Oomi Lisäpalveluiden ehdot, kuluttajat:
Oomi Uusiutuva, Oomi Vaihtoturva, Oomi Päästöhyvitys ja Oomi Hiilineutraali

Ehdot voimassa 10.4.2024 alkaen, Vaihtoturvan osalta 15.2.2023 alkaen. 

Kaikkiin lisäpalveluihin sovellettavat ehdot 

Sovellettavat ehdot ja muutokset. Oomi Oy:llä on oikeus päättää, mitä lisäpalveluita on kulloinkin myynnissä. Lisäpalveluita säätelevät nämä erityisehdot. Oomi varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja lähettämällä ilmoituksen muutoksesta asiakkaalle kuukausi (1 kk) ennen muutoksen voimaantuloa. 

Vaatimukset. Oomin erillismaksulliset lisäpalvelut ovat valittavissa kohteisiin, joiden vuosittainen sähkönkulutus on enintään 40 000 kWh ja ne laskutetaan sähkönmyyntisopimuksen sähkölaskun yhteydessä. Sähkönmyyntisopimuksesta riippuen voi sopimukselle valita yhden tai useamman lisäpalvelun. Lisäpalvelut vahvistetaan asiakkaalle sähkönmyyntisopimuksen yhteydessä tai erillisellä sopimusvahvistuksella. Lisäpalvelut ovat käyttöpaikkakohtaisia. Käyttöpaikalla tarkoitetaan sitä asuntoa tai kiinteistöä, johon Oomi toimittaa asiakkaalle sähköä. 

Peruutusoikeus. Lisäpalveluiden tilauksella on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomin asiakaspalveluun. Mikäli asiakas käyttää sähkönmyyntisopimukseensa liittyvää 14 päivän peruutusoikeuttaan, peruuntuvat samalla myös tälle sopimukselle valitut lisäpalvelut automaattisesti.  

Hinnat ja muutokset. Lisäpalveluiden hinta on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen. Uusiin lisäpalvelutilauksiin sovelletaan kulloinkin tilaushetkellä voimassa olevia lisäpalveluehtoja. Oomilla on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevien lisäpalveluiden erityisehtoja ja lisäpalveluiden hintoja lähettämällä ilmoituksen muutoksista asiakkaalle viimeistään kuukautta (1 kk) ennen niiden voimaantuloa.  

Irtisanominen. Oomin tarjoamat lisäpalvelut ovat voimassa lisäpalveluiden ehtojen mukaisesti joko toistaiseksi voimassa olevina tai määräajan. Toistaiseksi voimassa olevat lisäpalvelut ovat vapaasti osapuolten irtisanottavissa, jolloin irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 14 päivää ja myyjän puolelta kuukausi (1 kk). Määräaikainen lisäpalvelusopimus on voimassa sovitun määräajan. 

 
Toistaiseksi voimassa olevat jatkuvat lisäpalvelut: 

Oomi Uusiutuva

Oomi Uusiutuva on maksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi päättää lisäpalvelun tarjoamisen asiakkaalle välittömästi. 
 
Oomi Uusiutuvalla täydennetyn sopimuksen sähköntoimitus pohjautuu 100-prosenttisesti uusiutuviin energialähteisiin perustuvaan sähköntuotantoon, joka on yhdistelmä bio-, vesi- ja tuulivoimalla sekä aurinkoenergialla tuotettua sähköenergiaa. Sähkön alkuperä varmennetaan eurooppalaisen alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti. 

Oomi Uusiutuva on hinnoiteltu c/kWh-perusteisesti ja kuukausittainen kustannus vaihtelee riippuen käyttöpaikan sähkönkulutuksesta. Oomi Uusiutuvan kustannus muodostuu käyttöpaikan sähkön kulutuksesta (kWh) ja Oomi Uusiutuvan kilowattituntiperusteisesta hinnasta (c/kWh) siten, että sähkön kulutus kerrotaan kilowattiperusteisella hinnalla. Oomi Uusiutuvan hinta (c/kWh) on sopimuksen tekohetkellä ilmoitetun ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukainen.  

Oomi Uusiutuva on käyttöpaikkakohtainen toistaiseksi voimassa oleva lisäpalvelu. Oomi Uusiutuva tulee voimaan lisäpalvelusopimuksella sovitusti mutta aikaisintaan, kun käyttöpaikan sähkönmyyntisopimus tulee voimaan. Oomi Uusiutuva päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus irtisanotaan käyttöpaikassa muuton tai sähkönmyyjän vaihdon vuoksi tai asiakas itse irtisanoo Oomi Uusiutuvan. Kun käyttöpaikkaa koskeva sähkönmyyntisopimus vaihtuu Oomin toiselle sähkösopimustuotteelle tai asiakas uusii sopimuksensa vastaavalle tuotteelle, Oomi Uusiutuva jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei sitä erikseen irtisanota.   

Oomi Päästöhyvitys 

Oomi Päästöhyvitys -lisäpalvelulla asiakas voi hyvittää kuluttamisesta syntyneitä arjen hiilidioksidipäästöjä. Päästöhyvitys-lisäpalvelussa Oomi hankkii asiakkaan valitseman määrän hiilidioksidiekvivalentteja (CO2-kg). 

Oomi Päästöhyvitys on toistaiseksi voimassa oleva kuukausimaksullinen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa kuluttaja-asiakkaan sähkönmyyntisopimukselle.  

Oomi Päästöhyvityksen hinta määräytyy asiakkaan valitseman kokoluokan (CO2-kg /vuosi) mukaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Asiakkaan maksamaan kuukausihintaan sisältyy Oomin toimitusmaksu ja arvonlisävero. Oomi Päästöhyvityksessä on valittavana kolme kokoluokkaa, jotka sisältävät hiilidioksidiekvivalentteja 1200, 2400 ja 5300 CO2-kg 12 kuukauden aikana seuraavasti: 

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 1200 CO2-kg 

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 2400 CO2-kg 

Oomi Päästöhyvitys Hiilipörssi 5300 CO2-kg 

Oomi Päästöhyvitys on käyttöpaikkakohtainen toistaiseksi voimassa oleva lisäpalvelu. Oomi Päästöhyvitys tulee voimaan lisäpalvelusopimuksella sovitusti mutta aikaisintaan, kun käyttöpaikan sähkönmyyntisopimus tulee voimaan. Oomi Päästöhyvitys päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus irtisanotaan käyttöpaikassa muuton tai sähkönmyyjän vaihdon vuoksi tai asiakas itse irtisanoo Oomi Päästöhyvityksen. Kun käyttöpaikkaa koskeva sähkönmyyntisopimus vaihtuu Oomin toiselle sähkösopimustuotteelle tai asiakas uusii sopimuksensa vastaavalle tuotteelle, Oomi Päästöhyvitys jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei sitä erikseen irtisanota.  

Hyvityspalvelun tarjoaa Hiilipörssi Oy (y-tunnus 3161923-6), Oomi ilmoittaa asiakkaan valitseman hiilidioksidipäästöjen määrän ja välittää sitä vastaavan hyvitysmaksun Hiilipörssille, mitä vastaan Hiilipörssi mitätöi vastaavan määrän hiilikrediittejä päästöhyvitysrekisteristään. 

Oomi Hiilineutraali 

Oomi Hiilineutraali on kuukausimaksullinen käyttöpaikkakohtainen lisäpalvelu, joka on valittavissa mille tahansa sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi päättää lisäpalvelun tarjoamisen asiakkaalle välittömästi. 

Oomi Hiilineutraalilla täydennetyn sähkösopimuksen sähkön tuotantotapa on ensisijaisesti eurooppalaista ydinvoimaa, mutta Oomilla on oikeus tarvittaessa todentaa tuotantotapa myös uusiutuviin energialähteisiin perustuvilla sähkön alkuperätakuilla. Oomi Hiilineutraalin alkuperä todennetaan alkuperätakuujärjestelmän mukaisilla sähkön alkuperätakuilla. 

Oomi Hiilineutraali on käyttöpaikkakohtainen toistaiseksi voimassa oleva lisäpalvelu. Oomi Hiilineutraali tulee voimaan lisäpalvelusopimuksella sovitusti mutta aikaisintaan, kun käyttöpaikan sähkönmyyntisopimus tulee voimaan.  Oomi Hiilineutraali päättyy, jos asiakkaan sähkönmyyntisopimus irtisanotaan käyttöpaikassa muuton tai sähkönmyyjän vaihdon vuoksi tai asiakas itse irtisanoo Oomi Hiilineutraalin. Kun käyttöpaikkaa koskeva sähkönmyyntisopimus vaihtuu Oomin toiselle sähkösopimustuotteelle tai asiakas uusii sopimuksensa vastaavalle tuotteelle, Oomi Hiilineutraali jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, ellei sitä erikseen irtisanota.  

Määräaikaiset lisäpalvelut: 

Oomi Vaihtoturva 

Vaihtoturva on maksullinen palvelu, joka on valittavissa Oomi Oy:n määräaikaiselle sähkönmyyntisopimukselle käyttöpaikan vuosittaisen sähkönkulutuksen ollessa enintään 40 000 kWh. Jos asiakkaan todellinen vuosikulutus ylittää enimmäisrajan, voi Oomi Oy irtisanoa palvelun. 

Vaihtoturva on hinnoiteltu c/kWh-perusteisesti ja kuukausittainen kustannus vaihtelee riippuen käyttöpaikan sähkönkulutuksesta. Vaihtoturvan kustannus muodostuu käyttöpaikan kulutus (kWh) kerrottuna Vaihtoturvan hinnalla (c/kWh). Vaihtoturvan hinta (c/kWh) on sopimuksen tekohetkellä ilmoitetun ja sopimusvahvistuksessa vahvistetun mukainen sopimuskauden loppuun asti. 

Vaihtoturva tulee voimaan samana päivänä sähkönmyyntisopimuksen kanssa ja se on sopimus- ja käyttöpaikkakohtainen. Vaihtoturvaa ei voi ottaa sähkönmyyntisopimukselle takautuvasti. Vaihtoturva on voimassa määräaikaisen sähkömyyntisopimuksen sopimuskauden loppuun asti.  

Vaihtoturva-palvelulla on 14 päivän peruutusoikeus tilaushetkestä. Peruutuksesta tulee ilmoittaa Oomi Oy:n asiakaspalveluun. 

Vaihtoturvan avulla asiakkaalla on oikeus kesken sopimuskauden vaihtaa toiseen Oomi Oy:n määräaikaiseen sähkönmyyntisopimukseen, kun sopimus on ollut voimassa vähintään yhden (1) vuoden.  

Vaihto-oikeuden voi käyttää olemalla yhteydessä Oomi Oy:n asiakaspalveluun. Vaihto-oikeutta voi käyttää kerran sopimuskauden aikana. Mikäli vaihto-oikeutta käytetään ja Vaihtoturva-palvelua ei valita uudelle sopimukselle, laskutetaan jäljellä olevat Vaihtoturvan maksut tulevalla sähkölaskulla seuraavasti: (arvioitu vuosikulutusennuste/12) x (alkuperäisen määräaikaisen sopimuksen jäljellä olevat kuukaudet) x (Vaihtoturvan c/kWh-hinta). Uuteen sopimukseen otettavan Vaihtoturvan hinta ja ehdot määräytyvät uuden sopimuksen tekohetkellä. 

Vaihtoturvan sopimuskausi päättyy asiakkaan muuttaessa pois käyttöpaikalta tai kyseiseen käyttöpaikkaan olevan sähkönmyyntisopimuksen päättyessä.