Sähköinen tulevaisuus: parempia valintoja ympäristön hyväksi

Sähköiset innovaatiot tarjoavat jo rajattomasti mahdollisuuksia helpottaa arkea ja tehdä parempia valintoja ympäristön hyväksi. Energia-ala innovaatioineen povaa valoisaa tulevaisuutta.

Tulevaisuuden sähköinnovaatioita kehitetään tukemaan kestävää kehitystä. Sähköä käyttävien laitteiden määrä lisääntyy koko ajan, mutta energian kokonaiskulutus pysyy vakiona. Miten tämä on mahdollista?

– Tämä kertoo uusien innovaatioiden energiatehokkuudesta. Kodin öljylämmityksen voi korvata vähemmän energiaa kuluttavalla ilma-vesilämpöpumpulla tai hehkulamput energiaa säästävillä ledeillä. Samalla hankimme esimerkiksi uusia sähköllä liikkuvia kulkuvälineitä. Näin käytetyn sähkön kokonaismäärä kasvaa, mutta energiankäyttö pysyy ennallaan, sillä käytössä olevat sähkölaitteet ovat energiatehokkaampia, Motivan kiinteistö- ja kuluttajapuolen energiatehokkuuden asiantuntija Päivi Suur-Uski selventää.

Viime aikoina erityisesti sähköiset kulkupelit ovat nostaneet suosiotaan. Ne tuovat uuden hiilineutraalimman tavan liikkua sekä monenlaisia oheishyötyjä.

– Esimerkiksi sähköpyörien myötä ikäihmiset kapuavat rohkeammin pyörän selkään, mikä parantaa yleiskuntoa, lisää henkistä hyvinvointia ja tukee näin kansanterveyden parantumista, Suur-Uski avaa.

Vetyenergia siintää haaveissa

Ekologisuus on kantava teema myös energiateollisuuden tulevaisuudennäkymissä. Energia-ala tukee hallituksen tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus jo 2030-luvulla. Suomessa on otettu viime vuosien aikana isoja harppauksia asian edistämiseksi, ja tulokset puhuvat puolestaan.

– Suomessa tuotettu sähkö on lähes päästötöntä jo nyt. Sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana laskeneet lähes neljäsosaan aiemmasta. Viimeisen viiden vuoden aikana laskua on tapahtunut 40 prosenttia, Motivan teollisuuden ja teollisuuskiinteistöjen energiatehokkuuden asiantuntija Erja Saarivirta avaa nykytilannetta.

Suomessa tuotettu sähkö on lähes päästötöntä jo nyt.

Energiantuotannossa edistysaskeleet ovat tarkoittaneet fossiilisista energianlähteistä, kuten kivihiilestä ja öljystä, luopumista ja resurssien kanavoimista uusiutuviin energianlähteisiin eli aurinko-, vesi-, tuuli- ja biovoimaan. Tuulivoimaan satsataan tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Maaliskuun 21. päivänä tuulivoimalla tuotettiin Suomessa lähes neljännes sähkön kokonaistuotannosta. Vuositasolla tuulivoiman tuotanto on noin 10 prosenttia kokonaistuotannosta, Saarivirta havainnollistaa.  

Tulevaisuuden ideaali olisi onnistua teollisuuden prosessien sähköistymisessä ja vedyn tuottamisessa päästöttömästi uusiutuvilla energianlähteillä.

– Vetyä voi valmistaa maakaasusta tai vedestä. Tuottaminen vaatii kuitenkin todella paljon sähköä. Päästöttömällä sähköllä tuotetulla vedyllä pystyttäisiin loihtimaan konkreettisia ratkaisuja teollisuuden käyttöön ja ehkä myös korvaamaan fossiilisia polttoaineita liikenteessä ja lämmityksessä, kertoo Saarivirta.

Yhteistoimin turvataan sähkön riittäminen

Tulevaisuudessa ihmiset ovat yhä riippuvaisempia sähköstä. Toimintatavat Suomessa tukevat sähköntuotantojärjestelmiä ja kriisitilanteiden varalle löytyy varasuunnitelmia.

– Toimintaympäristö täällä on ainutlaatuinen: eri toimijat yrittävät tiiviillä yhteistyöllä löytää ratkaisuja ja kehittelevät kestävän kehityksen toimintamalleja sähköverkon kapasiteetin turvaamiseksi, Saarivirta kertoo.

Fingrid huolehtii Suomessa sähkön kulutuksen ja tuoton suhteen tasapainosta. Jos sähköverkkoon tulee yhtäkkisiä häiriöitä eikä tuotanto vastaa kulutukseen, vaaditaan yhteispeliä.

– Tällaisissa kriisitilanteissa teollisuus on valmiudessa vähentämään kulutustaan ja vapauttamaan sitä peruskäyttöön, Saarivirta kertoo.

Sähköä voidaan myös myydä ja ostaa tarvittaessa Suomen rajojen yli. Viime vuonna 20 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä tuotiin ulkomailta.

Jokainen voi osallistua talkoisiin

Myös kuluttajien on kiinnitettävä huomiota omaan energiatehokkuuteensa. Kulutusjousto ja hintavaihteleva sähkö ovat sähkönkulutuksen tulevaisuutta.

– Sähkön kulutuksen ja tuotannon vaihtelut heijastuvat suoraan sähkön hintaan. Hinnan ollessa korkealla on taloudellisesti ja ekologisesti järkevää vähentää kulutusta, Suur-Uski täsmentää.

Sähkötietoisuutta lisäävät innovaatiot ovat avain energiatehokkuuteen.

Suotuisia suhdanteita voi päätellä maalaisjärjellä. Aamuisin ja iltaisin kulutuspiikit ovat huipussaan ja sähkö hintavaa, tuulisella säällä taas tuotanto on yleensä melko suurta, mikä laskee hintaa. Tulevaisuuden mahdolliset sähkötietoisuutta lisäävät innovaatiot voivat auttaa meitä energiatehokkuuden saavuttamisessa.

– Jokainen voi seurata sähkön hinnan vaihtelua ja ohjata omaa sähkön käyttöä sen mukaan. Hyviä kulutusvalintoja on tarjolla myös sähkön käyttöön, Suur-Uski pohtii.