Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta

Sähkölaskun loppusumma sisältää sähköenergian ja sähkönsiirron hinnat sekä arvonlisä- ja sähköveron osuudet. Sähköenergian laskuttaa valitsemasi sähkönmyyjä, kuten Oomi. Sähkön siirrosta vastaa puolestaan paikallinen verkkoyhtiö, jonka lähettämälle laskulle euroja kertyy siirtohinnan lisäksi veroista.

Sähkönsiirto ja sähköenergia ovat kaksi eri palvelua, joiden hinnat määräytyvät omilla perusteillaan. Suomessa kodin sähkökustannuksista yleensä noin puolet on sähkönsiirtokuluja ja veroja, ja puolet sähköenergian kulutusta. Sähköenergian hinnoista sovitaan sähkösopimuksella sähkönmyyntiyhtiön, kuten Oomin, kanssa. Sähkönsiirrosta sinua laskuttaa paikallinen verkkoyhtiösi oman hinnastonsa mukaan. 

Suomessa kodin sähkökustannuksista yleensä noin puolet on sähkönsiirtokuluja ja veroja, ja puolet sähköenergian kulutusta.

Sähköenergian hinta koostuu energiahinnasta ja perusmaksusta

Sähköenergia laskutetaan sähkön kulutuksen mukaan ja se hinnoitellaan sentteinä per kilowattitunti (snt/kWh). Sähköä myyvä yritys, jollainen Oomikin on, hankkii asiakkaille myymänsä sähkön markkinoilta pörssihinnalla. Sähköä tuotetaan monella eri tavalla, kuten tuuli-, aurinko-, vesi- ja ydinvoimalla. Sähköenergian hinta sisältää sekä sähkön hankinnasta että sähkön myynnistä aiheutuvat kustannukset.

Sähkönmyynnin kuukausittainen perusmaksu on kiinteähintainen. Se kattaa sähkönmyyjän kiinteitä kustannuksia, jotka eivät riipu käytetyn energian määrästä. Näitä kiinteitä kustannuksia aiheutuu muun muassa laskujen tekemisestä ja lähettämisestä.

Sähkönsiirron kustannuksilla pidetään sähköverkko toiminnassa

Jotta sähköenergia kulkee tuotantolaitokselta eteenpäin, tarvitsee sähköä siirtää käyttöpaikkoihin. Tämä on sähköverkkoyhtiöiden heiniä. Koko Suomen sähköverkko muodostuu useista, yhteen liitetyistä alueellisista sähköverkoista. Kullakin alueella toimii oma sähköverkkoyhtiö, joka vastaa omassa sähköverkossaan siitä, että alueen asukkailla on käytössä luotettava sähkönsiirtoyhteys. 

Sähköverkkoyhtiösi määräytyy siis sähkön käyttöpaikan, esimerkiksi kotisi sijainnin, mukaan. Sähkönsiirtohintaa ei voi kilpailuttaa eikä sähköverkkoyhtiötä vaihtaa. Sähköverkkosopimuksen tekee puolestasi valitsemasi sähkönmyyjä, eikä sinun tarvitse suoraan olla yhteydessä sähköverkkoyhtiöön. 

Sähkönsiirtomaksulla katetaan sähköverkkoon ja sähkön siirtoon liittyvät kustannukset ja palvelut, kuten esimerkiksi sähköverkon rakentaminen ja ylläpito sekä sähkön kulutuksen mittaus. Sähkönsiirron hinta koostuu kulutusmaksusta (senttiä per kWh), perusmaksusta (euroa per kk) ja veroista.

Sähkölaskulla maksetaan myös veroja valtiolle

Sähköstä maksetaan sähköveroa sähkön kulutuksen mukaan. Paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähköveron sähkönsiirtohinnan yhteydessä. Sähkövero pitää sisällään sähkön valmisteveron ja valtion huoltovarmuusmaksun. 

Arvonlisäveroa puolestaan maksetaan käytetystä sähköenergiasta, sähkön siirrosta ja sähköveron osuudesta. 

Sähköverkkoyhtiö ja sähköä myyvä yritys välittävät sähköveron ja arvonlisäveron edelleen valtiolle. Tänä vuonna sähkön myynnin arvonlisäverokantaa alennettiin hetkellisesti 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022–30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Etsitkö tietoa alkuvuoden 2023 sähkölaskuihin liittyvistä tukitoimista?

Kuluttajat voivat saada tukea sähkölaskuihin energiakriisin ja sähkön korkeiden hintojen takia. Tukimuodot ovat 1) sähkön arvonlisäveron alentaminen sekä 2) tuet sähkölaskujen maksamiseen sähkövähennyksen tai sähkötuen sekä takautuvasti maksettavan sähköhyvityksen muodossa. Kokosimme tietoa tukimuodoista sivuillemme: https://oomi.fi/oomi/ajankohtaista/valtio-tukee-talven-sahkolaskuja/