SOPIMUSEHDOT

Oomi päästöhyvityspalvelu

1. Yleistä

Oomi päästöhyvityspalvelulla asiakas voi hyvittää kuluttamisesta syntyneitä arjen hiilidioksidipäästöjä. Oomi Oy hankkii asiakkaan valitseman määrän hiilidioksidiekvivalentteja (CO2e).

2. Päästöhyvityspalvelun erityispiirteet ja hinnoittelu

Toistaiseksi voimassa oleva Oomi päästöhyvitys on kuukausimaksullinen palvelu.

Oomi Päästöhyvityspalvelussa on valittavana neljä kokoluokkaa, jotka sisältävät hiilidioksidiekvivalentteja 12 kuukauden aikana seuraavasti:

Oomi Päästöhyvitys XS, 2 500 CO2e-kg per vuosi

Oomi Päästöhyvitys S, 6 500 CO2e-kg per vuosi

Oomi Päästöhyvitys M, 10 000 CO2e-kg per vuosi

Oomi Päästöhyvitys L, 20 000 CO2e-kg per vuosi

Päästöhyvityspalvelun hinta määräytyy asiakkaan valitseman kokoluokan (CO2e-kg /vuosi) ja asiakkaan valitseman hyvityskohteen mukaan. Asiakkaan maksamaan kuukausihintaan sisältyy Oomi Oy:n toimitusmaksu ja arvonlisävero.

Päästöhyvitys laskutetaan kuukausittain. Yhden vuoden hiilidioksidiekvivalenttien määrä (CO2e-kg) laskutetaan vuoden aikana, 12 kuukausierässä.

3. Päästöhyvityskohteet

Kansainväliset päästöhyvityskohteet

Kansainvälisten päästöhyvityskohteiden hyvityspalvelun tarjoaa Compensate Operations Oy (y-tunnus 2993434-1). Palveluntarjoaja hankkii kansainvälisten standardien mukaan laskettuja ja todennettuja hiilikrediittejä ja mitätöi ne. Hiilikrediitin mitätöinti tarkoittaa, että asiakkaan hyvitysmaksua vastaavat hiilidioksidipäästöt on hyvitetty ja maksulla on tehty päästöjä vastaava määrä ilmastotyötä. Oomi Oy ilmoittaa asiakkaan valitseman hiilidioksidipäästöjen määrän ja välittää sitä vastaavan hyvitysmaksun Compensatelle.

Kotimaisen suon ennallistamisen päästöhyvityskohteet

Hyvityspalvelun tarjoaa Hiilipörssi Oy (y-tunnus 3161923-6), joka ennallistaa ojitettuja turvemaita. Hiilipörssin päästöhyvitys tapahtuu estämällä turvemaihin sitoutuneen, pysyvästi maaperään kuuluvan hiilen vapautuminen ilmakehään nostamalla turvemaan vedenpinta tasolle, jossa turpeeseen varastoituneen hiilen hidas palaminen hiilidioksidiksi pysähtyy. Ojitetut suot vuotavat hiiltä ilmakehään noin 1500 kg (hiilidioksidina 5 550 kg) hehtaaria kohden vuodessa, josta päästöhyvityksenä myydään puolet (kaksinkertainen ylihyvittäminen) 15 vuoden aikaiselta kertymältä. Oomi Oy ilmoittaa asiakkaan valitseman hiilidioksidipäästöjen määrän ja välittää sitä vastaavan hyvitysmaksun Hiilipörssille, mitä vastaan Hiilipörssi mitätöi vastaavan määrän hiilikrediittejä päästöhyvitysrekisteristään.

4. Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

Oomi Oy pidättää oikeuden muuttaa päästöhyvityspalvelun hintaa ja sopimusehtoja.

Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. Hintaan tai sopimukseen ja sen ehtoihin liittyvistä muutoksista tiedotetaan asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5. Sopimuksen aloitus, kesto, peruuttaminen ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan asiakkaan tilauksen mukaisesti kuitenkin viimeistään siitä ajankohdasta, joka asiakkaalle vahvistetaan sopimusvahvistuksella.

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen irtisanomisaika on sekä asiakkaan että Oomi Oy:n osalta kuukausi (1 kk).

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän peruutusoikeus tilauksen tekemisestä lähtien. Tilauksen peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse.

6. Muut ehdot

Ennen sopimuksen voimaan astumista Oomi Oy:llä on oikeus tarkistaa sopimuksentekijän luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä ja kieltäytyä sopimuksen tekemisestä, mikäli tähän on erittäin painava syy.

Oomi Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä kuten tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Oomi Oy:n tietosuojaseloste löytyy osoitteesta www.oomi.fi/tietosuojaseloste.

Oomi Oy ei vastaa tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden tai haitallisten ohjelmien itsepalvelussa aiheuttamista palvelukatkoksista, vahingoista tai virheistä. Häiriötilanteissa Oomi Oy:llä on oikeus perua asiakkaan itsepalvelussa tekemä sopimus.

Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina neuvottelemalla. Asiakas voi saada tietoa ja apua myös kuluttajaneuvonnasta (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Asiakas voi saattaa asian kirjallisesti käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa erimielisyyden ratkaisemiseksi suosituksia (www.kuluttajariita.fi).

Oomi Oy:llä on oikeus kertoa asiakkaalle tarjoamastaan e-lasku vaihtoehdosta ilmoittamalla asiasta e-laskupalvelua tarjoaville pankeille, jolloin asiakas näkee ehdotuksen verkkopankissaan ja voi tehdä e-laskutilauksen Oomi Oy:lle.