E-laskukampanjan arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Oomi Oy, y-tunnus 3101315-4, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä "arvonnan järjestäjä").
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki kuluttaja-asiakkaat, jotka ovat tehneet arvonnan järjestäjän kanssa e-laskusopimuksen viimeistään 30.11.2023. Osallistumisoikeutta ei ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta 15.12.2023.
 5. Osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl 100 euron SuperLahjakortteja. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.
 6. Arvonnan voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti puhelimitse tai sähköpostitse ja palkinnot toimitetaan voittajille arvonnan jälkeen. Arvonnan voittajien nimet voidaan julkaista arvonnan järjestäjän medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää arvonnan järjestäjän suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain ja arvonnan järjestäjän tietosuojaselosteiden (https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/markkinointirekisteri/ ja https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/asiakasrekisteri/) mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa ilmoittamalla siitä arvonnan järjestäjälle.
 9. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.
 10. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
 11. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mikäli näistä ehdoista johtuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, olet kuluttajana oikeutettu kääntymään Kuluttajariitalautakunnan puoleen (www.kuluttajariita.fi).