Sähkön matka tuotantolaitoksilta koteihin

Sähkö kulkee melkoisen pitkän ja kiemuraisen matkan, ennen kuin se virtaa kotiisi huolehtimaan lämmityksestä, pitämään valoja päällä ja mahdollistamaan monia arkisia askareita. Suomessa sähköä tuotetaan yhä hajautetummin ja yhä enemmän tuulta ja aurinkoa hyödyntäen.

Ennen kuin voit käyttää kodinkoneita, viihdelaitteita tai käydä lämpimässä suihkussa, sähkö on kulkenut pitkän matkan tuotantolaitokselta kantaverkkoa pitkin luoksesi. Se on saattanut tulla toiselta puolelta Suomea tai Ruotsista tai Baltiasta saakka. Osa tarvitsemastasi sähköstä on voinut tulla myös ihan lähistöltä, jos naapurisi aurinkopaneelit ovat tuottaneet sähköä yli hänen oman tarpeensa.

Suomessa tuotetaan sähköä hajautetusti

Sähköntuotannon lämmönlähteenä voi toimia esimerkiksi puu, hiili, öljy, maakaasu, biokaasu, turve ja jätteet. Sähköä tuotetaan nykyään yhä hajautetummin ja lähempänä sähkön käyttäjiä sekä yhä enemmän tuulta ja aurinkoa hyödyntäen.

Ydinvoimalassa ydinreaktori höyrystää vettä muutettavaksi edelleen sähköksi. Vesivoimalassa puolestaan veden tai kosken korkeuseron aiheuttama virtaus muuttuu generaattorin avulla sähköksi. Sähköä syntyy myös tuulisella säällä, kun tuulivoimala hyödyntää tuulen liike-energiaa. Valoisina päivinä aurinkopaneelit nappaavat auringonsäteitä ja muuntavat ne sähköenergiaksi.

– Suomen sähköntuotannon vahvuutena on sen moninaisuus ja hajautunut sijainti, mikä takaa myös huoltovarmuuden. Meillä on erityyppisiä, toisiaan täydentäviä tuotantomuotoja, jotka varmistavat katkeamattoman sähköntarjonnan kaikille käyttäjille, kertoo Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Ina Lehto.

Suomen sähköntuotannon vahvuutena on sen moninaisuus ja hajautunut sijainti, mikä takaa myös huoltovarmuuden.

Sähköä siirtyy myös Suomen ja naapurimaiden Ruotsin, Norjan ja Viron välillä. Suomeen virtaa tuontisähköä silloin, kun se on edullisempaa kuin täällä tuotettu. Viime vuonna sähkön tuonnin osuus oli noin 20 prosenttia tuotannosta.

Sähkö virtaa luoksesi verkossa

Jotta sähköä on saatavilla meille kaikille, sitä pitää siirtää sähköverkkoa pitkin. Kun sähkövirta kulkee johtoja pitkin, se lämpenee, ja osa energiasta karkaa taivaan tuuliin. Tämän vuoksi sähkö muunnetaan korkeajännitteiseksi, jolloin virta on pieni ja johtojen lämpeneminen vähäistä.

Kantaverkko yhdistää kaikki Suomen voimalaitokset Hangosta Utsjoelle ja koko sähköverkon myös naapurimaihin. Paikallisilla sähköasemilla jännitettä alennetaan jatkojakeluun sopivaksi, minkä jälkeen sähköä siirretään edelleen lähemmäs sinua ja muita käyttäjiä. Muuntamoissa jännitettä muutetaan vielä pienemmäksi ja käyttäjille sopivaksi. Maan alla luikerteleva liittymisjohto tuo sähkön perille ja yhdistää pienjänniteverkon ja kotisi sulaketaulut toisiinsa. Naps, valmista tuli ja saat sähköä!

Älykäs sähköverkko kehittyy

Sähköverkkoja kehitetään jatkuvasti älykkäämmiksi vastaamaan muuttuvia sähkönkäyttö- ja tuotantotapoja. Älykkäässä sähköverkossa ei sanan mukaisesti ole tekoälyä, vaan muun muassa erilaisia automaatioratkaisuja, joilla voidaan tehokkaasti optimoida ja rajata sähkönkulkua. Älykkäässä sähköverkossa sähkö voi kulkea kahteen suuntaan: sähkölaitokselta kuluttajalle ja päinvastoin. Vuonna 2014 Suomessa otettiin ensimmäisenä maailmassa käyttöön älykkäät sähkömittarit, mikä mahdollisti kotitalouksien sähkönkulutuksen seuraamisen tunti tunnilta.

– Suomessa on maailman älykkäin sähköverkko. Energiakriisin aikana älymittausjärjestelmämme osoittautui kullan arvoiseksi, kun se tarjosi sähkönkäyttäjille tiedon siitä, milloin sähköä kuluu ja myös kannusti siirtämään sähkön käyttöä pois kulutushuipuilta – ilman sitä olisimme olleet heikommilla, Lehto toteaa.

Suomessa on maailman älykkäin sähköverkko. Energiakriisin aikana älymittausjärjestelmämme osoittautui kullan arvoiseksi.

Sähkön matkaan liittyvää sanastoa

  • Kantaverkko: Kantaverkko on sähkön siirron valtakunnallinen runkoverkko Suomessa. Se on 110–400 kilovoltin jännitteinen suurjänniteverkko, johon suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot on liitetty.
  • Sähköverkko: Sähköverkko on siirto- ja jakeluverkko voimalaitoksissa tuotetun sähkön toimittamiseksi kuluttajille.
  • Liittymisjohto: Maakaapeli, jota pitkin sähkö siirtyy verkosta käyttäjälle ja yhdistää pienjänniteverkon ja kodin sulaketaulut.
  • Muuntamo: Sähkömagneettinen laite, joka muuttaa verkossa siirrettävän sähkön jännitettä kulloiseenkin paikkaan sopivaksi.