Miksi sähkön markkinahinnat ovat nousseet? Voinko olla huoleti?

Syksyllä olimme tilanteessa, jossa sähkön markkinahinnat olivat nousseet poikkeuksellisen korkeiksi heikentyneen vesitilanteen sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousun vuoksi. Loppuvuodesta hinnat ovat jatkanut edelleen voimakasta nousua. Varsinkin polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat Euroopassa ovat nousseet kiihtyvästi viime aikoina. Muutos on ollut niin voimakas, että asia on noussut myös jo EU-maiden pääministerien tapaamisen yhdeksi tärkeimmistä aiheista.

Pohjoismaat ovat nykyään vahvasti liittyneitä sekä Euroopan että Iso-Britannian markkina-alueisiin. Tämä on johtanut siihen, että hinta on noussut myös Pohjoismaissa. Suomi on tuontisähkön varassa sitä enemmän mitä suurempaa kulutus on. Säiden kylmennettyä on kulutus Suomessa kasvanut, kuten myös tuontisähkön osuus, mikä on nostanut sähkönhinnan Suomessa korkeaksi.

Vesivoimaa normaalia vähemmän

Noin puolet Pohjoismaiden sähköstä tuotetaan vesivoimalla, joka on edullista. Kun sitä ei ole saatavilla, vajetta korvataan kalliimmilla tuotantomuodoilla ja sähkön tuonnilla Keski-Euroopasta.

Vesitilanne oli vuonna 2020 erittäin hyvä, minkä takia sähkön hinta oli vuonna 2020 edullisella tasolla. Kesällä 2021 sademäärät olivat normaalia pienemmät ja vesivoimatuottajien varastoaltaat olivat alhaisella tasolla. Erityisesti Norjan vesivarastotilanteella on suuri merkitys pohjoismaisen hinnan muodostumisessa.

Päästöoikeuksien hinnat moninkertaisia

Päästöoikeuden hinta on noussut 200 % eli 3-kertaiseksi, minkä lisäksi polttoaineiden, erityisesti kaasun hinnat ovat nousseet merkittävästi. Tämä on nostanut sähkön hintoja Keski-Euroopassa, mikä vaikuttaa sähkön hintaan myös Pohjoismaissa.

Päästökaupan tarkoituksena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökauppa kohdentuu fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaan sähköntuotantoon. Päästökaupassa päästöoikeuksia on rajallinen määrä ja niiden hinta määräytyy markkinoilla. Päästöoikeuden hintaa on nostettu myös poliittisilla päätöksillä rajoittamalla niiden määrää - tahtotilana on päästä eroon fossiilisista polttoaineista.

Lähde: Nasdaq OMX
Lähde: Power Deriva

Mihin sähkön hinta kehittyy?

Tuleva talvi on haastava sähkönhinnan kannalta ja riski hintojen nousuun on edelleen suuri. Tämä riski on vaikuttanut talven 2021-2022 hintoihin, jotka ovat nousseet ennätyskorkeiksi. Jos tuleva talvi toteutuu hyvin kylmänä, on odotettavissa kalliita markkinahintoja.

Myös jatkossa Pohjoismaissa sähkön markkinahinta määräytyy pitkälti eurooppalaisen tuotantorakenteen perusteella, koska siirtoyhteyksiä on rakennettu lisää ja tätä kautta olemme entistä tiiviimmin osa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Euroopassa tuotanto perustuu suurelta osin hiili- ja kaasuvoimaan ja näiden tuotantokustannukset ovat olleet aina huomattavasti pohjoismaista tasoa korkeammat.

Uusiutuvan energiantuotannon määrä on lisääntynyt markkinoilla merkittävästi. Erityisesti tuulisuus vaihtelee merkittävästi ja se tulee aiheuttamaan entistä suurempaa hintojen vaihtelua tukkumarkkinoiden päivittäisissä hinnoissa sekä kesän ja talven välillä.

Jos vesitilanne normalisoituu ja polttoaineiden sekä päästöoikeuksien hinnat laskevat, tämä alentanee myös sähkön hintaa. Mutta vahvempi kytkös Keski-Eurooppaan tulee olemaan hintaa nostava tekijä.  

Nämä tekijät nostavat sähkön hintatasoa todennäköisesti pysyvämmin jonkin verran viime vuosia korkeammalle hintatasolle. Korkea markkinahinta kuitenkin edistää uusiutuvan sähköntuotannon nopeampaa kasvua.

Mitä minun kannattaa tehdä?

Nykyinen sähkömarkkinatilanne on poikkeuksellinen. Tässä vaiheessa kannattaa rauhassa pitäytyä nykyisessä sopimuksessa.

  • Jos sinulla on määräaikainen ja kiinteähintainen Oomi Kiinteä -sähkösopimus, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Määräaikaisen sopimuksen hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan riippumatta markkinatilanteesta. Kun määräaikainen sopimuksesi on päättymässä, olemme sinuun yhteydessä hyvissä ajoin.
  • Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva (ei-määräaikainen) Oomi Kesto tai Oomi Jatkuva -sopimus, sinun ei tässä markkinatilanteessa kannata tehdä mitään. Sähkön markkinahintatasoon nähden sopimuksesi hinnat ovat edelleen hyvällä tasolla. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitamme kuukautta ennen hinnanmuutosta.

Nykyisen sopimuksesi tiedot voit tarkistaa helposti Online-palvelustamme tai laskultasi:

  • Oman sopimuksesi tiedot löydät Online-palvelusta Sopimukset-välilehdeltä: kirjearkin näköisestä kuvakkeesta saat avattua sopimusvahvistuksen, josta näet sopimuksesi voimassaoloajan sekä sopimuksen hinnat.
  • Laskulla sopimustiedot löytyvät toisen sivun ylälaidasta.
Online-palvelusta löydät sopimusvahvistuksesi
Laskun toiselta sivulta näet sopimustietosi