Sähkön hinta ei välttämättä laske – sähkönkäyttäjien kannattaa totuttautua uuteen normaaliin

Sähkön hinta on noussut kuluneen vuoden aikana ennätyskorkeisiin lukuihin. Hintaan odotettiin talven jälkeen laskua, mutta useiden eri syiden takia hinnat ovat pysyneet korkeina. Hintaennuste loppuvuodelle on epävakaa, ja hintojen laskun odottelun sijaan on aiheellista totutella ajatukseen siitä, että nykyiset hinnat ovat tulleet jäädäkseen.

Sähkön tuottaminen fossiilisilla polttoaineilla on nyt erityisen kallista, sillä niin maakaasun, kivihiilen kuin päästöoikeuksienkin hinnat ovat nousseet hyvin voimakkaasti kesän 2021 jälkeen. Lisäksi Pohjoismaiden sää on ollut normaalia vähäsateisempi, joten vesivoimaa on tarjolla tavallista vähemmän. Ukrainan sodan tuoma epävarmuus on myös heijastunut sähkön markkinahintoihin kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että hinnat eivät ole hetkeen laskemassa, sillä hintoihin vaikuttavat niin monet eri tekijät, joiden yhteisvaikutuksen arviointi on lähes mahdotonta.

– Varmasti voi sanoa ainoastaan sen, että hintataso tulee vaihtelemaan tulevaisuudessa voimakkaasti. Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on paljon tuulivoimakapasiteettia, minkä ansiosta tuulisina ajanjaksoina sähkön hinta tulee olemaan selvästi matalampi kuin vähätuulisina ajanjaksoina, kertoo Power-Deriva Oy:n Senior Analyst Antti Martikainen.

Polttoaineiden hinnat pysyvät todennäköisesti korkeina vielä ensi talvena, ja tämä vaikuttaa sähkön hintaan myös meillä Suomessa.

Vihreä sähkö tuo mukanaan hinnanvaihteluita

Koska hintojen lasku ei näytä todennäköiseltä lähitulevaisuudessa, kuluttajien kannattaa totutella ajatukseen sähkön hinnan uudesta normaalista. Koska etenkin Suomessa vihreä siirtymä ja kestävämmät energiamuodot yleistyvät, sähkön hintaan on odotettavissa säätilan vaihteluiden aiheuttamia nousuja ja laskuja.

– Tuulivoimatuotanto ja aurinkovoimatuotanto kasvavat tulevaisuudessakin nopeasti, joten sään vaikutus sähkön hintaan tulee lisääntymään entisestään, Martikainen arvio.

Esimerkiksi tuulivoiman kohdalla tyyni päivä voi tietää nousua sähkön hintaan, mutta toisaalta tuulisempina jaksoina hinta voi kääntyä jopa negatiiviseksi, Oomin kehityspäällikkö Janne Vaitomaa kertoo.

Vihreät energiamuodot ovat tulevaisuudessa välttämättömyys, sillä fossiilisten polttoaineiden käyttö muuttuu jatkuvasti kalliimmaksi. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii aktiivisia tekoja niin kuluttajilta, yrityksiltä kuin energian tuottajilta. Vaikka vihreä sähkö tuo hintoihin nopeitakin vaihteluita, epätoivoon ei kannata vaipua. Paras keino varautua sähkön hintoihin on ennakoiva sähkön hankinta.

Vinkit yritysten sähkölaskun pienentämiseksi

Yritysten ei välttämättä ole mahdollista vähentää sähkön käyttöä tai siirtää kulutusta vuorokauden edullisimmille tunneille samaan tapaan kuin esimerkiksi kuluttaja-asiakkaiden. On kuitenkin muutamia seikkoja, joita jokaisen yrityksen kannattaa tarkastella ja joihin kannattaa vaikuttaa, jos se suinkin on mahdollista.

– Yrityksen toimitiloissa kannattaa käydä läpi kaikki sähköä käyttävät laitteistot ja arvioida, ovatko ne kulutukseltaan järkeviä. Joskus esimerkiksi uuteen, energiatehokkaampaan laitteeseen vaihtaminen voi tuoda sähkölaskussa huomattavia säästöjä, Oomin avainasiakkuuspäällikkö Michel Henrioud vinkkaa.

Lisäksi yrityksen kannattaa käydä läpi ne prosessit, joissa sähköä eniten kuluu. Mikäli prosesseissa ei ole enää varaa hienosäädölle, parhaita keinoja vaikuttaa omaan sähkölaskun suuruuteen ovat aurinkovoimaloihin investointi sekä sähkönhankinnan hajauttaminen asiantuntijoiden avulla.

Lue lisää aiheesta: Kaiken kokoiset yritykset hyötyvät sähkönhankinnan hajauttamisesta