Vastuullisuus aurinkoenergiaratkaisujen tuotannossa on Oomin toiminnan lähtökohta.

Oomi on sitoutunut kansainvälisiin ihmisoikeuksiin ja edellytämme aina tavarantoimittajiltamme samaa.

Oomi on toimintaperiaatteidensa mukaisesti ollut aktiivisesti mukana Finnwatchin tuottamassa raportissa, joka koskee aurinkovoiman raaka-ainemarkkinoita. Oomi on toimittanut raporttia varten tiedot omasta alihankintaketjustaan ja sen vastuullisuuden varmistamisesta. Oomin eettiset ohjeet tavarantoimittajille edellyttävät lakien ja säädösten sekä kestävän kehityksen ja kansainvälisten ihmisoikeusperiaatteiden kunnioittamista.

Oomin toiminta tavarantoimittajien ja muiden alihankkijoiden kanssa nojaa toimintamalleihin, joiden tarkoitus on edistää tuotteiden ja palveluiden vastuullisuutta sekä lisätä hankintaketjujen jäljitettävyyttä mahdollisimman pitkälle. Kaikki Oomin yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet eettiseen ohjeistoomme ja yhteisiin toimintamalleihin. Seuraamme ja auditoimme alihankintaketjuja kolmannen osapuolen toimesta varmistaaksemme tuotannon läpinäkyvyyden ja eettisten periaatteiden toteutumisen.

– Keskustelu aiheesta on tärkeää. Läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen on tärkeä globaali haaste. Se vaatii pitkäjänteistä työtä EU:lta, kansalliselta lainsäädännöltä ja koko aurinkoenergiatoimialalta. Aurinkopaneelit ovat keskeisessä roolissa kaikille tärkeissä ilmastokysymyksissä. Tarvitsemme vastuullisista raaka-aineista vastuullisesti tuotettuja kestävän kehityksen ratkaisuja, sanoo Oomin toimitusjohtaja Tuomas Oksanen.

Oomi kunnioittaa ihmisoikeuksia ja se on kirjattu myös Code of Conduct -periaatteisiimme. Kaikessa toiminnassamme noudatamme YK:n ja ILO:n ihmisoikeus sitoumuksia ja varmistamme, että myös tavarantoimittajamme ovat sitoutuneet näihin eettisiin periaatteisiimme.