Oomi Tuotekohtaiset ehdot, yritykset:
Oomi Kiinteä

Ehdot voimassa 1.12.2022 alkaen

Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa asiakkaan sopimusta Oomi Oy:n kanssa. 

Oomi Kiinteä on määräaikainen sopimus, jossa sopimuksen ehdot ja hinnat määräytyvät sopimuksen tekohetkellä sovitun mukaisesti ja pysyvät samana valitun määräaikaisen sopimuskauden loppuun asti. Mikäli asiakas ei ole toisin ilmoittanut Oomi Oy:lle 14 päivää ennen määräaikaisuuden päättymistä tai tehnyt uutta määräaikaista sopimusta, sopimus jatkuu määräaikaisen kauden päättymisen jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena Oomi Oy:n erikseen vahvistamalla tuotteella ja hinnoilla. 

Mikäli asiakas muuttaa tai asiakkaan toiminta lakkaa mistä tahansa syystä, asiakkaan on ilmoitettava näistä muutoksista Oomi Oy:lle vähintään 14 päivää ennen muutosta. Muuton yhteydessä vanha sopimus päättyy ja uuteen käyttöpaikkaan on tehtävä uusi sopimus.

Mikäli määräaikainen sopimus päättyy ennen määräaikaisen sopimuksen päättymispäivää edellä mainituista (muutto tai asiakkaan toiminnan lakkaaminen) tai mistä tahansa muusta asiakkaan puolella olevasta syystä, Oomi Oy:llä on tällöin oikeus veloittaa asiakkaan määräaikaisen sopimuksen hinnan ja jäljellä olevaa sopimuskautta vastaavan markkinahinnan1 välinen hinnanero kerrottuna sähköenergian volyymilla. Volyymina käytetään edellisen 12 kuukauden kuukausikohtaisia kulutuksia. Mikäli sopimus on kestänyt lyhyemmän ajan, käytetään volyymina sopimuksen tekemisen yhteydessä ollutta vuosikulutusarvion perusteella laskettua kuukausiennustetta.

1 Nasdaq Commodities sähköpörssin johdannaisten Suomen hinta-alueen hinta (SYS+EPAD) ilmoitushetkellä tai kun Oomi Oy saa muutoksesta tiedon