Miksi hinnat vaihtelevat niin voimakkaasti?

Sähkömarkkinoilla on viime kuukausina huomattu voimakasta vaihtelua hinnoissa. Välillä hinnat ovat olleet hyvin matalia, jopa hieman negatiivisiakin. Muutaman tunnin jälkeen hinta on kuitenkin saattanut nousta hyvin nopeasti suhteellisen korkealle tasolle. Tämä luonnollisesti on aiheuttanut kahvipöytäkeskusteluja, ja varmasti monella on ollutkin mielipiteitä syistä. Varsinkin hetkelliset korkeat hinnat ovat mietityttänyt meitä monia. Tämän takia kokosimme tähän artikkeliin muutamia syitä hinnanmuutosten taustalla.

1) Tuulivoiman tuotanto

Tuulivoiman määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina nousten marginaalisesta tuotantomuodosta suurimmaksi tuotantomuodoksi, varsinkin tuulisina jaksoina. Koska tuotantomäärät vaihtelevat voimakkaasti vallitsevien tuuliolosuhteiden takia, johtaa vaihtelevuus väistämättä myös hintojen vaihteluun. Useimmiten spot-hinnan ollessa hyvin korkea joillain tunneilla, voi samalla tarkistaa ja todeta tuulivoiman tuotantomäärän jäävän hyvin alhaiseksi. Vastaavasti hyvin matalan hinnan jaksoilla on tuulivoiman tuotanto yleensä runsasta. Suomen tuulivoiman määrää voit tarkastella Fingridin sivuilta.

2) Ydinvoiman huoltojaksot

Kevät ja alkukesä ovat totutusti aikaa, jolloin Suomessa toteutetaan ydinvoiman huoltoja. Ensimmäisenä huollot aloitettiin Olkiluoto 3:n osalta maaliskuun alussa. Huoltojakso venyi lopulta yli kahden kuukauden pituiseksi. Olkiluoto 2 huollot ajoittuivat toukokuun alkuun kestäen noin 10 vuorokautta. Tämän jälkeen toteutettiin vielä Olkiluoto 1 huollot, jotka myös venyivät, lopulta noin kuukauden mittaiseksi.

Kaiken kaikkiaan jakso, jossa ydinvoimaa oli rajoitetusti saatavilla, oli kestoltaan noin kolme ja puoli kuukautta. Koska markkinoilta puuttui tasaista tuotantoa merkittävästi, vaihteli myös Suomen kokonaistuotannon ja -kulutuksen erotus voimakkaammin tuulisähkön saatavuuden takia. Erotuksen vaihtelu tarkoittaa samalla myös hintojen vaihtelua: mitä suurempi vaje, sitä korkeampi hinta ja päinvastoin.

3) Rajoitukset Suomen siirtoyhteyksissä

Siirtoyhteyksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä Suomen sekä naapurimaiden Ruotsin ja Viron välistä yhteyttä. Näitä siirtoyhteyksiä joudutaan välillä huoltamaan tai jostain muusta syystä rajoittamaan kapasiteettia.

Suomen ja Viron välinen Estlink 2 yhteys vikaantui tammikuun lopulla, ja nykyisen aikataulun mukaan korjaus jatkunee elokuun lopulle saakka. Myös Suomen ja Ruotsin välillä on huolloista ja rakennustöistä johtuvia rajoituksia pitkin vuotta.

Kun Suomessa on vajetta tuotannossa, erityisesti vähätuulisina jaksoina, rajoitukset siirtoyhteyksissä aiheuttavat sen, ettei korvaavaa sähköä erityisesti Ruotsista saada. Tämä tarkoittaa myös sitä, että korvaava sähköntuotanto on kalliimpaa ja hinta nousee. Vastaavasti hyvin tuulisina jaksoina, jolloin tuotantoa on enemmän kuin kulutusta, ei ylimääräistä tuotantoa pystytä siirtämään pois Suomesta, jolloin hinta laskee hyvin alhaiseksi.

4) Aurinkovoiman tuotanto

Vaikka aurinkovoiman tuotantomäärä jää vielä selvästi tuulivoiman tuotantoa alhaisemmaksi, vaikuttaa se kuitenkin jo hintaan. Varsinkin, kun hinta on tuulivoiman vähyyden takia korkealla tasolla, tasoittaa aurinkovoima päivätuntien hintapiikkejä. Tämän näkee parhaiten hinnan noustessa aamulla kulutuksen kasvaessa korkeaksi, mutta laskee hieman klo 10 ja 16 välillä. Lasku johtuu useimmiten aurinkovoiman osuudesta.

Hintoihin toki vaikuttaa moni muukin tekijä, mutta tässä ehkä ne merkittävimmät, jotka tällä hetkellä ”heiluttavat” hintoja voimakkaasti. Luonnollisesti vesivoiman tuotanto ja hydrologinen tilanne vaikuttavat edelleen hyvin voimakkaasti hintaan, mutta näiden vaikutus on ennemminkin hintatasossa, ei niinkään yksittäisten tuntien välisessä vaihtelussa.

Se ainakin on varmaa, että hintojen vaihtelu tulee jatkumaan ja on jossain määrin uusi normaali. Vaihtelu saattaa vielä kasvaakin, kun tuulivoiman ja aurinkovoiman osuudet kasvavat tulevaisuudessa.