Leivo Oomi-aiheinen pipari -kilpailun arvonnan säännöt 

 1. Arvonnan järjestäjänä toimii Oomi Oy, y-tunnus 3101315-4, Teknobulevardi 7, 01530 Vantaa (myöhemmin tässä tekstissä "arvonnan järjestäjä").
 2. Arvontaan osallistuvat kaikki kampanjan aikana (8.12.2022-8.1.2023) Instagramissa ja Facebookissa osallistuneet julkisilla tileillä julkaissut kuvat tai Oomiset-asiakaslehden kampanjasivun kautta kilpailuun osallistuneet Suomessa asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei ole arvonnan järjestäjän työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään tai muilla henkilöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 3. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan.
 4. Arvonta suoritetaan arvonnan järjestäjän tiloissa arvonnan järjestäjän toimesta viikolla 2/2023.
 5. Osallistuneiden kesken arvotaan Kenwood Chef XL KVL4100S, palkinnon arvo 299 €. Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnosta maksettavan arpajaisveron. Palkintoa ei voi vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.
 6. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajalle arvonnan jälkeen. Arvonnan voittajan nimi voidaan julkaista arvonnan järjestäjän medioissa ja sosiaalisessa mediassa.
 7. Arvonnan järjestäjä ei ota vastuuta kilpailua koskevan kampanjasivun toimivuudesta tai osallistumisista, jotka keskeytyvät tai katoavat teknisten ongelmien vuoksi.
 8. Osallistujien antamia tietoja voidaan käyttää arvonnan järjestäjän suoramarkkinointitarkoituksiin tietosuojalain ja arvonnan järjestäjän tietosuojaselosteiden (https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/markkinointirekisteri/ ja https://oomi.fi/tietosuojaselosteet/asiakasrekisteri/) mukaisesti. Osallistujat antavat suostumuksensa antamiensa tietojen käyttöön edellä mainitulla tavalla osallistuessaan kampanjaan. Osallistujat voivat perua suoramarkkinointia koskevan suostumuksensa ilmoittamalla siitä arvonnan järjestäjälle.
 9. Arvonnan järjestäjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Arvonnan järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon kokonaisarvoa.
 10. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.
 11. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mikäli näistä ehdoista johtuvaa erimielisyyttä ei saada ratkaistua neuvottelemalla, olet kuluttajana oikeutettu kääntymään Kuluttajariitalautakunnan puoleen (www.kuluttajariita.fi).