Sähkön alkuperä 2021

Myymämme sähköenergian alkuperäjakauma vuodelta 2021:

Fossiiliset energialähteet ja turve29,30 %
Uusiutuvat energialähteet36,40 %
Ydinvoima34,30 %
Yhteensä100,00 %

Sähköntuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt: 165,82 g/kWh
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä: 0,98 mg/kWh