Miksi sähkön markkinahinnat ovat nousseet? Voinko olla huoleti?

Viime syksynä olimme tilanteessa, jossa sähkön markkinahinnat olivat nousseet poikkeuksellisen korkeiksi heikentyneen vesitilanteen sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintojen nousun vuoksi. Loppuvuodesta hinnat jatkoivat edelleen voimakasta nousua. Varsinkin polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinnat Euroopassa nousivat kiihtyvästi. Muutos oli niin voimakas, että asia nousi myös jo EU-maiden pääministerien tapaamisen yhdeksi tärkeimmistä aiheista.

Markkinahinnat ovat jatkaneet edelleen voimakasta nousuaan. Esimerkiksi ensi talvikauden hinnat ovat lähes kolminkertaistuneet sähkömarkkinoilla. Suurimpana ja yksittäisenä tekijänä on Ukrainan sota. Sen puhkeaminen helmikuussa on tuonut epävarmuutta koko eurooppalaiseen energiasektoriin. Tämä epävarmuus on jo heijastunut sähkön markkinahintoihin kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa. Erityisesti talvikuukausien hinnat ovat nousseet historiallisen korkeiksi, ja päiväajan spot-hinnat ovat toteutuneet erittäin korkeina. Myös muut sähkönhankintaan liittyvät kustannukset ovat nousseet merkittävästi.

Eurooppa on edelleen riippuvainen venäläisestä energiasta, erityisesti öljystä ja kaasusta. Vaikka talouspakotteita on jatkuvasti lisätty Venäjää kohtaan, polttoaineisiin liittyvät pakotteet ovat vielä pääasiassa jääneet tekemättä. Pakotteiden mahdollinen laajeneminen vaikuttaisi kaasun saatavuuteen Euroopassa ja sillä voi olla merkittäviä vaikutuksia erityisesti ensi talven sähkön- ja lämmöntuotantoon.

Lyhyellä tähtäimellä kaasua ei voida täysimääräisesti korvata nesteytetyllä maakaasulla tai muilla energiamuodoilla. Mikäli kaasun toimitus Venäjältä lakkaa, on Euroopassa kuluva kesä ja syksy aikaa reagoida ja toimia erityisesti ensi talvea varten. Tällä tulisi olemaan taloudellisia vaikutuksia, mutta isoin haaste on huolehtia, että lämmitysenergia riittää kaikkialla Euroopassa.

Suomessa emme ole niin riippuvaisia kaasusta kuin Keski-Euroopassa. Olkiluoto 3:n oletetaan olevan tuotannossa täysimääräisesti kesän jälkeen, mikä helpottaa sähkön omavaraisuutta Suomessa. Keski-Euroopan energiamarkkinoilla tapahtuva muutokset kuitenkin heijastuvat myös voimakkaasti Suomeen, sillä sähkömarkkinat ovat tehokkaasti kytköksissä koko Euroopassa.

Mihin sähkön hinta kehittyy?

Tuleva talvi on haastava sähkönhinnan kannalta ja riski hintojen nousuun on edelleen suuri. Tämä riski on vaikuttanut talven 2022-2023 hintoihin, jotka ovat nousseet ennätyskorkeiksi. Jos tuleva talvi toteutuu hyvin kylmänä, on odotettavissa kalliita markkinahintoja.

Myös jatkossa Pohjoismaissa sähkön markkinahinta määräytyy pitkälti eurooppalaisen tuotantorakenteen perusteella, koska siirtoyhteyksiä on rakennettu lisää ja tätä kautta olemme entistä tiiviimmin osa eurooppalaista sähkömarkkinaa. Euroopassa tuotanto perustuu suurelta osin hiili- ja kaasuvoimaan ja näiden tuotantokustannukset ovat olleet aina huomattavasti pohjoismaista tasoa korkeammat.

Uusiutuvan energiantuotannon määrä on lisääntynyt markkinoilla merkittävästi. Erityisesti tuulisuus vaihtelee merkittävästi ja se tulee aiheuttamaan entistä suurempaa hintojen vaihtelua tukkumarkkinoiden päivittäisissä hinnoissa sekä kesän ja talven välillä.

Eurooppa pyrkii irtautumaan venäläisestä energiasta ja nopeuttamaan siirtymistä ympäristöystävällisempään, omavaraiseen tuotantoon. Vaikka Ukrainan sodassa tapahtuisi käänne parempaan, muutos tullaan tekemään joka tapauksessa.

Nämä tekijät nostavat sähkön hintatasoa todennäköisesti pysyvämmin jonkin verran viime vuosia korkeammalle hintatasolle. Korkea markkinahinta kuitenkin edistää uusiutuvan sähköntuotannon nopeampaa kasvua.

Mitä minun kannattaa tehdä?

Nykyinen sähkömarkkinatilanne on poikkeuksellinen. Tässä vaiheessa kannattaa rauhassa pitäytyä nykyisessä sopimuksessa.

  • Jos sinulla on määräaikainen ja kiinteähintainen Oomi Kiinteä -sähkösopimus, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Määräaikaisen sopimuksen hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan riippumatta markkinatilanteesta. Kun määräaikainen sopimuksesi on päättymässä, olemme sinuun yhteydessä hyvissä ajoin.
  • Jos sinulla on toistaiseksi voimassa oleva (ei-määräaikainen) Oomi Kesto, Oomi Paketti tai Oomi Jatkuva -sopimus, sinun ei tässä markkinatilanteessa kannata tehdä mitään. Sähkön markkinahintatasoon nähden sopimuksesi hinnat ovat edelleen hyvällä tasolla. Mahdollisista hinnanmuutoksista ilmoitamme kuukautta ennen hinnanmuutosta.
  • Jos sinulla on puolestaan pörssisähkön hintaan sidottu Oomi Aktiivinen -sopimus, kannattaa sähkönkäyttöä siirtää mahdollisuuksien mukaan vuorokauden edullisimmille tunneille. Pörssisähkön tuntihintoja voi seurata kätevästi Fingridin ilmaisesta Tuntihinta-sovelluksesta, jonka voit ladata mobiililaitteeseesi. Sovellus toimii Windows-, Android- sekä iPhone-puhelimilla.

Energian järkevä käyttö on aina kannattavaa. Lue tästä vinkkejämme keittiöön, kodin lämmitykseen ja miten laitat kodin sähkösyöpöt kuriin.

Online-palvelu apunasi

Nykyisen sopimuksesi tiedot voit tarkistaa helposti Online-palvelustamme tai laskultasi:

  • Oman sopimuksesi tiedot löydät Online-palvelusta Sopimukset-välilehdeltä: kirjearkin näköisestä kuvakkeesta saat avattua sopimusvahvistuksen, josta näet sopimuksesi voimassaoloajan sekä sopimuksen hinnat.
  • Laskulla sopimustiedot löytyvät toisen sivun ylälaidasta.
Online-palvelusta löydät sopimusvahvistuksesi
Laskun toiselta sivulta näet sopimustietosi