Miksi sähkön spot-hinta on sen hintaista kuin se on?

Sähkön tuotantoon ja hintaan vaikuttavat seikat säilyivät useamman vuosikymmenen ajan samankaltaisina. Viime vuosien muutokset muun muassa sähköntuotannon hajaantumisessa ja loppuasiakkaiden kulutuskäyttäytymisen muuttumisessa ovat saaneet aikaan sen, että kuluttajat vaikuttavat sähkön hintaan enenevässä määrin. Kulutuksen joustoilla, eli kaikkien meidän sähkönkäyttötavoillamme, on suuri vaikutus koko energiapalettiin.

Suomi on mukana yhteispohjoiseurooppalaisessa Nord Pool -sähköpörssissä, jonka hinnanmäärityslaskentaan kuuluvat Pohjoismaiden lisäksi Baltian maat. Suomella on sähkönsiirtoyhteydet Ruotsin, Norjan ja Viron välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että näiden maiden sähkön kysyntä ja tarjonta sekä siitä johtuva hinnoittelu vaikuttaa sähkön markkinahintaan myös Suomen hinta-alueella.

– Nord Poolin alueen sähköverkoilla on yhteydet myös Keski-Euroopan maihin, joten esimerkiksi Saksan aurinkovoimalaitoksissa tuotetun sähkön määrällä ja hinnalla sekä alueen sähkönkysynnällä on vaikutusta Suomenkin hintoihin. Yhteiseen sähköpörssiin kuulumisella varmistetaan sähkön optimaalinen tuotanto, käyttö sekä riittävyys kussakin maassa, kertoo salkunhallintapäällikkö Markku Halme Oomilta.

Sääriippuva tuotanto määrittää spot-hintojen heiluntaa

Energian hintaan vaikuttavia tekijöitä on monia. Pohjoismaissa yksi isoimmista energian hintoihin vaikuttavista tekijöistä on vesivoiman määrä. Lumikinosten sulaessa keväällä vesialtaat täyttyvät yleensä korkealle tasolle, mikä ennakoi tasaisempaa sähkön hintaa.  Jos vesialtaat jäävät vajaiksi, hinnat nousevat.

Pohjoismaissa yksi isoimmista energian hintoihin vaikuttavista tekijöistä on vesivoiman määrä.

Myös tuulen liike-energiaa hyödyntävät tuulivoimalat tuottavat energiaa päästöttömästi, mutta niiden tuotanto on riippuvainen viiman voimakkuudesta. Sääriippuva tuotanto vaikuttaa markkinahintaan ja pörssisähkön tuntihintoihin niin, että niistä tulee enemmän heiluvia.

– Venäjältä aiemmin tuotu sähkö virtasi meille tasaisemmalla teholla. Nyt tasaisen tehon energiaa korvataan tuotannolla, jonka tuotantomäärät vaihtelevat. Sääriippuva tuotanto tuleekin määrittämään tulevaisuudessa entistä enemmän pörssisähkön spot-hintojen vaihtelua. Pitkät pakkasjaksot ja vähätuuliset hetket nostavat spot-hintoja, lauhat ja tuuliset kelit pitävät hinnat alhaisina, taustoittaa Halme.

Tuumaa hetki, ennen kuin kulutat

Silloin kun Suomessa tarvittavan sähkön kysyntään ei riitä ydinvoiman ja sääriippuvan tuotannon, eli tuulen, veden tai auringon energia, sähköä tuotetaan myös fossiilisilla polttoaineilla. Hiilellä, öljyllä tai maakaasulla tuotettu sähkö on suhteellisen kallista, koska hintaan vaikuttavat polttoaineen markkinahinnan ohella muun muassa hiilidioksidipäästömaksut ja haittaverot. Näitä voimalaitoksia tarvitaan kuitenkin esimerkiksi korkeiden sähkön kysyntätilanteiden, sähköntuotantokapasiteetin huolto- tai häiriötilanteiden sekä naapurimaiden välisten sähkönsiirtoyhteyksien huolto- tai häiriötilanteiden aikoina.

Jokainen meistä voi myös osaltaan vaikuttaa sähkön hintatasoon ja tuotantomuotoihin siirtämällä kulutustaan kalleimmilta pörssisähkön tunneilta edullisimmille. Edullisemmilla tuotantotunneilla energiaa tuotetaan pääsääntöisesti puhtaammilla tuotantomuodoilla.

Voit seurata pörssisähkön hintaa täältä.

Valitse sähkösopimus natsaamaan omaan tarpeeseesi

Kumpaan joukkoon sinä kuulut? Seuraatko mielelläsi sähkön spot-hintojen vaihtelua ja ajoitat sähkönkäyttösi edullisimmille tunneille, vai sopiiko sinulle paremmin tasainen kiinteä sähkönhinta, jolloin sähkölaskujen summat ovat ennakoitavissa helpommin? Lue lisää eri vaihtoehdoista!

Jokainen meistä voi myös osaltaan vaikuttaa sähkön hintatasoon ja tuotantomuotoihin siirtämällä kulutustaan kalleimmilta pörssisähkön tunneilta edullisimmille.