Oomin tekoälyn käytön eettiset periaatteet

Oomi on Suomen suurimpia sähkönmyyjiä ja vastuullinen yritys. Tekoälyä hyödyntämällä pystymme parantamaan asiakaspalvelumme saavutettavuutta ja asiakaskokemusta.

Tekoälyn hyödyntämisen eettiset periaatteet ohjaavat ja tukevat kaikkea tekoälyn kehittämiseen liittyviä strategisia valintoja ja ennen kaikkea arjen asiakaspalvelutyötämme. Noudatamme tekoälyn käytössä EU:n tekoälyasetusta (AI Act) ja sen säännöstöä. 

Pertti Botti palvelee asiakkaitamme Oomin chatbotissa. Pertti Botti palvelee ja oppii tekoälyn avulla, mutta kaikkia hänen vastauksiaan valvoo meillä ihminen eli asiakaspalvelija. Pertin hoitaessa osan asiakaspalvelutyöstä voivat asiantuntijamme keskittyä vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin Pertti ei vielä osaa vastata. 

Tekoälyn käytön eettiset periaatteet

1. Vastuullisesti, läpinäkyvästi ja turvallisesti

 • Huolehdimme asiakkaidemme tietojen ja yksityisyyden suojasta. Kerromme asiakkaillemme läpinäkyvästi, missä ja miten heidän käyttöömme antamaa dataa hyödynnetään.  
 • Vastuullisuus ja tietosuoja ohjaavat niin datan keräämistä, algoritmien ja tekoälyratkaisujen rakentamista kuin niiden hyödyntämistä. Käytämme vain omassa hallinnassamme olevaa dataa. 
 • Tekoälyn käyttö ei vaaranna asiakkaidemme tietosuojaa. Valitsemme aina tekoälyyn käyttämämme ratkaisut vastuullisesti ja huolellisesti. 

2. Asiakas aina etusijalla

 • Kerromme avoimesti asiakkaillemme tekoälyn hyödyntämisestä asiakaspalvelussa.  
 • Haluamme tarjota asiakkaalle hyödyllisiä ratkaisuja. Datan ja siihen perustuvan ymmärryksen avulla voimme tarjota lisäarvoa asiakkaamme arkeen.  
 • Asiakas päättää itse, mitä dataa hän meidän käyttöömme antaa. Hyödynnämme asiakastietoa asiakkaan eduksi ja ainoastaan etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti myös tekoälyn avulla.   
 • Asiakaspalvelu voi tehdä päätöksen, joka poikkeaa tekoälymme Pertti Botin antamasta ratkaisuehdotuksesta. Seuraamme koko ajan tekoälystä saamaamme asiakaspalautetta ja kehitämme palveluja sen perusteella. 

3. Inhimillinen ote ja vastuu aina ihmisellä

 • Me oomilaiset johdamme ja kehitämme tekoälyratkaisujen ja algoritmien toimintaa, vastuu on aina ihmisellä.  
 • Oomi on vastuussa tekoälyratkaisuistaan ja niiden tekemistä päätöksistä.  
 • Varmistamme, että käyttämämme tekoäly kohtelee kaikkia ihmisiä oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti.  

4. Kehitämme ja teemme vaikutusten arviointia

 • Tiedostamme yhteiskunnan ja teknologisen kehityksen valtavan muutosnopeuden ja käymme jatkuvasti avointa dialogia toimintamme parantamiseksi. 
 • Arvioimme jatkuvasti periaatteitamme ja toimintatapojamme tekoälyn käyttämisessä. 
 • Tutkimme huolellisesti työhömme liittyvien valintojen vaikutukset asiakkaisiimme ja meitä ympäröivään yhteisöön, ja teemme tekoälyn hyödyntämisessä aina vastuullisia valintoja.