Oomin vuosi 2023 – maltillinen tulos haastavilla sähkömarkkinoilla

Edellisvuonna alkanut sähkön markkinahintojen vaihtelu, ennustettavuuden heikentyminen ja asiakkaiden merkittävä liikkuvuus jatkuivat vuonna 2023.  Oomin toimiva riskienhallinta korostui epävarmassa markkinatilanteessa ja hintavaihteluissa. Maltillinen, mutta positiivinen tulos on torjuntavoitto edelleen haastavilla sähkömarkkinoilla.

Oomi Oy on sähkönmyyntiyhtiö, joka palvelee sähkönmyynnissä henkilö- ja yritysasiakkaita koko Suomessa. Liiketoimintaan kuuluu myös aurinkovoimaloiden ja sähköisten latauspisteiden myynti, hankkeiden suunnittelu, rakentaminen ja asennus. Kolmantena liiketoiminta-alueena Oomi hakee uusia kasvualueita, joista esimerkkinä hyvän vastaanoton asiakaskunnassa saanut työsuhdepyöräpalvelu. Liiketoiminnan strategian mukaisesti sähkön vähittäismyynnin rinnalle kasvatetaan laajempaa liiketoimintaportfoliota asiakkaiden arkea helpottavista tuotteista ja palveluista, jotka vahvistavat yhtiön asiakasarvoa ja tasapainottavat sähköliiketoiminnan markkinariskejä.

Tilikaudella 2023 valtaosa liikevaihdosta ja myyntikatteesta tuli edelleen sähkönmyynnistä, mutta aurinkoliiketoiminnan ja uusien liiketoiminta-alueiden kasvu oli erinomaista. Sähkömarkkina Suomessa on erittäin kilpailtu, ja sähkönmyynnin marginaalit ovat perinteisesti olleet matalat. Tuloksellinen toiminta vaatii tehokkaita prosesseja ja toimivaa riskienhallintaa. 

– Sähkömarkkinoiden hintavaihtelut ja vuoden 2022 energiakriisin jälkivaikutukset jatkuivat vuonna 2023. Siinä missä sähkömarkkinoita leimasi vuoden 2022 aikana poikkeuksellisen korkea hintataso, oli viime vuosi sähkön hinnan osalta selkeästi maltillisempi ja tasaisempi, vaikka hetkellisiä hintapiikkejä nähtiinkin useita, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

– Vuoden 2022 lopulla sähkön markkinahinnat olivat korkealla, ja tämä todella koetteli asiakkaitamme. Teimme silloin päätöksen, että alennamme kuluttaja-asiakkaidemme kiinteähintaisten sähkösopimusten hintoja vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Koimme tämän tärkeäksi asiakkaiden hankalan tilanteen vuoksi, vaikka tiesimme, että se tulee vaikuttamaan Oomin koko vuoden tulokseen. 

Vuonna 2023 sähkön markkinahinnat olivat selkeästi alhaisemmat kuin edeltävänä vuotena. Yleinen maailmanpoliittinen ja taloudellinen tilanne sekä toisaalta myös lisääntynyt uusiutuvan energian osuus tuotannosta pitivät yllä sähkömarkkinoilla merkittävää volatiliteettia. Tämä näkyi hintojen vaihteluna ja esimerkiksi sähköjohdannaisten hintojen voimakkainakin muutoksina.

Taloudelliset avainluvut

Oomi Oy:n liikevaihto laski vuonna 2023 ollen 459,2 milj. € (2022: 515,1 milj. €). Liikevaihdon pienenemiseen vaikutti sähkön markkinahinnan yleinen lasku vuonna 2023. Vuoden 2023 liikevoitto (EBIT) oli -3,17 milj €, -0,7 % (2022: 27,2 milj €, 5,3 %). Erityisesti vuoden ensimmäinen kvartaali oli liiketoiminnallisesti haastava. Tähän vaikuttivat muun muassa merkittävästi joulukuussa 2022 päätetyt kuluttaja-asiakkaiden hinnanalennukset ensimmäiselle kvartaalille 2023. Strategian mukaisesti muut kasvavat liiketoiminnat vahvistivat Oomin liiketoimintaa. Yhtiö jatkaa panostusta näihin toimintoihin ja hakee jatkuvasti uusia potentiaalisia kasvualueita. Liiketoiminnan nettotulos eli tilikauden voitto kertaerien jälkeen vuodelta 2023 oli 677 684 € (2022: 17,2 milj €).

Oomi Oy:n maksuvalmius pysyi hyvällä tasolla. Markkinahintojen lasku vaikutti tähän positiivisesti. Myös valtion kompensaatiot sähköyhtiöille kertahyvityksiin liittyen maksettiin nopeasti, eikä tästä aiheutunut tarvetta rahoituksen järjestelyille. Yhtiön omavaraisuusaste on 31,2 % (12,2 %), joka parani edeltävästä vuodesta.

Lähiajan näkymät positiivisia

Oomin strategiassa keskeisin tavoite on kannattava kasvu. Tilikauden 2024 aikana Oomi tavoittelee sähkönmyynnissä asiakasmäärän kasvua asiakashankinnan ja asiakaspidon toimenpiteiden kautta, aurinkoliiketoiminnan kasvua niin kuluttaja- kuin yritysprojektien kautta sekä uusia liiketoiminta-avauksia vahvistamaan strategiaa.

Lisäksi yhtiö tarkastelee mahdollisia yrityskauppakohteita ja kumppanuuksia kasvun vauhdittamiseksi.

– Sähkömarkkinoilla tullaan edelleen näkemään volatiliteettia. Olemme valmistautuneet toimialan muutokseen tarkastelemalla liiketoimintaa, sen painopisteitä ja riskienhallintaa. Edelleen markkinan murros vaatii meiltä jatkuvaa oman toiminnan ja strategian tarkastelua, sanoo Oksanen.

Tänä vuonna Oomi kehittää erityisesti palveluja ja digitaalista asiointia sekä panostaa oman toimintansa tehostamiseen ja automatisointiin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Oomissa on myös tehty merkittävä muutos vuoden 2024 alusta lähtien: toiminta organisoitiin kuluttaja- ja yritysasiakasliiketoimintoihin.  Muutoksella tavoitellaan asiakaskokemuksen vahvistamista, asiakasprosessien parantamista ja tehostamista sekä liiketoiminnan kasvua.

– Uskomme, että vuonna 2024 Oomilla on hyvät edellytykset strategian mukaisesti kehittää liiketoimintaansa, kasvaa ja parantaa tulostaan, arvioi Oksanen.