preloader

Vuoden sähköt 0 € -arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestää toimii Oomi Oy, y-tunnus 3101315-4, Peltolantie 27, 01300 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä ”arvonnan järjestäjä”).
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki 1.-30.4.2021 Oomin kanssa sähkösopimuksen tehneet kuluttaja-asiakkaat. Osallistumisoikeutta ei ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta viikolla 19/2021.
 5. Arvonnan voittajalle hyvitetään Oomin sähköenergiaa enintään 5000 kWh. Hyvitettävä sähkönenergia lasketaan sopimuksen voimaan astumisesta alkaen vuoden ajan (12 kk). Palkintoja arvotaan viisi (5) kpl. Sopimuksen tulee alkaa viimeistään kuusi (6) kuukautta sopimuksen tekemisestä. Palkintoon ei sisälly sähkönsiirtoa. Sähkönsiirron laskuttaa paikallinen verkkoyhtiö. Palkinnon lunastaminen edellyttää Oomin asiakkuutta. Palkinto on henkilö- ja käyttöpaikkakohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle tai toiseen käyttöpaikkaan. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi. Mikäli käyttöpaikan kulutus jää palkinnon lunastamisen aikana pienemmäksi kuin 5000 kWh, ei ylijäämää hyvitetä. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron.
 6. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan järjestäjän medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää arvonnan järjestäjän suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain ja arvonnan järjestäjän tietosuojaselosteiden (https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/markkinointirekisteri/ ja https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/asiakasrekisteri/) mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa ilmoittamalla siitä arvonnan järjestäjälle.
 9. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.
 10. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnansääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Arvonnan järjestäjällä on oikeus keskeyttää arvonta tai muuttaa arvonnan aikataulua. Mikäli arvonta keskeytetään ennenaikaisesti, palkinto arvotaan keskeyttämiseen mennessä osallistuneiden kesken.
 11. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mikäli näistä ehdoista johtuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, olet kuluttajana oikeutettu kääntymään Kuluttajariitalautakunnan puoleen (www.kuluttajariita.fi).