Miksi sähkön markkinahinnat ovat nousseet?

Kesän 2021 jälkeen markkinahinnat ovat jatkaneet nousua ennätyskorkealle tasolle. Taustalla on useampia syitä:

Noin puolet Pohjoismaiden sähköstä tuotetaan vesivoimalla, joka on edullista. Kun sitä ei ole saatavilla, vajetta korvataan kalliimmilla tuotantomuodoilla ja sähkön tuonnilla Keski-Euroopasta. Sähkömarkkinat ovat yhteiseurooppalaiset.

Vesitilanne oli vuonna 2020 erittäin hyvä, minkä takia sähkön hinta oli viime vuonna edullisella tasolla. Tänä kesänä sademäärät ovat olleet normaalia pienemmät ja vesivoimatuottajien varastoaltaat ovat alhaisella tasolla. Erityisesti Norjan vesivarastotilanteella on suuri merkitys pohjoismaisen hinnan muodostumisessa.

Päästöoikeuden hinta on noussut 140 % eli lähes 2,5-kertaiseksi, minkä lisäksi polttoaineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi. Tämä on nostanut sähkön hintoja Keski-Euroopassa, mikä vaikuttaa sähkön hintaan myös Pohjoismaissa.

  • Päästökaupan tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökauppa kohdentuu fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaan sähköntuotantoon. Päästökaupassa päästöoikeuksia on rajallinen määrä ja niiden hinta määräytyy markkinoilla. Päästöoikeuden hintaa on nostettu myös poliittisilla päätöksillä rajoittamalla niiden määrää - tahtotilana on päästä eroon fossiilisista polttoaineista.
  • Jatkossa myös Pohjoismaissa sähkön markkinahinta määräytyy pitkälti eurooppalaisen tuotantorakenteen perusteella, koska siirtoyhteyksiä on rakennettu lisää ja tätä kautta olemme entistä tiiviimmin osa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Euroopassa tuotanto perustuu suurelta osin hiili- ja kaasuvoimaan ja näiden tuotantokustannukset ovat olleet aina huomattavasti pohjoismaista tasoa korkeammat.
Lähde: Nasdaq OMX
Lähde: Power Deriva

Mihin sähkön hinta kehittyy?

Uusiutuvan energiantuotannon määrä on lisääntynyt markkinoilla merkittävästi. Erityisesti tuulisuus vaihtelee merkittävästi ja se tulee aiheuttamaan entistä suurempaa hintojen vaihtelua tukkumarkkinoiden päivittäisissä hinnoissa sekä kesän ja talven välillä.

Jos vesitilanne normalisoituu ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat laskevat, tämä alentanee myös sähkön hintaa. Mutta vahvempi kytkös Keski-Eurooppaan tulee olemaan hintaa nostava tekijä.  

Nämä tekijät nostavat sähkön hintatasoa todennäköisesti pysyvämmin jonkin verran viime vuosia korkeammalle hintatasolle. Korkea markkinahinta kuitenkin edistää uusiutuvan sähköntuotannon nopeampaa kasvua.

Mitä minun kannattaa tehdä?

Tässä markkinatilanteessa määräaikainen sopimus yhdistettynä vaihtoturvaan on hyvä vaihtoehto, jos sähkön kulutus on yhtään suurempaa. Samalla kannattaa suosia ympäristöystävällistä tuotantomuotoa.

Jos sähkölaskulla ei ole suurta merkitystä arjessa, spot-sopimus tai markkinahintaa seuraava toistaiseksi voimassa oleva sopimus on edelleen pitkällä aikavälillä hyvä vaihtoehto, koska niissä pääse hyötymään sähkön hinnan laskusta nopeasti.