Aurinkosähköjärjestelmän lupa-asiat ja pientuotantosopimus

Aurinkosähköjärjestelmään liittyvät lupa-asiat kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen projektin aloittamista kunnan rakennusvalvonnasta ja paikallisesta verkkoyhtiöstä. Lupakäytännöt voivat vaihdella asuinalueen ja -rakennuksen perusteella.

Toimenpidelupa
Aurinkosähköjärjestelmän toimenpidelupa on kuntakohtainen. Yleisesti vain kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelien asentaminen vaatii toimenpideluvan, mutta asukkaan on varmistettava oman kunnan käytäntö ennen järjestelmän hankintaa.

Suojelukohteen lupa
Aurinkosähkö ei ole suojelukohteissa suoraan poissuljettu, vaan paneeleja voi tapauskohtaisesti asentaa myös suojeltuihin rakennuksiin ja historiallisiin ympäristöihin. Museoviraston lähtökohta kestäviin energiantuotantomuotoihin on myönteinen ja tapauskohtaisia ratkaisuja hakeva. Lisätietoa aiheesta voi lukea Museoviraston blogikirjoituksesta ”Aurinkoenergia historiallisissa ympäristöissä”.

Kytkentälupa
Paikalliset verkkoyhtiöt vastaavat sähköverkon yleisestä toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta, ja sen vuoksi sähkön tuotantolaitteistoja, kuten aurinkopaneeleja, ei saa kytkeä verkkoon ilman lupaa. Laitteiden ja asennusten on täytettävä verkkoon kytkemisen tekniset vaatimukset. Verkkoyhtiön on myös varmistettava, että verkkolinjat kestävät lisääntyneen sähkön pientuotannon. Tarvittaessa yhtiöt vaihtavat muuntajia tai sähkölinjoja ennen kytkentäluvan antamista.

Pientuotantosopimus
Pientuotantosopimus on lakisääteinen, aurinkosähköjärjestelmän ylijäämäsähköön liittyvä asia. Se osuus aurinkosähköstä, jota asukas ei käytä omaan kulutukseensa, siirtyy yleiseen sähköverkkoon. Varsinkin kesällä ylijäämäsähköä tulee helposti. Paikallinen siirtoyhtiö ottaa tämän sähkön vastaan ja mittaroi sen, kun taas se sähköyhtiö, jonka kanssa asukas on tehnyt pientuotantosopimuksen, hyvittää ylijäämäsähköstä hinnastonsa mukaisesti.

Pientuotantosopimus tehdään vasta sitten, kun aurinkopaneelijärjestelmä on asennettu. Paneelien asentajat täyttävät tähän liittyvän yleistietolomakkeen ja lähettävät sen paikalliselle verkkoyhtiölle. Kun verkkoyhtiö on käsitellyt ilmoituksen, se antaa kytkentäluvan, ja kertoo pientuotannon tuotantokäyttöpaikkanumeron. Tuotantokäyttöpaikkanumero tarvitaan pientuotantosopimuksen tekemistä varten.

Pientuotantosopimusta voi kilpailuttaa eri sähköyhtiöillä. Useimmiten sopimus kannattaa tehdä saman yhtiön kanssa, jolta myös ostaa sähköä.

Lähteet: