Vaihtaisinko sähköautoon?

Oomi Energian tuotepäällikkö Timo Kenttälä vastaa yleisimpiin kysymyksiin sähköautoista.

1. Miten nopeasti sähköautot yleistyvät Suomessa?

Sähköautojen (lataushybridit + täyssähköautot) määrä on Suomessa yli kaksinkertaistunut vuosittain. Useiden ennusteiden mukaan uuden täyssähköauton ostohinta laskee polttomoottoriauton tasolle vuosina 2023–2025. Hintojen halpenemisen ja poliittisen ohjauksen voi olettaa nopeuttavan autokannan sähköistymistä entisestään.

Suomen autokanta on keskimäärin varsin iäkästä, joten muutos etenee asteittain. Arvioiden mukaan noin 20 prosenttia Suomen koko henkilöautokannasta voisi olla sähköautoja vuoteen 2030 mennessä.

2. Onko sähköautoilu ympäristöystävällistä?

Kyllä on – varsinkin Suomessa, jos verrataan sähköautoja polttomoottoriautoihin. Sähköautojen ja erityisesti akkujen valmistus kuluttaa paljon energiaa, joten uutena sähköauton hiilijalanjälki on polttomoottoriautoa suurempi.

Suomessa käytettävä sähkö on kuitenkin varsin puhtaasti tuotettua. Tämä yhdessä sähkömoottorin kertaluokkaa paremman hyötysuhteen kanssa tekee sähköautosta polttomoottoriautoa paremman vaihtoehdon jo muutaman kymmenen tuhannen ajokilometrin jälkeen.

Julkinen liikenne on toki sähköautoakin parempi vaihtoehto, ja lyhyillä matkoilla kannattaa luonnollisesti kävellä tai pyöräillä.

3. Miten lataan sähköauton turvallisesti?

Sekä Tukes että SESKO suosittelevat käytettäväksi erityisesti sähköauton lataamiseen suunniteltua latausasemaa, jossa on standardien mukainen latauspistoke – yleisimmin nimeltään Type 2. Näin lataus sujuu turvallisesti ja samalla käyttömukavuus paranee.

Latausta tavallisista schuko-pistorasioista ei suositella, sillä niihin liittyy kohonnut sähköpalon riski. Lisäksi lataus on erittäin hidasta.

4. Mitä lataus maksaa?

Jos autoa lataa kotona, ajoenergia maksaa noin 2-3 € / 100 km. Julkisissa latauspaikoissa sähkö on tyypillisesti arvokkaampaa.

5. Kuinka kauan lataus kestää?

Lataukseen kestoon vaikuttavat akun koko sekä latausteho. Akun koko lataushybrideissä on tyypillisesti 10–15 kWh ja täyssähköautoissa 30–100 kWh. Latausteho riippuu sekä latausaseman tehosta että auton sisäisestä laturista. Tyypillinen kotilatausteho vaihtelee 3,6:sta 11 kW:iin.

Oheisessa kuvaajassa on kuvattu tunnissa saavutettu ajomatkan lisäys eri lataustehoilla.

Tunnissa ladattava ajomatka

6. Saavatko taloyhtiöt latauspisteiden investointiin tukea?

Kyllä saavat. ARA myöntää taloyhtiöille 35 % tuen toteutuneille kustannuksille, kun latausvalmiudet rakennetaan vähintään viidelle autopaikalle.

Lataustuki on 50 %, jos vähintään puolet latauspisteistä on teholtaan 11 kW tai enemmän.

7. Kuinka paljon kotilatauslaitteet maksavat?

Oomin peruslatauslaite kotiin asennettuna maksaa 1 549 €.

8. Miten taloyhtiö voisi edetä latausasioissa?

Suosittelemme ensimmäiseksi selvittämään taloyhtiön asukkaiden mielipiteen lataustarpeista.

Seuraavaksi on hyvä selvittää faktat latausmahdollisuuksista. Latauskartoituksesta taloyhtiö saa raportin käy ilmi sähköjärjestelmien nykytilanne sekä muutama vaihtoehto hintoineen latausjärjestelmien toteuttamiseksi.

Toteutusvaiheessa mahdollinen sähkökeskusten vahvistaminen luonnollisimmin taloyhtiön hanke, kun taas latausasemat tehdä joko taloyhtiön tai osakkaiden hankintana.

Ladatun sähkön maksuun on käytännössä kolme vaihtoehtoa:

  • Arvioitu vastike (helppo, mutta epätarkka)
  • Erillinen mittarointi (tarkka, mutta työläs)
  • Älykäs maksatuspalvelu (tarkka ja helppo)

Oomi on Virta-latausratkaisujen jälleenmyyjä koko Suomen alueella. Toteutamme sähköautojen latausratkaisut niin taloyhtiöille, omakotiasujille yrityksillekin avaimet käteen -periaatteella.

Lisää blogeja

Kohti kylmempää – näin valmistaudut lämmityskauteen

Alkusyksystä kannattaa uhrata useampi hetki lämmityskauden valmisteluihin. Vilu ja viima eivät pääse yllättämään, kun tarkistat ajoissa talotekniset säädöt ja lämmityslaitteet.

Kuumottaako lämmitysmuotojen vertailu?

Eri lämmitysmuodoissa ja niiden yhdistelmissä on nykyään varaa, mistä valita. Sopivan vaihtoehdon puntarointiin vaikuttaa useampi seikka.