Sähkön markkinahinta toteutunut alhaisena

Sähkön markkinahinnat ovat laskeneet kuluneen vuoden aikana viime talven ennätyskorkeista hinnoista. Kesän aikana pörssihinnat olivat erittäin alhaisia, välillä jopa negatiivisia. Syksyn hintoihin ovat vaikuttaneet useat tekijät, mutta hintataso on ollut maltillinen. Yksittäisten tuntien hinnat voivat kuitenkin olla edelleen kohtuullisen korkeita.

Sähkön markkinahinta on toteutunut tämän vuoden aikana melko maltillisena. Varsinkin kesällä ja osittain syksylläkin olemme päässeet nauttimaan erittäin alhaisista, välillä jopa negatiivisista hinnoista. Matalien hintojen takana ovat olleet Olkiluoto 3:n ja uuden tuulivoiman lisääntynyt tuotanto. Myös vahva vesitilanne on pitänyt pohjoismaista hintaa matalana. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaasun hinta on laskenut merkittävästi ja kaasun varastotilanne on nyt erittäin hyvällä tasolla.

Toki hinnoissa on nähty kohtuullisen korkeitakin hetkiä. Erityisesti elo-syyskuun vaihteessa, jolloin Suomessa oli ydinvoimaa poissa tuotannosta ja osa Suomen ja Ruotsin välisistä siirtoyhteyksien kapasiteeteista oli rajoitettu. Kun jakson tuulivoiman tuotanto jäi alhaiseksi, johti tämä hintojen nopeaan nousuun.

Suomen hinta-alue, alv 0 %

Johdannaishinnat laskeneet

Sähkön johdannaismarkkinoilla hintojen laskutrendi on jatkunut koko vuoden 2023 ajan. Vasta nyt syksyllä, kun kulutukset ovat kasvaneet lämpötilojen laskettua, on myös johdannaishinnat lähteneet nousuun. Pitkään jatkunutta laskua on tukenut vahva hydrologinen tilanne, kun sää on toteutunut normaalia sateisempana. Myös Euroopan kaasuvarastojen hyvä täyttöaste on pitänyt Kesi-Euroopan hintatasoa maltillisena ja vähentänyt huolia kaasun riittävyydestä ensi talvena, vaikka Venäjän kaasutoimitukset ovatkin päättyneet

Geopoliittiset jännitteet kuitenkin aiheuttavat huolia sähkömarkkinoilla. Lähi-Idän kriisiytyminen, sabotoinnit kaasulinjoihin ja edelleen käynnissä oleva Ukrainan sota lisäävät riskejä energia- ja sähkömarkkinoilla, mikä näkyy myös hinnoissa. Vaikka Suomen ja Viron välisen kaasulinjan katkeaminen vaikuttaa vain hyvin vähän Suomen sähköntuotantoon, on sillä kuitenkin psykologinen vaikutus koko markkinaan.

Hintavaihtelut voimistuvat

Vaikka sähkön markkinahinta on toteutunut viime aikoina pääosin alhaisena, on korkeita hintoja kuitenkin jo nähty, kun tuulivoiman tuotanto on jäänyt alhaiseksi. Kulutuksemme kasvaessa talvea kohti tulee hintavaihtelu lisääntymään ja hintapiikkien taso nousemaan. Juuri tuo tuulivoiman voimakas lisääntyminen aiheuttaa vaihtelua hinnoissa päivän sisäisesti ja päivien väleillä. Mikäli talvella toteutuu pitkäkestoinen kylmä jakso, jolloin myös tuulisuus on vähäistä, saatetaan nähdä korkeahintaisia jaksoja.

Vuosi sitten olimme kuitenkin hankalammassa tilanteessa, kun Euroopassa oli suuri huoli kaasun riittävyydestä ja Olkiluoto 3:n tuotannon alkaminen oli vielä epävarmaa. Silloin keskusteltiin vakavissaan sähkön riittävyydestä, ja verkkoyhtiöt valmistautuivat mahdollisiin sähköpulatilanteisiin. Vaikka hintoihin ennustetaan voimakasta vaihtelua myös tulevan talven aikana, sähkön riittävyys ei Fingridin laskelmien mukaan olisi uhattuna, ainakaan jos kaikki toimii normaalisti.

Suomen tuulivoiman tuotanto ja kokonaistuotanto 27.9.-26.10.2023, MW. (Lähde: Fingrid)