Näin tunnistat puhtaan sähkön

Yhä useampi haluaa tehdä ympäristöystävällisiä valintoja arjessaan. Uusiutuvilla menetelmillä tuotettu sähkö on yksi helpoin ja vaikuttavin yksittäisen ihmisen keino edesauttaa puhtaan luonnon säilymistä – eikä lopulta lisää arjen kustannuksia merkittävästi. Mutta mitä puhdas sähkö oikeastaan on ja mistä sitä saadaan?

Miksi valita uusiutuvaa sähköä?

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisessä. Uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat vesivoima, tuulivoima ja aurinkovoima sekä biomassaan perustuva energiantuotanto. Kaikki nämä tuotantotavat ovat lähes päästöttömiä sekä ehtymättömiä. Niiden käyttöön panostaminen on suuri palvelus ympäristölle, vaikka oma sähkön kulutus olisi vähäistä.

Ympäristön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että valitsemalla puhtaan sähkön, kasvihuonekaasupäästöt ja fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenevät. Lisäksi uusiutuvan energian käyttö lisää energian omavaraisuutta sekä työllisyyttä, ja tukee alan teknologian kehittämistä.

Oomi Uusiutuva on helppo valinta ympäristön puolesta

Uusiutuvalla energialla tuotetusta sähköstä ei synny päästöjä ilmaan, maahan tai vesistöihin. Siksi sähkösopimuksen vaihtaminen ekologiseen vaihtoehtoon on arkinen, mutta merkittävä teko puhtaan luonnon hyväksi. Ympäristöystävällisen sähkön kysyntä on kasvanut valtavasti viime vuosien aikana, ja moni suomalainen kotitalous valitseekin käyttää kestävää energiaa kodissaan ja mökillään.  

Oomi Uusiutuva tarjoaa nimensä mukaisesti 100 % uusiutuvaa energiaa, joka tulee biovoimaa, aurinkoa, tuulta ja vettä hyödyntämällä. Oomi Uusiutuva on mahdollista liittää osaksi kaikkia Oomin pienasiakassähkösopimuksia. Enintään 40 000 kWh/vuosi kuluttaviin kotitalouksiin ja mökkeihin sen hinta on 1,70 c/kWh. Oomi Uusiutuvan myynti todennetaan sähkön alkuperätakuiden (Guarantee of Origin) avulla todistuksena siitä, että tilattu sähkö on varmasti tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Todennuksen varmistaa vuosittain ulkopuolinen tarkastaja.

Sitten ei muuta kuin tuumasta toimeen: tästä linkistä pääset lukemaan lisää vaihtoehdoistamme ja päivittämään sähkösopimuksesi uusiutuvaan energiaan!