Puolivuotistuotteiden sopimusehdot 1.1.2023 alkaen

Toistaiseksi voimassa olevan, puolivuosittain muuttuvan sähkösopimuksen hinta muodostuu sähköjohdannaisten markkinahintaan sidotusta energiahinnan osuudesta, myyjän marginaalista, perusmaksusta sekä arvonlisäverosta.

Sähkösopimuksen markkinahintaan sidottu osuus muuttuu säännöllisesti puolivuosittain (6 kuukauden välein) sähköpörssin hinnan muutosta vastaavasti ilman erillistä ilmoitusta. Myyjän marginaali ja perusmaksu ovat sopimuksen tekohetkellä ilmoitetut ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukaiset. Mahdollisista marginaalin ja perusmaksun muutoksista ilmoitetaan kuluttaja-asiakkaalle viimeistään kuukautta (1) ja yritysasiakkaille kahta (2) viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Markkinahintaan sidotut hintajaksot ovat 1.1.–30.6. ja 1.7.–31.12. Hintajaksolle 1.1.–30.6. hinta ilmoitetaan 30.11. mennessä ja hintajaksolle 1.7.–31.12. hinta ilmoitetaan 31.5. mennessä. Hinnat ovat nähtävissä edellä mainitun mukaisesti ennen niiden voimaantuloa osoitteessa oomi.fi/hinnat.

Hinta määräytyy ennen hintajaksoa Nasqad OMX Commodities sähköpörssissä noteerattujen hintajaksoa vastaavien kvartaalituotteiden Q1–Q2 sekä Q3–Q4 perusteella seuraavasti:

  • Hintajakso 1.1.–30.6.
    Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q1 ja Q2 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 15.5.–15.11. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.
  • Hintajakso 1.7.–31.12.
    Systeemihinta (ENOFUTBL) ja aluehintaero (SYHELFUTBL) kvartaalituotteille Q3 ja Q4 määräytyvät hintajaksoa edeltävällä ajanjaksolla 16.11.–15.5. päivittäisten päätöskurssien keskiarvona.

Kunkin kvartaalin hinta saadaan laskemalla yhteen edellä kuvatulla tavalla saatu systeemihinta ja aluehintaero. Laskutuksessa käytettävä hinta kullekin hintajaksolle saadaan siten, että hintajaksoa vastaava talvikvartaali (Q1 ja Q4) huomioidaan painoarvolla 65 % ja kesäkvartaali (Q2 ja Q3) painoarvolla 35 %. Edellä kuvatulla tavalla saatuun hintaan lisätään myyjän marginaali (c/kWh) ja lisäksi laskutetaan perusmaksu (e/kk) sekä arvonlisävero.

Aikasähkön päiväajan hinta on 110 prosenttia ja yöajan hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).

Kausisähkön talvipäiväajan hinta on 115 prosenttia ja muun ajan hinta on 85 prosenttia hintajakson hinnasta, lisättynä kulloinkin voimassa olevalla marginaalilla (c/kWh).