Oomi Solar rakentaa Oulun Seudun Sähkölle aurinkopuiston Liminkaan

Oulun Seudun Sähkö rakennuttaa Liminkaan Ruotsinojalle paneeliteholtaan 9,5 MWp:n kokoisen aurinkopuiston, joka on Suomen ensimmäinen kaukolämpöverkkoon kytkettävä aurinkopuisto. Aurinkopuiston rakentaa Oomi Solar Oy ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana. Se on samalla ensimmäinen rakennusvaiheeseen edennyt hanke Oulun Seudun Sähkön ja Oomi Solarin 100 MW:n yhteistyösopimuksen kokonaisuudessa.

Oulun Seudun Sähkö ja Oomi Solar ovat tehneet sopimuksen aurinkovoiman rakentamisesta Limingan Ruotsinojalle. Oulun Seudun Sähkön ensimmäisen aurinkosähköpuiston tavoitteena on muuttaa kaukolämmön tuotantoa hiilineutraaliksi. Noin 13 hehtaarin alueelle tulevan aurinkopuiston tuotanto vastaa keskimäärin noin 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Limingan Ruotsinojalle tuleva aurinkopuisto on Suomen ensimmäinen tämän mittakaavan aurinkopuisto, joka kytketään suoraan kaukolämmön tuottamiseen energiayhteisömallilla.

– Vastaavia ratkaisumalleja miettivät nyt muutkin, koska Suomessa on paljon vastaavan kokoisia kaukolämpöverkkoja. Ruotsinojan aurinkopuisto on innovatiivinen ja monistettavissa olevan ratkaisu ja on sen vuoksi saanut myös Euroopan unionin NextGeneration EU -rahoitusta, sanoo Oulun Seudun Sähkön toimitusjohtaja Risto Kantola.

Ruotsinoja on peltoaluetta, joka sopii maaperältään hyvin aurinkopuistoksi. Lisäksi alue on lähellä sekä sähköasemaa että lämpölaitosta, joihin aurinkopuisto tullaan liittämään.

– Aurinkopuiston rakentamisessa paikka on ratkaiseva tekijä mietittäessä investoinnin järkevyyttä ja kannattavuutta. Ruotsinojan aurinkopuisto on esimerkki sijainnista, joka on optimaalinen aurinkopuistolle ja mahdollistaa tehokkaan sektori-integraation muuhun energiajärjestelmään, kuten tässä tapauksessa kaukolämmön tuotantoon. Käytännössä hankkeen sijainti mahdollistaa järkevän investoinnin, sanoo Oomi Solarin toimitusjohtaja Olli Tuomivaara.

Oulun Seudun Sähkön kanssa solmitun palvelusopimuksen mukaisesti Oomi Solar vastaa Ruotsinojan aurinkopuiston suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta elinkaariajattelun mukaisesti.

Oomi Solar ja Oulun Seudun Sähkö kehittävät Pohjois-Suomeen merkittävää aurinkovoiman ja uusiutuvan energian aluetta. Ruotsinojan hanke on ensimmäinen Oulun Seudun Sähkön ja Oomi Solarin yhteistyösopimuksessa, joka sisältää kaikkiaan 100 MW:a aurinkosähköä. Tämä vastaa noin 20 prosenttia Oulun Seudun Sähkön toimialueella vuosittain käytettävästä sähköenergiasta.