Suoraa puhetta sähkön hinnasta

Sähkön hinta muodostuu suoraan sen perusteella, miten kallista sen tuottaminen kulloinkin on. Sähkön tuottamisen kiristyneet hinnat ja muuttuneet tuotanto-olosuhteet heilauttivat sähkön markkinahinnan tänä talvena huomattavasti tavanomaista korkeampiin lukemiin. Oman sähkölaskun loppusummaan on silti mahdollista edelleen vaikuttaa omilla kulutusvalinnoilla.

Euroopan Unionin yhteinen tahtotila on päästä eroon fossiilisista polttoaineista ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tämä tavoite koskee myös sähkön tuottamista. EU on kehittänyt päästökauppajärjestelmän, jossa kukin sähköntuotantolaitos on velvoitettu ostamaan tietyn määrän päästölupia kutakin päästötonnia kohden. Viime vuonna päästölupien hinnat nousivat 200 prosenttia aiempiin hintoihin nähden. Noston tavoite on kirittää sähköntuotantolaitosten omia toimia fossiilisista polttoaineista luopumiseksi.

Kuluneen talven pitkät pakkasjaksot ovat lisänneet sähkönkulutusta, ja sähköyhtiöiden tarvetta ostaa sähköä tuontisähkönä Suomeen ulkomailta. Suomi on muiden Pohjoismaiden tavoin tiiviisti yhteydessä Euroopan ja Iso-Britannian sähkömarkkina-alueisiin. Näillä markkina-alueilla suuri osa sähköstä tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla, kuten kivihiilellä. Kallistuneet päästöluvat ovat siis nostaneet myös tuontisähkön hintaa.

Kuiva kesä aiheutti vesivoimapulan

Fossiilisista polttoaineista luopuminen tarkoittaa uusiutuviin energianlähteisiin, kuten vesi-, tuuli-, aurinko- ja biovoimaan, siirtymistä. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö ei kuitenkaan takaa sähkön edullisuutta, vaan siihen vaikuttavat tuotanto-olosuhteet. Hinta heilahtelee vuodenaikojen ja päivien välillä sen mukaan, kuinka sateista, tuulista tai aurinkoista kulloinkin on.

Pohjoismaiden sähköstä noin puolet tuotetaan jo uusiutuvalla energialähteellä, vesivoimalla. Vuonna 2020 vesitilanne on ollut todella hyvä, minkä vuoksi vesivoimalla tuotetun sähkön hinta on pysynyt alhaisissa lukemissa. Vuonna 2021 kesällä sademäärät olivat pieniä, minkä vuoksi tuotantovajetta on jouduttu paikkaamaan hintavammilla sähköntuotantohinnoilla ja tuontisähköllä.

Sähkön hinnan kehittymistä on vaikea ennustaa, sillä siihen vaikuttavat monet asiat. Jotain hyvää tämä hintakriisi kuitenkin tuo tullessaan: lisääntyvä uusiutuvien energianlähteiden käyttö tietää lopulta hyvää yhteiselle ympäristöllemme.

Miten voi vaikuttaa omaan sähkölaskuun?

Sähkösopimusten kanssa ei hinnan epävakaudesta huolimatta kannata tehdä hätiköityjä ratkaisuja. Oomin tarjoamien sähkösopimusten hinnat ovat markkinahintaan nähden hyvällä tasolla. Sähkön hintakäyrän kehitystä seurataan herkeämättä ja palveluja kehitetään, jotta asiakkaiden on mahdollisimman vaivatonta seurata omaa kulutustaan ja tarkastella sopimustietojaan sekä saada apua asiantuntijoiltamme.

Arkisilla valinnoilla voimme kukin vaikuttaa siihen, kuinka paljon sähköä kulutamme ja millainen loppusumma sähkölaskulle kuukausittain piirtyy. Lue linkkien takaa täsmävinkit oman energiatehokkuuden parantamiseksi.

  1. Energiatehokkuus keittiössä. Keittiö kodinkoneineen voi olla melkoinen sähkösyöppö. Oikeanlaisilla toimilla voit säästää keittiössä hurjasti energiaa.
  2. Lämmityskauden energiatehokkuus. Kevääksi taittuvaan lämmityskauteen liittyy paljon niksejä, joilla voi tehdä selvää säästöä. Ilmalämpöpumpun tehokkaaseen käyttöön ja saunomiseen liittyvät toimet kannattavat vuodenajasta riippumatta.
  3. Ota haltuun Oomin onlinepalvelu. Omaa sähkönkulutuksen seuranta auttaa tekemään energiatehokkaampia ratkaisuja. Lue lisää online palvelustamme.

Hintakriisin positiiviset vaikutukset: lisääntyvä uusiutuvien energianlähteiden käyttö tietää lopulta hyvää yhteiselle ympäristöllemme.