Päästöttömän sähkön voittokulku jatkuu

Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän konkreettisia tekoja ympäristövastuun kantamiseksi. Kun vaihdat sähkösopimuksen uusiutuvaan, pienennät helposti yrityksen päästöjä. Mikä parasta, uusiutuva sähköntuotanto ei ole enää kallis marginaalijuttu vaan yleistyvää valtavirtaa.

Vuonna 2020 uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin EU-maissa ensimmäistä kertaa enemmän sähköä kuin fossiilisilla polttoaineilla. Uusiutuvia energianlähteitä ovat tuuli-, aurinko- ja vesivoima sekä bioenergia, joiden osuus sähköntuotannosta oli yhteensä 38 %. Fossiilisilla polttoaineilla eli hiilellä, maakaasulla ja öljyllä tuotettiin yhteensä 37 % sähköstä. Lisäksi ydinvoiman osuus 24 % nostaa päästöttömän sähköntuotannon EU-keskiarvon yli 60 prosentin.

Suomi on EU:n mallioppilaita: Energiateollisuus ry:n mukaan vuoden 2020 sähköntuotannosta oli meillä päästötöntä jopa 85 %. Suurin osa päästöttömästä sähköstä tuotetaan ydinvoimalla tai vesivoimalla. Suomen sähköntuotannon päästöt ovat kymmenen viime vuoden aikana laskeneet alle neljäsosaan lähtötasosta.

Fossiilista tuotantoa on korvattu erityisesti tuulivoimalla, joka on Suomen nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto. Energiateollisuus ry:n tietojen mukaan esimerkiksi maaliskuussa 2021 Suomen tuulivoiman tuotanto nousi ennätystasolle peräti kolme kertaa.

– Uusiutuvan sähköntuotannon määrä vaihtelee tuotanto-olosuhteiden mukaan. Siksi sähkön alkuperän varmennusmenetelmissä uusiutuvan energian kokonaistuotantomäärää tarkastellaan aina pidemmällä aikavälillä. Pidemmässä aikaikkunassa uusiutuviin energianlähteisiin perustuvan sähköenergian tuotanto- ja kulutusmäärät ovat yhtä suuret, kertoo Oomin salkunhallintapäällikkö Markku Halme.

Lue lisää Oomin uusiutuvista vaihtoehdoista

Hintansa arvosta etuja

Aiemmin lähinnä suuria pörssiyrityksiä koskeneet odotukset valuvat nyt vauhdilla pk-sektorille: esimerkiksi tarjouskilpailuissa saatetaan jo edellyttää selvitystä yrityksen hiilijalanjäljestä. Lisäksi vastuullisuudesta on tullut tärkeä osa yritysten maineen- ja brändinhallintaa. Lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen ei enää riitä, vaan yleisö toivoo vapaaehtoisia ympäristötekoja ja aktiivista vastuullisuusviestintää.

Entäs kustannuspolitiikka? Uusiutuva energia mielletään usein kalliiksi, vaikka todelliset lisäkustannukset pörssisähköön verrattuna ovat hyvin maltilliset – keskimäärin alle prosentin. EU-tasolla sähkön verollinen kokonaishinta on ostovoimaan suhteutettuna Suomessa neljänneksi edullisin.

Kokonaisbudjetissa painaa sekin, että uusiutuvan sähkön hiilijalanjälki on pyöreä nolla. Vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä voimme hillitä ilmastonmuutosta ja olla mukana säilyttämässä puhdasta luontoa myös tulevil le sukupolville.

Joko yrityksesi piuhoissa virtaa uusiutuvaa sähköä? Ota yhteyttä, niin lasketaan yhdessä sopiva vaihtoehto!

Tilastolähde: Oxfordin yliopisto ja Global Change Data Lab: Our World in Data.