Ajankohtaista energiatoimialalla: Datahub parantaa asiakaspalvelua

Suomessa otetaan helmikuussa 2022 käyttöön keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin tallennetaan jatkossa tiedot kaikista Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Yhteinen järjestelmä tehostaa ja sujuvoittaa asiakaspalvelun prosesseja sekä mahdollistaa uudenlaisten palveluiden ja sovellusten kehittämisen esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan.

Datahubin käyttöönoton myötä käyttöpaikkatunnus muuttuu uudeksi GSRN-tunnukseksi. Muutos tehdään automaattisesti eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Yritysasiakkaille, joilla on useampi käyttöpaikkaa, tämä muutos saattaa kuitenkin aiheuttaa muutoksia omiin järjestelmiin.

Mikä datahub?

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tietovarasto ja tiedonvaihtojärjestelmä. Järjestelmään tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Sähkönkäyttöpaikkoja ovat esimerkiksi koti, kiinteistö, kauppa tai vaikka teollisuuslaitos. Datahubiin tallennetaan asiakas-, sopimus-, mittaus- ja käyttöpaikkatietoja, joita sähkön vähittäismarkkinoilla tarvitaan.

Sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat jatkossa entistä nopeammin eri toimijoiden saatavilla, mikä näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna, kun tiedot välittyvät reaaliaikaisesti eri osapuolten välillä. Datahubin tietoja tulevat käyttämään noin 100 sähkönmyyjää ja 80 sähköverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Valtakunnalliseen datahubiin siirtyminen on lakisääteistä kaikille sähköverkkoyhtiöille ja sähkönmyyjille. Datahubia hallinnoi Fingrid Datahub Oy, joka on Fingridin tytäryhtiö. Fingrid ylläpitää ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa.

Lisätietoja datahubista löydät Fingridin verkkosivuilta.

Miksi muutos tehdään?

Aiemmin tiedot ovat olleet hajautettuna eri yritysten omiin tietojärjestelmiin, ja tieto järjestelmien välillä on kulkenut hitaasti. Datahub tulee parantamaan niin sähkönkäyttäjän, sähkönmyyjän ja sähkönsiirrosta vastaavan osapuolen toimintaa tehostamalla prosesseja, kun erilaiset sähkönkäyttöön liittyvät tiedot ja tapahtumat sijaitsevat yhdessä paikassa ja ovat kaikkien tietoon oikeutettujen osapuolten saatavilla tasapuolisesti ja ajantasaisesti.

Pitääkö muutoksesta olla huolissaan?

Siirtyminen datahubiin on tekninen järjestelmämuutos. Sinun tarvitse tehdä mitään muutoksen takia. Tietosi ovat myös tallessa, sillä datahubia kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon yksityisyydensuoja ja tietoturva.

Käyttöpaikkatunnusten muutos

Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön kansainvälisesti yksilöivä käyttöpaikkatunnus, GSRN-tunnus (Global Service Relation Number). Uusi käyttöpaikkatunnus helpottaa myyjänvaihtoa, tehostaa prosesseja ja parantaa asiakaspalvelun laatua, kun sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat heti eri toimijoiden saatavilla, mikä näkyy entistä nopeampana ja sujuvampana asiakaspalveluna.

Käyttöpaikkatunnukset pitenevät 18 merkkisiksi numerosarjoiksi. Uuden käyttöpaikkatunnuksen näet jatkossa laskultasi ja Online-palvelustamme.

Yritysasiakkaille, joilla on useampi käyttöpaikka, tämä muutos saattaa aiheuttaa muutoksia omiin järjestelmiin, esimerkiksi kiinteistönhallintajärjestelmiin, jos järjestelmissä käytetään käyttöpaikkatunnuksia yksilöimään eri käyttöpaikkoja.

Asiakkaan tietosuoja

Datahubia kehitettäessä on otettu erityisesti huomioon yksityisyydensuoja ja tietoturva. Kaikki tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tiedot saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon.

Tietojen oikeellisuus varmistetaan yksilöimällä jokainen käyttöpaikka ja sen omistaja. Asiakastiedot yksilöidään henkilötunnuksella tai y-tunnuksella.

Lisätietoja datahubista löydät Fingridin verkkosivuilta

Datahub-tietojen lähde: Fingrid

Usein kysyttyä datahubista