Tukea talven sähkölaskuihin: lakiesitys sähköhyvityksestä hyväksytty

Eduskunta on hyväksynyt 27.2.2023 lakiesityksen takautuvasti maksettavasta, väliaikaisesta sähköhyvityksestä. Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti, eikä sinun tarvitse olla erikseen yhteydessä asiakaspalveluumme. Löydät tarkemmin tietoa sähköhyvityksestä sivultamme oomi.fi/hyvitys.

Kuluttajat voivat tänä talvena saada tukea sähkölaskuihin energiakriisin ja sähkön korkeiden hintojen takia. Tältä sivulta löydät tietoa tukimuodoista.

Tukimuodot ovat 1) sähkön arvonlisäveron alentaminen sekä 2) tuet sähkölaskujen maksamiseen sähkövähennyksen tai sähkötuen sekä takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen muodossa.

Suunnitellut tuet koskevat ainoastaan sähkönmyyntiä eli sähköenergiasta maksettua verollista energiahintaa sekä perusmaksua. Väliaikaiset tuet eivät koske sähkönsiirtoyhtiöiden siirtomaksuja.

1. Sähkön arvonlisävero

Sähkön arvonlisävero laski 24 prosentista 10 prosenttiin tilapäisesti ajalle 1.12.2022-30.4.2023. Arvonlisävero nousee takaisin 24 prosenttiin 1.5.2023.

Alennus koskee joulu-huhtikuun kulutusta, joten alempi arvonlisävero näkyy laskulla, kun kyseisen kuukauden sähköenergian kulutus laskutetaan (esimerkiksi joulukuun sähköenergian kulutus laskutettiin tammikuussa).

Sinun ei tarvitse olla muutoksesta yhteydessä asiakaspalveluumme, vaan muutos tehdään laskutushintoihin automaattisesti.

2. Tukea sähkölaskuihin

Kotitaloudet voivat hakea määräaikaista taloudellista tukea tilanteensa helpottamiseksi, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat kohonneiden sähkönhintojen ja suuren sähkönkulutuksen takia erittäin korkeita alkuvuodesta. Suunnitteilla oleva sähköhyvitys maksetaan puolestaan automaattisesti.

Sähköhyvitys: Automaattinen sähkön kertahyvitys takautuvasti sähkölaskun yhteydessä

Eduskunta hyväksyi 27.2.2023 esityksen takautuvasti maksettavasta, väliaikaisesta sähköhyvityksestä.

Esityksen mukaan sähköhyvityksen ensimmäisen erän määrä perustuu vuoden 2022 marras- ja joulukuun sähköenergian kulutukseen ja loppukäyttäjän sähköenergian hintaan. Toisen erän määrä perustuu tammikuun 2023 sähköenergian kulutukseen ja loppukäyttäjän sähköenergian hintaan. Hyvitystä maksetaan laskennallisesti neljän kuukauden ajalta 50 prosenttia sähköenergialaskun omavastuun 90 euroa/kuukausi ylittävältä osalta, kuitenkin enimmillään 700 euroa kuukaudessa.

Lue lisää sähköhyvityksestä

Sähköhyvitys maksetaan automaattisesti, eikä sinun tarvitse olla erikseen yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lisätietoa sähköhyvityksestä löydät: 

Sähkövähennys: sähköenergialaskun perusteella myönnettävä kotitalousvähennys

Vuoden 2023 alussa kotitalousvähennykseen oikeuttaa myös henkilön vakituisessa asunnossa käytetyn sähköenergian maksut. Tukea myönnetään 1.1.2023-30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella. Kotitalousvähennystä saa siltä osin kuin maksettu määrä ylittää kyseisen ajanjakson aikana 2000 euroa ja on enintään 6000 euroa. Kotitalousvähennyksenä maksuista saa vähentää 60 prosenttia ja vähennystä voi saada enimmillään 2400 euroa.

Sähkövähennyksen määrää ei oteta huomion kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettaessa. Vähennystä tulee itse hakea Verohallinnosta.

Selvitä mahdollisuutesi saada sähkövähennystä: www.vero.fi

Sähkötuki pienituloisille kotitalouksille

Kotitaloudet, jotka eivät pienituloisuutensa takia pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä, voivat hakea Kelalta väliaikaista sähkötukea. Tukea myönnetään 1.1.2023-30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella.

Tukea myönnetään vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkölaskuihin. Tukea on mahdollista saada, jos kuukauden sähkölasku ylittää 400 euroa. Sen ylittävästä osasta maksetaan tukea 60 prosenttia. Yläraja on 1500 euroa. Tuen enimmäismäärä on 2640 euroa. Tukea haetaan Kelasta ja se on saajalleen verovapaata.

Selvitä mahdollisuutesi Kelan maksamaan sähkötukeen: www.kela.fi