Asunto-osakeyhtiöt pääsevät mukaan sähkön pientuotantoon

Vuoden 2023 alusta lähtien myös asuntoyhtiöillä ja niiden osakkailla on ollut mahdollista kaikkialla Suomessa netottaa sähkön pientuotantoa, perustaa kiinteistön sisäinen energiayhteisö ja käyttää hyvityslaskentapalvelua.

Kerrostaloyhtiöissä kiinteistösähkönkulutukseen kuuluvat muun muassa ilmanvaihtokoneiden, hissien, keskuslämmitysjärjestelmän ja yhteisten tilojen valaistuksen sähkönkulutus. Rivitaloyhtiöissä kuluu yleensä vähemmän kiinteistösähköä, joten mahdollisuus aurinkosähkön jakamiseen hyvityslaskennalla asuntojen käyttöön on erityisen merkittävää.

Tällä hetkellä yhä useampi suomalainen pääsee osallistumaan energiamurrokseen ja vihreään siirtymään. Vuoden alusta lähtien myös asunto-osakeyhtiöillä ympäri Suomea on yhtäläinen mahdollisuus netottaa sähkön pientuotantoa, perustaa energiayhteisö ja käyttää hyvityslaskentapalvelua. Aiemmin tilanne vaihteli jakeluverkkoyhtiöittäin, mutta tilanne on muuttunut keskitetyn tiedonvaihtojärjestelmän (datahub) myötä.

Sähkön pientuotannon netotus tarkoittaa sitä, että tuotettu sähkö vähennetään kulutetusta sähköstä ja vain näiden erotus siirtyy sähkölaskulle. Netotus tehdään mittausajanjakson sisällä, joka nykyään on tunti.

Ennen pientuotantoa huomioitavia asioita

Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on sinänsä näppärä projekti toteuttaa, että asunto-osakeyhtiöissä on jo olemassa olevat prosessit investointien päätöksentekoon.  

Järjestelmän hankkimista on hyvä kuitenkin aina harkita tarkkaan, koska investoinnin kannattavuus on tapauskohtaista.

– Riittävä tuotetun aurinkosähkön omakäyttöosuus varmistaa aurinkosähköinvestoinnin kannattavuuden. Sähkön pörssihinta on ollut vuonna 2022 erittäin korkealla, mikä varmastikin oli taustalla aurinkosähköinvestointien suosion kasvulle. Pörssihinnan kehitystä pidemmälle tulevaisuuteen on vaikeaa arvioida, toteaa Suomen Lähienergialiiton toiminnanjohtaja Tapio Tuomi.

Vaikka Suomen energiainfra on laaja ja hajautettu, on kuitenkin syytä muistaa, että verkon kaatuessa oma aurinkosähköjärjestelmä ei takaa sähkön katkeamatonta saantia. Jos alueelta menevät sähköt poikki, oma aurinkosähköjärjestelmäkään ei tuota sähköä. Omavaraisuus ei toteudu, jollei erikseen investoi saareketoiminnallisuuteen.

Asunto-osakeyhtiöissä kannattaa seurata tarkkaan aurinkosähköjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä. Sirpaleista lainsäädäntöä pyritään yhtenäistämään, ja ohjeiden määrä ja tarkkuus lisääntyvät koko ajan. On todennäköistä, että eteen tulee jatkossa yhä uusia huomioitavia asioita.

Asunto-osakeyhtiöissä kannattaa seurata tarkkaan aurinkosähköjärjestelmiin liittyvää lainsäädäntöä.

Paras hyöty aurinkosähköstä

Sähköntuotannon tehokkuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvälle paikalle järjestelmän saa asennettua. Korkealla sijaitseva katto on oivallinen, koska silloin syntyy harvemmin varjostuksia. Hyötyä saa parhaiten, kun paneelit asennetaan oikeaan ilmansuuntaan osoittavalle viistopinnalle.

– Kannattaa myös arvioida tarkkaan, kestääkö katto aurinkopaneeleiden asennuksen.  Jos kattoremontti on edessä lähivuosina, suosittelen asentamaan aurinkosähköjärjestelmän vasta sen jälkeen. Paneeleiden poistaminen katolta kattoremontin tieltä ja asentaminen takaisin aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, perustelee Tuomi.

Sähköntuotannon tehokkuuteen vaikuttaa se, kuinka hyvälle paikalle järjestelmän saa asennettua.

Suuremmissa taloyhtiöissä kiinteistösähköliittymän sähkönkulutus on niin suurta, että kohtuullisen kokoisen aurinkosähköjärjestelmän sähköntuotosta pääosa kuluu taloyhtiön omassa käytössä. Tämä varmistaa aurinkosähköinvestoinnin kannattavuutta. Hyvityslaskenta kasvattaa omakäyttöosuutta edelleen merkittävästi.

Suurimman taloudellisen hyödyn tuotetusta aurinkosähköstä saa käyttämällä siitä valtaosan itse – niin sähköenergian, verkkopalvelumaksun kuin sähköveron osalta.

Hyvityslaskentapalvelu lyhyesti

Hyvityslaskentapalvelu on Fingridin datahubin lisäpalvelu, joka jakaa sähkötuotannon osakkaiden kesken. Hyvityslaskennan myötä taloyhtiö ja asukkaat pystyvät hyödyntämään aurinkopaneelien tuotantoa myös huoneistojen sähkönkulutukseen, jolloin aurinkosähkön käyttömahdollisuudet taloyhtiöissä laajenevat. Kiinteistösähkön yli menevän aurinkosähkön jako huoneistoille tehdään hyvityslaskentapalvelussa automaattisesti ja yleisimmin osakeomistusten suhteessa.

Lisää aiheesta: https://lahienergia.org/sahkon-pientuotannon-netotus-ja-hyvityslaskenta-tarjolla-kaikkialla-suomessa/