Oomi Lisäpalveluiden ehdot, yritykset:
Oomi Uusiutuva

Ehdot voimassa 1.12.2022 alkaen

Kaikkiin lisäpalveluihin sovellettavat ehdot

Sovellettavat ehdot ja muutokset. Oomi Oy:llä on oikeus päättää, mitä lisäpalveluita on kulloinkin myynnissä. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot. Oomi Oy varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Vaatimukset. Oomi Oy:n erillismaksulliset lisäpalvelut on valittavissa kohteisiin, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 100 000 kWh ja ne laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen sähkölaskun yhteydessä. Sähkönmyyntisopimuksesta riippuen voi sille valita yhden tai useamman lisäpalvelun ja ne vahvistetaan asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen yhteydessä tai erillisellä lisäpalvelua koskevalla vahvistuksella. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot.

Hinta ja muutokset. Lisäpalveluiden hinta on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Uusiin lisäpalvelutilauksiin sovelletaan kulloinkin tilaushetkellä voimassa olevia lisäpalveluehtoja. Oomi Oy:llä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien lisäpalveluiden erityisehtoja ja hintoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen niiden voimaantuloa. 

Irtisanominen. Kaikki Oomi Oy:n tarjoamat lisäpalvelut, pl. määräaikaisen sopimuksen yhteyteen valittu Oomi Uusiutuva, ovat voimassa toistaiseksi ja lisäpalveluiden irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk). 

Oomi Uusiutuva

Oomi Uusiutuva on maksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 100 000 kWh. Oomi Uusiutuva -lisäpalvelun hinta (c/kWh) lisätään asiakkaan energiahintaan. Jos todellinen vuosikulutus ylittää 100 000 kWh, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta.

Oomi Uusiutuvalla täydennetty sopimus tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, joka on yhdistelmä vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti.

Oomi Uusiutuva tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Uusiutuva on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Uusiutuva -lisäpalvelu päättyy, jos sähkönmyyntisopimus päättyy.