Oomi Tuotekohtaiset ehdot, kuluttajat:
Oomi Aktiivinen

Ehdot voimassa 1.1.2023 alkaen

Nämä tuotekohtaiset ehdot ovat osa asiakkaan sopimusta Oomi Oy:n kanssa. 


Oomi Aktiivinen -sopimuksessa energiahinta on muuttuva ja se perustuu pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen Suomen aluehintaan. Tuntikohtainen kustannus on kyseisen tunnin kulutus kerrottuna sitä vastaavan tunnin hinnalla. Laskulla näkyvä keskihinta on kuukauden yksittäisten tuntien kustannukset summattuna ja jaettuna kuukauden kulutetulla energiamäärällä. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla.

Pörssihintaan sidotun tuntihinnan lisäksi laskutetaan myyjän marginaali (c/kWh) ja perusmaksu (€/kk) sekä arvonlisävero. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Nord Pool AS:n julkaisemaan sähkön tuntikohtaiseen aluehintaan perustuvat tuntikohtaiset hinnat ovat olennainen osa pörssisähkösopimuksen luonnetta ja siten Oomi Aktiivinen -sopimuksen energiahinnan tuntikohtaiset muutokset eivät ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2.).

Oomi Aktiivinen -sopimuksen kesto on asiakkaan sopimusvahvistuksella vahvistetun mukainen.