Talvi näyttää sähkön hinnan kehityksen suunnan

Sähkön hintaan vaikuttavia tekijöitä on paljon, eivätkä vuodet ole veljiä keskenään. Vuonna 2021 sähköhinta toteutui ennätyskorkeana ja myös kuluvan vuoden ensimmäinen kvartaali tulee olemaan hinnaltaan korkea.

Vuosi 2021 oli sähkömarkkinoilla siinä mielessä yllättävä, että se poikkesi edeltäjästään merkittävästi. Siinä missä vielä vuonna 2020 sähkön hinta toteutui ennätysmatalana, vuoden 2021 hintataso toteutui ennätyskorkeana, jopa korkeimpana koskaan. Sähkön hinta vaihteli myös päiväkohtaisesti paljon.

Sähkön hintaan ja hinnan muutoksiin vaikuttavat monet tekijät aina sääoloista talouden nousuihin ja laskuihin. Vuosi 2021 oli kuiva, mikä vaikutti vesivoiman tuotantomääriin. Vielä merkittävämpi tekijä on ollut polttoaineiden hinnannousu, sillä se vaikuttaa koko Euroopan sähköntuotantoon.

– Euroopan hinnat heijastuvat Suomen hintoihin, mikä taas johtuu pitkälti Euroopan sähkömarkkinaintegraation etenemisestä, kertoo Oomin salkunhallintapäällikkö Jarkko Lumimäki.

Lumimäen mukaan alkanut talvi ja etenkin vuoden 2022 ensimmäinen kvartaali tulevat olemaan hinnaltaan korkeita ja hintavaihtelut suuria.

Halpaa sähköä Ruotsista

Yksi merkittävistä sähkön hintaan vaikuttavista tekijöistä on vähäpäästöisten tuotantomuotojen lisääntyminen. Kun sähköä tuotetaan vaikkapa tuulivoimalla, sitä on toisinaan tarjolla hyvin runsaasti, toisinaan vähemmän. Uusiutuvan energian luonteeseen kuuluu merkittävät tuotantomäärien vaihtelut, ja siten suuret, jopa päiväkohtaiset muutokset sähkön hinnassa ovat tulleet jäädäkseen.

– Sähköä halutaan tuottaa ja käyttää mahdollisimman vihreästi ja EU:n päästötavoitteetkin kannustavat siihen. Jotta hinnat tasaantuisivat, tulisi kehittää uusia tapoja sähkön varastointiin. Siinä piileekin yksi tulevaisuuden merkittävistä investointikohteista, Lumimäki arvioi.

Halpaa sähköä on ollut syksyn ja alkutalven aikana tarjolla lähinnä Pohjois-Ruotsissa ja Pohjois-Norjassa. Esimerkiksi Ruotsin pohjoisosissa on runsaasti tuuli- ja vesivoimaa, mutta sähköä ei pystytä siirtämään maan eteläosiin. Suomi on hyötynyt Ruotsin ylimääräisestä sähköstä sähkönsiirron ansiosta.

Ensi vuonna sähkön hintaan voi meillä Suomessa vaikuttaa myös Olkiluoto 3 -ydinvoimalan toiminnan käynnistyminen. Lisäksi Suomeen rakennetaan koko ajan lisää tuulivoimaa.

Sopimus kannattaa valita tarpeiden mukaan

Koska sähkön hintavaihtelut ovat toisinaan hyvin suuria, Jarkko Lumimäki suosittelee Oomin yritysasiakkaille hajautettua sähkönhankintaa. Sillä tarkoitetaan sähkön ostamista etukäteen, jolloin kustannusten ennustaminen helpottuu. Kun sähkönhankinta hajautetaan, hinta ei ole sidoksissa yhteen hetkeen, vaan hinnat kiinnittävät useaan eri ajankohtaan.

– Sähkösopimusta laatiessa on hyvä huomioida yrityksen erityistarpeet. Kaikille sähkö ei ole yhtä merkittävä osa omaa liiketoimintaa, mutta jos sähköä kuluu paljon, sähkönhankinnan hajauttaminen on järkevä teko, Lumimäki kuvailee.

Jos yritys tavoittelee säästöä sähkönkulutuksessa, on tärkeää valita yrityksen sähkönkäyttöön parhaiten soveltuva sähkösopimus. Myös aurinkovoimalan hankkiminen Oomin kautta on järkevä investointi.

– Suurin säästö syntyy tietenkin, jos sähköä kulutetaan vähemmän, Lumimäki muistuttaa.

Lue lisää sähkönhankinnan hajauttamisesta.