Kohtaamiset rakentavat yhteisöllisyyttä

Oomissa työyhteisön fiilistä seurataan tarkasti. Moni asia on hienosti ja Oomin itseohjautuvassa työympäristössä viihdytään, mutta hybridityömalli myös haastaa työarkea.

Oomilaiset ovat Oomin sydän.

Meillä ollaan erityisen kiitollisia avoimesta, yhteen hiileen puhaltavasta työkulttuurista, mukavista kollegoista ja esihenkilöistä. Myös joustavat työnteon mahdollisuudet nähdään suurena plussana. Työntekijäkokemusta mittaavan henkilöstökyselyn eNPS-luku olikin jo toista kertaa peräkkäin 59. Olemme tästä luvusta ylpeitä, mutta emme tyydy hyvään! Meille on tärkeää, että meillä on sitoutunut henkilöstö, joka voi olla hurjan ylpeä työnantajastaan!

Joustavat työnteon mahdollisuudet mahdollistavat monelle helpomman työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen sekä työrauhan, mutta se haastaa ihmisen psykologista perustarvetta eli yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kalenterit täyttyvät videopalavereilla ja jatkuva näyttöpäätetyöskentely ilmoitustulvineen kuormittaa aivoja. Ihmisten kiireetön kohtaaminen, kuormituksen vähentäminen ja yhteyden rakentaminen ovat haasteita, joihin tahdomme löytää ratkaisuja Oomissa.

Koska esihenkilöt ovat tärkeässä roolissa yhteenkuuluvuuden lisäämisessä, olemme viime aikoina panostaneet erityisesti esihenkilöiden työn tukemiseen ja kehittämiseen. Esihenkilöt ovat avainroolissa rakentamassa tiiminsä hyvinvointia ja sitä kautta tuottavuutta. Ihmisten kohtaaminen, aito välittäminen, selkeiden tavoitteiden asettaminen sekä kohtaamisfoorumeiden luonti ovat asioita, joita olemme pyrkineet vahvistamaan. Nämä luovat edellytyksiä paitsi erinomaisille työntekijäkokemuksille, mutta ovat myös keskeinen tekijä yrityksen kilpailukyvylle.

Miten lisää konkreettisia kohtaamisia?

Konkreettisia toimenpiteitä on saatu vietyä koko Oomin tasolle: Palaverit alkavat aina 10 minuuttia yli, jotta palavereiden väliin jää pieni happirako. He, jotka ehtivät, voivat tulla linjoille jo tasalta vaihtamaan kuulumisia. Kamerat pidetään päällä videopalavereissa, jotta näemme toisiamme myös etäpäivinä.

Toimistopäiviin kannustetaan ja panostetaan aktiivisesti. Pidämme kuukausittain yhteisen toimistopäivän jokaisella Oomin toimistolla. Tällä viikolla aloitimme yhteisen työkykykampanjan, jossa keskitymme mm. mielenhyvinvointiin. Mielenhyvinvointia tukevista teoista, kuten mm. yhteisöllisistä tauoista, ihmisten kohtaamisesta ja palauttavista kalenterivarauksista kerätään pisteitä. Tavoitteenamme on tottakai, että mielenhyvinvointia tukevat ja yhteisöllisempään arkeen liittyvät toimintatavat elävät arjessamme myös kampanjan jälkeen.

On ilo tehdä työtä työyhteisössä, jossa koko porukka on todella sitoutunut yrityksen arvoihin ja verkkosivuillammekin listattuihin oomilaisuuden aakkosiin. Oomin tavoite on olla yhä ihmisläheisempi työnantaja, johon helppo sitoutua. Meille on todella tärkeää pitää omistamme huolta ja haluamme tietysti vetää puoleemme myös muita huippuosaajia! Teemme matkaa konkreettisin askelin, tuloksia mitaten ja ennen kaikkea yhdessä kaikkien oomilaisten kesken.

Mira Repo
Oomin henkilöstöpäällikkö