Oomi Lisäpalveluiden ehdot, kuluttajat:
Oomi Uusiutuva, Oomi Vaihtoturva, Oomi Päästöhyvitys ja Oomi Hiilineutraali

Ehdot voimassa 1.1.2023 alkaen, Vaihtoturvan osalta 15.2.2023 alkaen, Päästöhyvityksen osalta 13.4.2023 alkaen, Oomi Uusiutuvan osalta 16.5.2023 alkaen ja Oomi Hiilineutraalin osalta 25.7.2023 alkaen. 

Kaikkiin lisäpalveluihin sovellettavat ehdot

Sovellettavat ehdot ja muutokset. Oomi Oy:llä on oikeus päättää, mitä lisäpalveluita on kulloinkin myynnissä. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot. Oomi varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta asiakkaalle kuukausi (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa.

Vaatimukset. Oomi Oy:n erillismaksulliset lisäpalvelut on valittavissa kohteisiin, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 40 000 kWh ja ne laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen sähkölaskun yhteydessä. Sähkönmyyntisopimuksesta riippuen voi sille valita yhden tai useamman lisäpalvelun ja ne vahvistetaan asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen yhteydessä tai erillisellä lisäpalvelua koskevalla vahvistuksella.

Peruutusoikeus. Lisäpalveluiden tilauksella on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostitse. Lisäpalvelut peruuntuvat automaattisesti, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus lakkaa olemasta voimassa mistä tahansa syystä.

Hinnat ja muutokset. Lisäpalveluiden hinta on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Uusiin lisäpalvelutilauksiin sovelletaan kulloinkin tilaushetkellä voimassa olevia lisäpalveluehtoja. Oomi Oy:llä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien lisäpalveluiden erityisehtoja ja lisäpalveluiden hintoja ilmoittamalla muutoksista asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen niiden voimaantuloa.

Irtisanominen. Oomi Oy:n tarjoamat lisäpalvelut ovat voimassa lisäpalveluiden ehtojen mukaisesti joko toistaiseksi voimassa olevina, jolloin irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk), tai määräaikaisissa lisäpalveluissa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun mukaisesti.

Oomi Uusiutuva

Oomi Uusiutuva on kuukausimaksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta.

Oomi Uusiutuvalla täydennetty sopimus tuotetaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, joka on yhdistelmä vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti.

Oomi Uusiutuva tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Uusiutuva on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Uusiutuva -lisäpalvelu päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus päättyy.

Oomi Uusiutuva 16.5.2023 alkaen

Oomi Uusiutuva on maksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta.

Oomi Uusiutuvalla täydennetyn sopimuksen sähköntoimitus pohjautuu 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sähköntuotantoon, joka on yhdistelmä bio-, vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköenergiaa. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti.

Oomi Uusiutuva on hinnoiteltu c/kWh-perusteisesti ja kuukausittainen kustannus vaihtelee riippuen käyttöpaikan sähkönkulutuksesta. Oomi Uusiutuvan kustannus muodostuu käyttöpaikan kulutus (kWh) kerrottuna Oomi Uusiutuvan hinnalla (c/kWh). Oomi Uusiutuvan hinta (c/kWh) on sopimuksen tekohetkellä ilmoitetun ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukainen sopimuskauden loppuun asti.

Oomi Uusiutuva tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Uusiutuva on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Uusiutuva -lisäpalvelu päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus päättyy.

Oomi Vaihtoturva

Vaihtoturva on maksullinen palvelu, joka on valittavissa Oomi Oy:n määräaikaiselle sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos asiakkaan todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy irtisanoa palvelun.

Vaihtoturva on hinnoiteltu c/kWh-perusteisesti ja kuukausittainen kustannus vaihtelee riippuen käyttöpaikan sähkönkulutuksesta. Vaihtoturvan kustannus muodostuu käyttöpaikan kulutus (kWh) kerrottuna Vaihtoturvan hinnalla (c/kWh). Vaihtoturvan hinta (c/kWh) on sopimuksen tekohetkellä ilmoitetun ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukainen sopimuskauden loppuun asti.

Vaihtoturva tulee voimaan samana päivänä sähkönmyyntisopimuksen kanssa ja se on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen. Vaihtoturvaa ei voi ottaa sähkönmyyntisopimukselle takautuvasti. Vaihtoturva on voimassa määräaikaisen sähkömyyntisopimuksen sopimuskauden loppuun asti. Vaihtoturva-palvelulla on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun.

Vaihtoturvan avulla asiakkaalla on oikeus kesken sopimuskauden vaihtaa toiseen Oomi Oy:n määräaikaiseen sähkönmyyntisopimukseen, kun sopimus on ollut voimassa vähintään yhden (1) vuoden.

Vaihto-oikeuden voi käyttää olemalla yhteydessä Oomi Oy:n asiakaspalveluun. Vaihto-oikeutta voi käyttää kerran sopimuskauden aikana. Mikäli vaihto-oikeutta käytetään ja Vaihtoturva-palvelua ei valita uudelle sopimukselle, laskutetaan jäljellä olevat Vaihtoturvan maksut tulevalla sähkölaskulla seuraavasti: (arvioitu vuosikulutusennuste/12) x (alkuperäisen määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevat kuukaudet) x (Vaihtoturvan c/kWh-hinta). Uuteen sopimukseen otettavan Vaihtoturvan hinta ja ehdot määräytyvät uuden sopimuksen tekohetkellä.

Vaihtoturvan sopimuskausi päättyy asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta tai kyseiseen käyttöpaikkaan olevan sähkönmyyntisopimuksen päättyessä.

Oomi Päästöhyvitys

Oomi päästöhyvitys -lisäpalvelulla asiakas voi hyvittää kuluttamisesta syntyneitä arjen hiilidioksidipäästöjä. Päästöhyvitys-lisäpalvelussa Oomi Oy hankkii asiakkaan valitseman määrän hiilidioksidiekvivalentteja (CO2-kg).

Oomi Päästöhyvitys on toistaiseksi voimassa oleva kuukausimaksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa kuluttaja-asiakkaan sähkönmyyntisopimukselle.

Oomi Päästöhyvitys -lisäpalvelussa on valittavana kolme kokoluokkaa, jotka sisältävät hiilidioksidiekvivalentteja 1200, 2400 ja 5300 CO2-kg 12 kuukauden aikana seuraavasti:

Toistaiseksi voimassa olevat tuotteet:

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 1200 CO2-kg

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 2400 CO2-kg

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 5300 CO2-kg

Päästöhyvitys-lisäpalvelun hinta määräytyy asiakkaan valitseman kokoluokan (CO2-kg /vuosi) mukaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palveluun on sisäänrakennettu vakioitu tapa, jonka perusteella hiilidioksidiekvivalentteja (CO2-kg) hankitaan hieman enemmän kuin nimellinen kg-määrä; se vähentää hiilinielukohteisiin ja päästölaskelmiin liittyviä epävarmuuksia. Näin voidaan varmistua hyvityksen aidosta ilmastovaikutuksesta.

Asiakkaan maksamaan kuukausihintaan sisältyy Oomi Oy:n toimitusmaksu ja arvonlisävero.

Päästöhyvitys-lisäpalvelu laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen laskutusrytmin mukaisesti. Yhden vuoden hiilidioksidiekvivalenttien määrä (CO2-kg) laskutetaan vuoden aikana, 12 kuukausierässä.

Oomi Päästöhyvitys tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Päästöhyvitys on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Päästöhyvitys -lisäpalvelu päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus päättyy.

Päästöhyvityskohde

Kotimaisen suon ennallistamisen päästöhyvityskohteet

Hyvityspalvelun tarjoaa Hiilipörssi Oy (y-tunnus 3161923-6), joka ennallistaa ojitettuja turvemaita. Hiilipörssin päästöhyvitys tapahtuu estämällä turvemaihin sitoutuneen, pysyvästi maaperään kuuluvan hiilen vapautuminen ilmakehään nostamalla turvemaan vedenpinta tasolle, jossa turpeeseen varastoituneen hiilen hidas palaminen hiilidioksidiksi pysähtyy. Ojitetut suot vuotavat hiiltä ilmakehään noin 1500 kg (hiilidioksidina 5 550 kg) hehtaaria kohden vuodessa, josta päästöhyvityksenä myydään puolet (kaksinkertainen ylihyvittäminen) 15 vuoden aikaiselta kertymältä. Oomi Oy ilmoittaa asiakkaan valitseman hiilidioksidipäästöjen määrän ja välittää sitä vastaavan hyvitysmaksun Hiilipörssille, mitä vastaan Hiilipörssi mitätöi vastaavan määrän hiilikrediittejä päästöhyvitysrekisteristään.

Oomi Hiilineutraali 

Oomi Hiilineutraali on kuukausimaksullinen käyttöpaikkakohtainen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy poistaa palvelun sopimukselta. 

Oomi Hiilineutraalilla täydennetyn sähkösopimuksen tuotantotapa on ensisijaisesti eurooppalaista ydinvoimaa, mutta Oomi Oy:llä on oikeus tarvittaessa todentaa tuotantotapa myös uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla sähkön alkuperätakuilla. Oomi Hiilineutraalin alkuperä todennetaan EECS-järjestelmän (European Energy Certificate System) mukaisilla sähkön alkuperätakuilla. 

Oomi Hiilineutraali tulee voimaan aikaisintaan sähkönmyyntisopimuksen voimaantulopäivänä tai sähkönmyyntisopimuksen ollessa jo voimassa aikaisintaan tilauspäivästä. Oomi Hiilineutraali on voimassa määräaikaisissa sähkönmyyntisopimuksissa enintään määräaikaisen sopimuskauden loppuun ja toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla toistaiseksi. Oomi Hiilineutraali -lisäpalvelu päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus päättyy.