Valtio tukee talven sähkölaskuja

Käsillä olevan energiakriisin ja sähkön korkeiden hintojen takia Suomen hallitus on esittänyt kuluttajia koskevia tukimuotoja sähkölaskuille. Tukimuotojen käsittely jatkuu hallituksessa ja eduskunnassa, eivätkä toteutuvat muutokset ja niiden sisältö ole vielä varmoja.

Jos päätökset toteutuvat kuten hallitus on esittänyt, tulisivat tukimuodot olemaan 1) sähkön arvonlisäveron alentaminen sekä tuet sähkölaskujen maksamiseen joko 2) sähkövähennyksen tai 3) sähkötuen muodossa.

Suunnitellut tuet koskisivat ainoastaan sähkönmyyntiä eli sähköenergiasta maksettua verollista energiahintaa sekä perusmaksua. Sähkönsiirtosopimusta tuet eivät koske.

1. Sähkön arvonlisävero

Sähkön arvonlisävero laskee hallituksen ehdotuksen mukaan 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäveron alennus on tilapäinen ajalle 1.12.2022-30.4.2023. Alennus koskee joulu-huhtikuun kulutusta, joten alempi arvonlisävero näkyy laskulla, kun kyseisen kuukauden sähköenergian kulutus laskutetaan (esimerkiksi joulukuun sähköenergian kulutus laskutetaan tammikuussa).

Tulemme viemään arvonlisäveron muutoksen täysimääräisesti hintoihin hallituksen päätöksen mukaisesti. Sinun ei tarvitse olla muutoksesta yhteydessä asiakaspalveluumme, vaan muutos tehdään kaikille automaattisesti.

Tiedotamme asiasta tarkemmin mm. verkkosivuillamme sekä laskuilla.

2. Sähkövähennys: sähköenergialaskun perusteella myönnettävä kotitalousvähennys

Vuoden 2023 alussa kotitalousvähennykseen oikeuttaisi myös henkilön vakituisessa asunnossa käytetyn sähköenergian maksut. Tukea myönnettäisiin 1.1.2023-30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Kotitalousvähennystä saisi siltä osin kuin maksettu määrä ylittäisi kyseisen ajanjakson aikana 2000 euroa ja olisi enintään 6000 euroa. Kotitalousvähennyksenä maksuista saisi vähentää 60 prosenttia ja vähennystä voisi saada enimmillään 2400 euroa.

Sähkövähennyksen määrää ei otettaisi huomion kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa. Vähennystä tulee itse hakea Verohallinnosta.

3. Sähkötuki pienituloisille kotitalouksille

Pientuloisille kotitalouksille suunnitellaan sähkötukea. Sähkötukeen olisi oikeus kotitalouksilla, jotka eivät tulojen vähäisyyden takia pysty hyödyntämään edellä mainittua sähkövähennystä. Tukea myönnettäisiin 1.1.2023-30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella.

Tukea myönnettäisiin vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkölaskuihin. Tukea olisi mahdollista saada, jos kuukauden sähkölasku ylittää 400 euroa. Sen ylittävästä osasta maksettaisiin tukea 60 prosenttia. Yläraja olisi 1500 euroa. Tuen enimmäismäärä olisi 2640 euroa. Tukea haettaisiin Kelasta ja se olisi saajalleen verovapaata.

Lisätietoja