Kuumottaako lämmitysmuotojen vertailu?

Eri lämmitysmuodoissa ja niiden yhdistelmissä riittää tänä päivänä valinnan varaa. Sopivan vaihtoehdon puntarointiin vaikuttavat paitsi taloudelliset ja ekologiset seikat myös oman kodin yksilölliset ominaisuudet.

Lämpiääkö kotisi suoralla sähkölämmityksellä, varaavalla lämmityksellä, kauko- tai maalämmöllä vai kenties ilmavesilämpöpumpulla, pelletillä tai öljyllä? Eri lämmitysmuodot eroavat toisistaan sähkönkulutukseltaan jonkin verran.

– Eri lämmitysmuotojen vertailuun vaikuttavat muun muassa talon rakenne, mitoitus ja sijainti. Vaakakupissa painavat myös lämpöenergian tarve sekä hankinta- ja käyttökustannukset. Ei ole olemassa yhtä optimaalista lämmitysmuotoa, joka olisi aina paras, painottaa asiantuntija Juhamatti Meetteri valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivasta.

Eri lämmitysmuotojen kombinaatiot ovat tätä päivää – päälämmitysjärjestelmää voi täydentää eri järjestelmillä ja laitteilla, jotka toimivat tuki- ja varalämmönlähteinä ja vähentävät lämmitykseen tarvittavaa energiankulutusta.

Eri lämmitysmuotojen kombinaatiot ovat tätä päivää – päälämmitysjärjestelmää voi täydentää eri järjestelmillä ja laitteilla, jotka toimivat tuki- ja varalämmönlähteinä ja vähentävät lämmitykseen tarvittavaa energiankulutusta.

Ympäristöystävällisyys kannattaa

Vaikka sinulla ei olisikaan kristallipalloa käytössäsi, kannattaa ainakin yrittää arvioida, miten lämmitysjärjestelmän energiakustannukset tulevat oletettavasti kehittymään tulevaisuudessa. Myös lämmitysmuodon ympäristöystävällisyydellä on yhä enemmän merkitystä, ja sillä voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon sinun pitää hellittää kukkaronnyörejä.

– Sekä öljy- että maakaasulämmityksestä luopumiseen saa rahallista tukea ELY-keskukselta, kun vanha laitteisto puretaan kokonaan. Motivan verkkosivuilla löytyy hyödyllistä tietoa öljy- ja kaasulämmityksestä luopumiseen. Myös asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta voi saada energia-avustusta ympäristöystävällisiin lämmitysratkaisuihin ja myös muihin investointeihin. Samaan toimenpiteeseen saa tuen vain yhdestä paikasta, Meetteri vinkkaa.

Usein omat elämäntavat määrittävät pitkälti lämmitystavan valintaa. Toiset tykkäävät tehdä töitä lämmityksen eteen ja puuhastella esimerkiksi klapikattilan parissa. Toiset puolestaan vannovat vaivattomuuden ja helppouden nimeen.

Sähkönkulutus vaihtelee – valitsetko sähkösyöpön vai -pihtarin?

Eri lämmönlähteiden sähkönkulutuseroja ei voi vertailla yksiselitteisesti, koska erot riippuvat kohteesta ja mitoituksista. Käytännössä tiedetään kuitenkin, että kaikista lämmitystavoista suora sähkölämmitys on suurin sähkösyöppö, sillä koko lämmitysenergian tarve tuotetaan sähköllä. Sähkölämmityksen tukilämmönlähteeksi sopii sähkötön vaihtoehto kuten tulisija ja/tai ilmalämpöpumppu.

Maalämpöpumpun maaperästä keräämä lämpö on peräisin auringosta, mutta sen talteenottoon tarvitaan sähköä. Sähkönkulutus on merkittävästi pienempi kuin suorassa sähkölämmityksessä, koska maalämpötekniikka tuottaa moninkertaisesti lämpöenergiaa kuluttamaansa sähköenergiaan verrattuna.

– Uudehkoissa matalaenergiataloissa poistoilmalämpöpumppu on suosittu lämmitysjärjestelmä, koska se hyödyntää tehokkaasti lämpimän poistoilman sisältämää energiaa. Pumppu siirtää lämmön energiatehokkaasti veteen tai ilmaan käyttäen tarvittavan lisälämmön tuottamiseen myös sähkövastuksia. Sähkönkulutus on silti varsin maltillista, Meetteri toteaa.

Kaukolämmössä sähköä kuluu pääasiassa vain toimilaitteiden käyttöön, kuten pumppuun, venttiileihin ja ohjausyksiköihin. Kaukolämpö on helppo ja vaivaton valinta, joka vie vain vähän tilaa kodin neliöistä. Kaikilla alueilla ei ole kuitenkaan kaukolämpöverkkoa saatavilla.

Rinnakkaiset lämmitysmuodot täydentävät toisiaan                  

Viime vuosina lämpöpumput ovat olleet varsinaisia hittituotteita, ja myyntikäyrien trendi osoittaa yhä ylöspäin. Pumput ovat helppoja käyttää sekä suhteellisen huoltovapaita – niitä ei tarvitse nuohota. Energiatehokkaat lämpöpumput sopivat hyvin esimerkiksi vesikiertoisen sähkölämmitysjärjestelmän kaveriksi ja voivat korvata vanhan öljykattilan. Lämpöpumput täydentävät hyvin myös aurinkosähköjärjestelmää.

– Kun käytetään kahta eri lämmitysmuotoa rinnakkain, on tärkeää, että ne on säädetty oikein, jotta niistä saa parhaan hyödyn irti eivätkä ne kumoa toistensa hyötyjä, tähdentää Meetteri.

Kun pähkäilet ja yrität löytää itsellesi parhaan ratkaisun eri lämmitysmuotojen viidakossa, ei kannata jäädä yksin ihmettelemään. Motivan valtakunnalliset ja alueelliset kuluttajien energianeuvojat auttavat, joten heihin kannattaa ottaa yhteyttä. Tukena voi käyttää myös Motivan lämmitystapojen vertailulaskuria, jonka avulla voi kartoittaa eri vaihtoehtojen ominaisuuksia, hintoja ja sähkönkulutusta.

Viime vuosina lämpöpumput ovat olleet varsinaisia hittituotteita, ja myyntikäyrien trendi osoittaa yhä ylöspäin.

Mitä eri lämmitysmuodot käytännössä tarkoittavat?

  • Suorassa sähkölämmitysjärjestelmässä kohde lämmitetään heti tarpeen mukaan esimerkiksi termostaattiohjattuna pattereiden kautta tai vesikiertoisesti lämmitetyllä vedellä lattialämmitysjärjestelmässä.
  • Varaavassa lattialämmityksessä eristetyn, tavanomaista paksumman betonilaatan sisään sijoitetaan yösähköllä lämmitettävät kaapelit. Ne lämmittävät öiseen aikaan betonia, joka sitoo lämmön ja luovuttaa sitä päivän kuluessa huonetilaan.
  • Maalämmössä maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Lämpö otetaan yleisimmin joko syvästä porakaivosta tai pintamaahan asennetusta pitkästä vaakaputkistosta.
  • Kaukolämpö on kuumaa vettä, joka kiertää kaukolämpöverkossa voimalaitokselta tai lämpökeskuksesta asiakkaiden lämmönvaihtimiin ja takaisin. Kuuma vesi syötetään menoputkessa ja jäähtynyt vesi palaa paluuputkessa takaisin voimalaitokselle. Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto.
  • Ilmavesilämpöpumppu on lämpöpumppu, joka käyttää ulkoilmasta saatavaa lämpöä ja siirtää sen vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Ilmavesilämpöpumppu on yksi yleisimmistä kotitalouksissa käytettävistä lämmitysjärjestelmistä.
  • Ilmalämpö on jatkuvasti uusiutuvaa lämpöenergiaa, jota hyödynnetään ilmalämpöpumpulla talon lämmitykseen ja viilennykseen. Ilmalämpöpumppu toimii aina jonkin muun päälämmönlähteen rinnalla, eikä sovellu talon ainoaksi lämmönlähteeksi.
  • Öljylämmitysjärjestelmän pääosat ovat öljypoltin, öljykattila, lämmönsäätöautomatiikka, öljysäiliö ja savuhormi. Öljylämmityksen energialähteenä on jokin maaöljystä jalostettu tuote, yleensä kevyt polttoöljy eli lämmitysöljy.
  • Pellettilämmityksessä polttoainetta kuljetetaan polttimeen, jossa se palaa ja lämmittää vettä. Pelleteissä on puuenergiaa tiiviissä muodossa – yksi kuutio pellettejä sisältää saman energiamäärän kuin 300–330 litraa kevyttä polttoöljyä. Puupelletit ovat enimmäkseen kotimaista polttoainetta ja niiden ympäristökuormitus on pieni.