Päästöhyvitys on vaivaton ja henkilökohtainen teko, jolla korvaat arkesi aiheuttamat päästöt luonnolle ja ilmastolle

Kun hyvität päästösi, sidomme niitä vastaavan määrän hiilidioksidia todistettavasti luontoon, esim. kotimaisia ojitettuja soita ennallistamalla tai sademetsän metsityshankkeilla.

Päästöt hyvittämällä kannat osuutesi ympäristön monimuotoisuudesta ja tulevaisuudesta. Pienilläkin muutoksilla voit välttää ja vähentää arjen päästöjä. Hyvitä vain ne päästöt, joita et voi välttää.

Alkaen 6,50 €/kk

Miten oman elämäntavan päästövaikutuksia voi pienentää?

Arjessamme jokainen meistä aiheuttaa päästöjä. Päästöjä syntyy esimerkiksi kodin lämmittämisestä, moottoriajoneuvolla liikkumisesta, kulutushyödykkeistä, elintarvikkeista ja ruokahävikistä. Oman elämäntavan päästöjen pienentämisen askeleet ovat:

1. Vältä päästöjä

Ensisijaisesti päästöjen syntymistä tulisi välttää.

2. Vähennä päästöjä

Välttämättömät päästöt tulisi minimoida.

3. Hyvitä päästösi

Vain jäljellä jäävä osuus välttämättömistä päästöistä hyvitetään.

Valitse sopivin tapa hyvittää päästösi

Kotimaisen suon ennallistaminen

Suo on luonnon tehokkain hiilipankki. Suon ennallistaminen tarkoittaa, että ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi palautetaan takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä päästöhyvitykselläsi tukitaan ojia ja puustoa saatetaan poistaa: Näillä toimilla vedenpinnan taso kohoaa, suolajisto palautuu, turpeen hajoaminen lakkaa, turpeen muodostuminen ja samalla hiilen sitominen käynnistyy.

Alkaen 6,50 €/kk

Kansainväliset päästöhyvityskohteet


Tekemäsi päästöhyvitys käytetään päästövähennysyksiköiden eli hiilikrediittien hankintaan. Nämä hiilikrediitit ostetaan hankkeista, jotka ovat läpäisseet Compensaten luoman tarkan arviointikriteeristön, ja joiden ilmastovaikutus on varmennettu. Hiilikrediiteillä osoitetaan, että ostostesi aiheuttama määrä hiilidioksidia on poistettu ilmakehästä, tai sen pääsy ilmakehään on estetty. Päästöjä myös ylihyvitetään, jotta voimme varmistua ilmastovaikutuksesta.

Alkaen 6,90 €/kk

Näin päästöhyvittäminen toimii

Päästöjen hyvittäminen on ikään kuin vapaaehtoinen hiilivero, jonka maksamme kantaaksemme vastuumme kuluttajina tekemistämme valinnoista. Hyvitys ei kuitenkaan oikeuta päästöjen aiheuttamista, vaan se on keino hyvittää päästöt, joita ei voida välttää. Vastuullinen päästöjen hyvittäminen perustuu seuraavalle periaatteelle: ensisijaisesti päästöjen aiheuttamista pitää välttää, seuraavaksi välttämättömät päästöt tulee minimoida ja lopuksi vain jäljelle jäävä osuus välttämättömistä päästöistä hyvitetään.

Kun hyvität päästösi, ohjaamme rahat valintasi mukaan A) päästövähennysyksiköiden eli hiilikrediittien hankintaan metsänsuojelu-, metsitys- tai innovaatiohankkeisiin Compensaten kautta tai B) suomalaisen ojitetun suon ennallistamiseen Hiilipörssin kautta.

Kuinka suuri on hiilijalanjälkesi?

Tiedätkö paljon tuotat päästöjä? Arvioi Sitran elämäntapalaskurilla paljonko hiilidioksidia asuminen, liikkuminen, syöminen ja ostoksesi tuottavat. Näin saat tarkemman tiedon hyvitettävien päästöjesi määrästä.

Usein kysytyt kysymykset

Luotettavan päästöhyvityksen kriteerit

  • Lisäisyys: Päästövähennysyksiköitä toteuttava toimenpide lisää aidosti hiilensidontaa. Se ei toteutuisi muuten vaan, luonnostaan tai totutun toimintatavan seurauksena, tai ilman hyvityksen avulla toteutettua rahoitusta.
  • Pysyvyys: poistetut tai vältetyt kasvihuonekaasut pysyvät poissa ilmakehästä vähintään sata vuotta.
  • Hiilivuodon välttäminen: Päästövähennysyksiköitä tuotetaan tavalla, joka ei johda päästöjen lisääntymiseen tai hiilinielun vähenemiseen.
  • Kaksoislaskennan välttäminen: Päästövähennysyksikkö liikkeelle lasketaan ja käytetään vain yhden kerran.
  • Mitattavuus: tuotettujen päästövähennysten tai nielunlisäysten määrä voidaan arvioida, mitata ja raportoida tarkoitukseen hyväksytyin menetelmin.
  • Valvonta ja läpinäkyvyys: Hiilensidonta on todennettavissa, ja todentamisen ja sertifioinnin suorittaa puolueeton kolmas osapuoli..

Oomin päästöhyvitys kumppaneiden toimintaperiaatteet

Hiilipörssi

• Suomalainen, ojitetun suon ekologisen ennallistamisen, kauppapaikka, joka on perustettu 2018.
• Hiilipörssin päästöhyvitys tapahtuu ojitettuja soita ennallistamalla. Ennallistus tapahtuu tukkimalla ojat ja nostamalla sun vedenpintaa, jolloin turpeen hajoamisesta johtuva hiilivuoto pysähtyy.
• Ennallistamisesta syntyvien ilmastohyötyjen laskenta perustuu tieteellisesti julkaistuihin tutkimuksiin.
• Hyvitykseksi lasketaan ennallistamisesta ensimmäisten 15 vuoden aikana kertyvä hiilivuoto. Ennallistettu suo suojellaan toimien jälkeen pysyvästi ja hyötyjen kertyminen jatkuu tämän jälkeen vuosikymmeniä.
• Suon ennallistaminen kohentaa myös vesistön tilaa, lisää suoluonnon monimuotoisuutta ja parantaa marjamaita.

Kotimaisen suon ennallistaminen
Alkaen 6,90 € / kk

Compensate

• Suomalainen Compensate tarjoaa ihmisille ja yrityksille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä, joita ei ole mahdollista välttää.
• Compensate ohjaa päästöhyvitysmaksut hiilensidontahankkeisiin, jotka ovat läpäisseet yhdessä tutkijoiden kanssa luodun tarkan arviointikriteeristön. Maailmalla on tuhansia hiilensidontahankkeita, mutta vain alle 10 % niistä läpäisee Compensaten kriteeristön.
• Tällä hetkellä 40 % kompensaatiomaksuista ohjataan metsänsuojeluhankkeisiin, joilla turvataan elintärkeitä olemassa olevia hiilinieluja ja estetään luontokatoa. Toiset 40 % maksuista ohjataan hankkeisiin, joissa paikallisyhteisöt istuttavat ja suojelevat puita tai uudelleenmetsittävät metsäkadosta kärsineitä alueita. Loput 20 % maksuista menee innovatiivisiin hankkeisiin ja teknologisiin ratkaisuihin kuten biohiileen ja vedenalaiseen hiilensidontaan.
• Compensate sisäänrakennettu ylikompensaatio vähentää hiiliprojekteihin ja päästölaskelmiin liittyviä epävarmuuksia.
• Compensate portfolioon kuuluvat projektit tukevat kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kansainväliset päästöhyvityskohteet
Alkaen 6,50 € / kk

Päästöhyvitys kohteita esittelyssä

Luangwa: sademetsän suojeluhanke Sambiassa

Suojeltava metsäalueen pinta-ala on 84 hehtaaria (835 585m2), joka kattaa 12 heimon elinpiirin. Hankkeen kesto on 35 vuotta (2015-2045).

Suojelukohde kohdistuu metsäkadon sosioekonomisiin syihin, kestäviin elinkeinoihin ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun.

Hankealue on paikallisten yhteisön rajaama. Hanketta tukevat paikallisviranomaiset sekä maan hallitus, joka osallistuu aktiivisesti toteutustyöhön.

Metsityshanke Keniassa

Hankkeen avulla sidotaan hiiltä ilmakehästä 771 288 puun verran vuosittain. Hankkeen kerto on 30 vuotta, 2004-2033.

Kenian hanke on osa kansainvälistä metsänistutus- ja kestävän kehityksen ohjelmaa (TIST), johon kuuluu yli 95 000 viljelijää.

Iso Piitsonsuon ennallistaminen Ilomantsissa

Ojitetut suot vuotavat hiiltä ilmakehään. Ojitetun suon ennallistaminen lopettaa hiilen karkaamisen ilmaan ja sitoo hiilen turpeeseen.

Ison Piitsonsuon ennallistaminen käynnistyi syystalvella 2021 ja jatkuu vuoteen 2023. Koko alue on suuruudeltaan noin 350 hehtaaria.

Haluatko kuulla enemmän Päästöhyvitys-palvelusta?

Jos haluat kuulla enemmän Oomin Päästöhyvitys-palvelusta tai haluat kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä, jätä tähän yhteystietosi ja soitamme sinulle takaisin.