Sähkön alkuperäjakaumat 2020-2022

Energiaviraston ilmoittama jäännösjakauma alkuperältään varmentamattomasta sähköenergiasta

Energialähde202020212022
Fossiiliset energialähteet ja turve (%)40,641,570,1
Uusiutuvat energialähteet (%)7,91011,7
Ydinvoima (%)51,548,518,2
202020212022
Sähkötuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt (g/kWh)232,41234,90471,27
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä (mg/kWh)1,491,390,60

Oomi Oy:n sähköenergian kokonaismyynnin jakauma

Energialähde202020212022
Fossiiliset energialähteet ja turve (%)29,529,354,1
Uusiutuvat energialähteet (%)33,136,429,1
Ydinvoima (%)37,434,316,8
202020212022
Sähkötuotannon keskimääräiset hiilidioksidin ominaispäästöt (g/kWh)168,78165,82363,65
Käytetyn ydinpolttoaineen määrä (mg/kWh)1,080,980,54