Sähkön kokonaishinta: Mitä sinun on hyvä tietää?

Sähkölaskun yhteissumma koostuu kolmesta osasta. Se pitää sisällään sähkön kulutuksen eli sähköenergian hinnan, sähkönsiirron kustannukset ja verot. Näitä hallinnoivat eri toimijat: sähkönmyyjä, paikallinen verkkoyhtiö ja Verohallinto.

Suomessa kotitalouden sähkökustannuksista keskimäärin noin puolet on sähkönsiirtokuluja ja veroja, ja puolet sähköenergian kulutusta. Näistä sähköenergian osuus on se, jonka tarjoajan voit itse valita. Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Voi siis olla, että saat kuukausittain kaksi laskua sähköön liittyen: paikallinen verkkoyhtiö lähettää laskun sähkön siirrosta, ja sähkönmyyjä, kuten Oomi, lähettää oman laskunsa myydystä sähköstä.

Tässä tekstissä pureudumme sähkön kokonaiskustannuksiin pala palalta.

1. Sähköenergian hinta

Sähköä myyvä yritys, jollainen Oomikin on, hankkii sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Sähköpörssin hintatasoon vaikuttaa moni asia, kuten voimalaitoksien ja siirtoyhteyksien käytettävyydet, sääkuva ja yleinen kulutustarve. Loppupelissä pörssisähkön markkinahinnan ratkaisee tuotannon ja kulutuksen tarjouskäyrien leikkauspiste. Kuluttajien sähkölaskulla sähkön hankinnasta ja myynnistä aiheutuneet kustannukset näkyvät energiahintana ja perusmaksuna.

Sähkönmyyjä ja asiakas solmivat sähkösopimuksen, jolla sovitaan energian hinnasta ja sopimukseen liittyvistä ehdoista. Sähkölaskusi suuruuteen voi sopimustyypin lisäksi vaikuttaa merkittävästi myös sillä, miten taloudessasi kulutetaan energiaa. Suosittelemmekin, että valitset tottumuksiisi parhaiten sopivan sähkösopimuksen.

Pörssisähkön markkinahinnan ratkaisee tuotannon ja kulutuksen tarjouskäyrien leikkauspiste.

2. Sähkönsiirron kustannukset

Sähkönsiirrosta vastaa paikallinen verkkoyhtiö, joka huolehtii siitä, että alueen asukkailla on käytössään luotettava sähkönsiirtoyhteys. Sähkönsiirron hinta koostuu kulutusmaksusta (senttiä per kWh), perusmaksusta (euroa per kuukausi) ja veroista. Nämä maksut kattavat sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon, sähkön kulutuksen mittauksen sekä muut siirtoverkkoon liittyvät palvelut. Sähkönsiirron kustannuksilla pidetään sähköverkko toiminnassa.

Sähkönsiirron kustannuksilla pidetään sähköverkko toiminnassa.

Sähköverkkoyhtiösi määräytyy sähkön käyttöpaikan, esimerkiksi kotisi tai kesämökkisi, sijainnin, mukaan. Koko Suomen sähköverkko muodostuu useista, yhteen liitetyistä alueellisista sähköverkoista sekä Fingridin kantaverkosta. Jokaisella alueella toimii yksi sähköverkkoyhtiö, joka omistaa ja hallinnoi sähköverkkoaan. Sähkönsiirtohintaa ei voi kilpailuttaa eikä sähköverkkoyhtiötä vaihtaa.

3. Verot

Kuluttajat maksavat sähköön liittyen sekä sähköveroa että arvonlisäveroa, jotka sähkönmyyjä ja verkkoyhtiö tilittävät edelleen valtiolle.

Sähkövero koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Huoltovarmuusmaksulla valtio kattaa yhteiskunnan varautumiseen ja häiriötilanteiden hallintaan liittyviä kustannuksia. Verkkoyhtiöllä on toisistaan hieman poikkeavia tapoja eritellä sähkövero sähkölaskuilla, mutta kaikki kuluttajat maksavat saman käytännön mukaisesti sähköveroa kuluttamastaan energiasta.

Arvonlisäveroa maksetaan käytetystä sähköenergiasta ja sähkönsiirrosta. Syksyn 2024 aikana yleinen arvonlisäverokanta on todennäköisesti nousemassa nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Valtiovarainministeriö lähetti keväällä 2024 lausuntokierrokselle lakiesitysluonnoksen, jonka toteutuessa arvonlisäverokannan nousu tulisi voimaan 1.9.2024.

Voit räätälöidä sähkösopimustasi

Oomin sähkösopimusta voi räätälöidä eri tavoilla, kuten vaihtoturvalla, laskunmaksuturvalla, päästöhyvityspalvelulla tai niin, että käyttämäsi energia on täysin uusiutuvaa tai päästötöntä. Haluaisitko täydentää sopimustasi jollakin näistä?

Lue lisää!

Syksyn 2024 aikana yleinen arvonlisäverokanta on todennäköisesti nousemassa nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin.

Lue lisää sähköstä ja sähkösopimuksista