Näin aurinkovoimalaprojekti etenee – Case Tuurin Kyläkauppa

Antti Korkala

Toimitimme kesällä 2019 Suomen suurimman katolle asennetun aurinkovoimalan Tuurin Kyläkauppaan. Tutustu aurinkovoimalaprojektin vaiheisiin ja lue, miten 3500 paneelin asennus toteutettiin.

Tuurin Kyläkaupan aurinkovoimala on teholtaan 1000 kWp.

Aurinkovoimalan suunnitteluvaihe

Pääsimme käynnistämään Tuuri-projektin suunnitteluvaiheen maaliskuun alussa heti lumien sulettua.

Heti alkuvaiheessa tehtiin suunnitelma paneelien sijoittelusta Kyläkaupan katolle. Paneelien sijoittelu aloitetaan valitsemalla parhaat mahdolliset paikat energiantuoton kannalta. Suunnitelman pohjalta tehdään kantavuustarkastelu, joka on suunnittelun kriittisin vaihe. Tällä varmistetaan kattorakenteiden kantavuus suunnitellulle paneelimäärälle. Sijoittelussa huomioidaan lisäksi katon varjostukset, vesikaatojen kaltevuudet, ilmansuunnat sekä vapaa pääsy savunpoistoluukuille ja muille huoltoa vaativille laitteille. Suunnitteluvaiheessa kartoitettiin myös etäisyydet sähkökeskuksiin, jotta kytkennät onnistuisivat asennusvaiheessa mahdollisimman mutkattomasti.

Järjestelmän etäseurannan mahdollistamiseksi tietoliikenneyhteydet tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Valmiin aurinkovoimalan seuranta onnistuu selaimella tai mobiilisovelluksella. Seurantajärjestelmän avulla asiakas vastaanottaa tietoa aurinkosähköjärjestelmän toiminnasta, tuotosta ja mahdollisista häiriöistä.

Ennen rakennusvaiheen aloittamista varmistimme paikalliselta jakeluverkkoyhtiöltä aurinkovoimalan soveltuvuuden kohteeseen. Aurinkovoimalaprojekti voi edellyttää rakennusvalvonnan lupaprosessia. Vaatimus lupaprosessiin vaihtelee paikkakunnittain ja se selvitetään jokaisen projektin kohdalla erikseen. Projektissa oli toimittajan lisäksi myös muita tahoja: paloviranomaiset, rakennesuunnittelijat ja sähkösuunnittelija. Näin varmistamme, että aurinkovoimalaprojektissa on otettu kaikki olennaiset asiat huomioon.

Kyläkaupan aurinkovoimalan suunnitteluvaihe kesti reilun kuukauden, jonka jälkeen rakennusvaihe voitiin aloittaa.

Turvallisuus tärkeä osa aurinkovoimalan rakentamista

Aloitimme Tuuri-projektin rakennusvaiheen huhtikuun puolivälissä. Tuurin aurinkovoimalassa on yhteensä 16 invertteriä, jotka käynnistettiin vaiheittain rakennusprojektin aikana. Ensimmäinen invertteri käynnistettiin toukokuussa ja viimeinen heinäkuun puolessa välissä. Tuuri-projektin rakennusvaihe kesti kaiken kaikkiaan kolme kuukautta ja tällä hetkellä kaikki 3500 aurinkopaneelia ovat täydessä tuotannossa. Aurinkovoimaloiden tuottava ajanjakso on maaliskuusta lokakuun loppupuolelle saakka.

Turvallinen rakentaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikissa aurinkovoimalaprojekteissamme ja pidämme huolta siitä, että paneelien nostot ja katolla työskentely toteutetaan turvallisuus edellä. Usein aurinkovoimalat rakennetaan julkiselle paikalle, jolloin myös ulkopuolisten henkilöiden turvallinen liikkuminen kiinteistön läheisyydessä varmistetaan. 

Toteutamme aurinkovoimalaprojekteja maaliskuusta marraskuuhun lumitilanteesta riippuen. Jos esimerkiksi teet hankintapäätöksen syksyllä, rakennusvaihe voidaan aloittaa heti seuraavana vuonna lumien sulettua. Alla olevasta kuviosta näet Tuuri-projektin vaiheet.

Avaimet käteen –asennus ja huoltosopimus tuovat helppoutta aurinkovoimalan ostajalle

Tuuri-projekti toteutettiin avaimet käteen –periaatteella, joka tarkoittaa, että otamme täyden vastuun aurinkovoimalaprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Avaimet käteen –toimitus vapauttaa asiakkaan projektista. 

Tuurin kanssa on sovittu usean vuoden huoltosopimuksesta, jossa asiantuntijamme käy vuosittain tarkastamassa kohteen aurinkosähköjärjestelmän ja valvoo järjestelmän toimintaa etäseurannan kautta. Huoltosopimuksen voimassaoloaikana vastaamme aurinkosähköjärjestelmän huollosta, tuotantokyvyn varmistavasta ylläpidosta ja siitä, että järjestelmä on toimitussopimuksen mukainen. Huoltosopimuksesta sovitaan aurinkosähköjärjestelmän tilauksen yhteydessä ja sopimuksen kesto voi vaihdella vuodesta kymmeneen vuoteen. Huoltosopimuksen hinnoittelu perustuu aurinkovoimalan kokoon.

Aurinkovoimalat yrityksille

Jätä yhteystietosi tähän, niin asiantuntijamme soittaa sinulle takaisin.

Henkilön kuva