Aurinkovoimalan voi hankkia ympäri vuoden

14.2.2020

Mika Hytönen

Olen kuullut usein ihmettelyä siitä, voiko aurinkovoimalan todella rakentaa talvella ja prosessin aloittaa heti lumien sulettua. Tässä blogissa valotan hieman aurinkovoimalan hankintaprosessia ja kerron, miten tilaajan kannattaa toimia. Samalla saatte vastauksen siihen, miksi kannattaa käynnistää aurinkovoimalan kartoitus- ja suunnitteluprosessi yritykselle jo talven aikana.

Miksi aurinkovoimalan hankintaprosessi kannattaa aloittaa talvella?

Talvi on oikein hyvä aika käynnistää aurinkovoimalan hankinta, sillä suunnittelu-, lupa- ja hankeselvitysprosesseihin voi kulua aikaa parikin kuukautta. Talvisaikaan toimittajilla, suunnittelijoilla ja lupaviranomaisilla on usein tavallista hiljaisempi kausi meneillään, joten prosessi sujuu helpommin, nopeammin ja vaivattomammin kuin sesonkiaikana. Allekirjoittanut esimerkiksi laati joulukuussa Business Finlandille avustushakemuksen, jonka käsittelyyn kului kaksi arkipäivää.

Aurinkovoimalan rakentaminen koostuu karkeasti kahdesta vaiheesta: suunnittelu- ja toteutusvaiheesta. Talvella, kun katolla on lumipeite, aloitamme kohteen suunnittelu-, -luvanhaku- ja energiatukihakemusprosessit. Näiden valmistuttua ja heti lumien sulettua aloitamme paneeleiden asennuksen katolle.

Aurinkovoimala alkaa tuottaa merkittävästi energiaa jo maaliskuussa. Tekemällä investointipäätöksen talvella varmistat aurinkovoimalasta saatavan hyödyn jo kevätauringon ensisäteistä lähtien. Aurinkovoimaloita voidaan suunnitella ympäri vuoden ja asentaa pääsääntöisesti maalis-lokakuun välillä.

Miten aurinkovoimalan hankintaprosessi käynnistetään?

Usein se alkaa puhelinsoitosta. Tässä vaiheessa tilaajan ei tarvitse vielä miettiä, mitä kaikkea prosessiin tarvitaan. Nämä asiat selviävät, kun tulemme kohdekäynnille. Hoidamme lupa- ja ilmoitusasioihin liittyvän paperisodan ja laadimme tarvittavat suunnitelmat. Ennakkoon asiakkaan olisi kuitenkin hyvä pyytää omalta sähköntoimittajaltaan tuntisarjat sähkönkulutuksesta kohteen mitoittamista varten. Tämäkin asia hoituu yhdellä puhelinsoitolla sähkönmyyjälle.

Kohdekatselmuksessa kartoitetaan esimerkiksi katon kunto ja kallistukset. Lisäksi suunnitellaan inverttereiden sijoituspaikka, sähkökeskukseen liittyminen ja kaapelireitit. Katselmuksessa otetaan myös huomioon voimalan rakentamisajan turvallisuus. Katselmuksen jälkeen suunnittelijamme laativat alustavat suunnitelmat kohteen aurinkosähköjärjestelmästä ja myyjämme laskevat tarjouksen. Tarjouksesta selviää yksityiskohtaisesti tarjottava kokonaisuus, aurinkovoimalan arvioitu vuosituotanto ja takaisinmaksuaika. Me teemme prosessin helpoksi yrityksellesi!

Oma aurinkovoimala, investointirahoitus, rahoitusleasing vai palvelusopimus?

Teemme Aurinkovoimalan hankinnan helpoksi ja tarjoamme mahdollisuuden myös edulliseen osamaksu- tai leasing-rahoitukseen erittäin kilpailukykyisellä hinnalla. Palvelusopimusmalli taas yleistyy koko ajan. Se on yritykselle vaivaton ja turvallinen hankintamalli, joka ei sido omaa pääomaa ollenkaan. Tässä mallissa me omistamme voimalan ja vastaamme sen toiminnasta ja ylläpidosta. Yritys ostaa aurinkovoimalalla tuotetun sähkön sopimushintaan, joka on edullisempi kuin yrityksen sähkönmyyjältä hankkima sähkö. Eri hankintamalleja mietitään yhdessä myyjän kanssa, ja asiakas valitsee näistä yritykselleen sopivimman vaihtoehdon. Asiantuntijan kanssa tämäkin vaihe hankintaprosessissa on vaivaton ja selkeä.