoilemaan yhtä tehokkaasti kuin työsuhdepyörä, parantaen sitä kautta suoraan työntekijöiden kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja terveyttä. Sen lisäksi, että pyöräily näyttää parantavan työn imua, myös luonto kiittää” tiivistää Peuhkurinen.